Penzijní fond vybírejme nejen podle posledního výnosu!

30. 9. 2012 | Aktualizováno: 15. 12. 2012 Redakce

Češi mohou spořit na stáří prostřednictvím devíti soukromých penzijních fondů. Který z nich si zvolit? Stačí porovnat poslední známé zhodnocení, nebo se vyplatí porovnávat i ukazatele jako jsou náklady příštích období nebo třeba aktiva na jednoho klienta?

Vzhledem k událostem posledního zářijového týdne, kdy prezident Václav Klaus vetoval spuštění fondů II. pilíře od ledna 2013, mohou nynější penzijní fondy zůstat ještě dlouho hlavním spořícím nástrojem na stáří.

Dobré roční zhodnocení je podstatnou, ale nikoli všeříkající hodnotou

Zhodnocení za uplynulý rok zveřejňují penzijní fondy většinou v průběhu 2. čtvrtletí následujícího roku. Výnosy za rok 2012 budou tedy známé nejdříve za půl roku. Když se podíváme, který fond odměnil své klienty nejvyššími úroky, v roce 2011 to byl Allianz PF se zhodnocením 2,69 %.

Pokud bychom chtěli vybírat penzijní fond podle výše zhodnocení, dívat se jenom na poslední rok, není dostatečné. Roční zhodnocení je do jisté míry i marketingovým tahem – fond zhodnocení může nadsadit nad skutečné ekonomické výsledky s cílem nalákat co nejvíce klientů. Takové strategie však fondům přinášejí náklady do budoucích období, na které upozorňujeme ještě níže.

Jako vhodné období pro porovnání výnosu penzijních fondů ukazujeme v tabulce desetiletý průměr, tedy průměr za roky 2002 až 2011. Období zahrnuje ekonomickou recesi i konjunkturu, naopak v sobě nemá první roky fungování penzijních fondů s výnosy naprosto nereálnými pro dnešní dobu (šlo o roční výnosy nad 10 %).

V desetiletém období se nejlépe vedl Allianz PF s průměrným zhodnocením 3,06 %. Na druhém místě skončil Generali PF s 2,86 %, třetí příčku pak obsadil PF České spořitelny s 2,61 %.

Tabulka: Průměrný výnos penzijních fondů za posledních 10 let

Penzijní fond Zhodnocení za 2011 10 let
Aegon PF 1,6 2,76*
Allianz PF 2,69 3,06
AXA PF 1,47 2,32
ČSOB PF Stabilita 1,7 2,34
Generali PF 0,3 2,86
ING PF 2,14 2,52
PF České pojišťovny 1,5 2,42
PF České spořitelny 2,07 2,61
PF Komerční banky 2,04 2,59

* Aegon PF existuje na trhu jenom 5 let

Výnosy v dalších letech nastiňují náklady příštích období

Zajímavým ukazatelem, který fondy zveřejňují každého půl roku, jsou náklady příštích období. V tabulce vidíme údaje ke konci června 2012, navíc porovnávané s údaji ke konci roku 2011. Vidíte tedy, zda náklady příštích období u konkrétního fondu rostly nebo klesaly.

Pod tím ukazatelem si představte náklady, které jsou vynaloženy v daném roce na růst, ale které nejsou jednorázové – objeví se ještě v dalších letech. Typicky se jedná o náklady na následné provize zprostředkovatelů. Tyto náklady pak snižují výnosy dalších roků. Nízké náklady příštích období jsou pro klienty fondů předpokladem vyšší výkonnosti v budoucnu, protože fondy budou v nákladech v dalších letech rozpouštět nižší závazky.

Náklady příštích období je ještě třeba porovnávat s nějakým ukazatelem velikosti fondu, samy o sobě nám neřeknou vše. My jsme je porovnali s prostředky účastníků ve fondech. Čím je poměr nižší, tím lépe. Nejlépe nám z tohoto pohledu vychází PF České spořitelny s poměrem 0,36 %, i přes mírný růst oproti konci roku 2011 (0,34 %). Následuje ho PF České pojišťovny s 0,64 % (0,69 % v roce 2011) a PF Komerční banky, zlepšující poměr na 0,70 % (ze 0,92 %) . Upozorníme ještě na skok nákladů příštích období u nejúspěšnějšího penzijního fondu, Allianz PF. Oproti minulému období mu narostl poměr o více než 1 %  (1,41 % ke konci 2011).

Tabulka: Náklady příštích období (stav k polovině roku 2012)

Náklady příštích období
(v tis. Kč)
Prostředky účastníků
(v mil. Kč)
Poměr vůči
prostředkům účastníků
PF České spořitelny 145 493 (růst) 40 369 0,36%
PF České pojišťovny 378 174 (pokles) 58 733 0,64%
PF Komerční banky 218 199 (pokles) 30 952 0,70%
ČSOB PF Stabilita 268 844 (pokles) 29 010 0,93%
ING Penzijní fond 294 577 (pokles) 25 325 1,16%
AXA penzijní fond 463 940 (pokles) 32 697 1,42%
Generali PF 53 967 (pokles) 3 429 1,57%
Allianz PF 370 663 (růst) 14 820 2,50%
AEGON PF 342 716 (pokles) 4 908 6,98%

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Další ukazatele fondů

Jiným užitečným ukazatelem jsou aktiva fondu na každého klienta. Aktiva penzijních fondů obecně představují přehled o finančním umístění prostředků jednotlivých účastníků. Jejich hodnota se odvíjí od aktuálních tržních cen portfolia, změna v jejich hodnotách se pak promítá přímo do výsledku hospodaření fondu.

Vyšší aktiva připadajícího na každého klienta jsou pochopitelně příznivější. Tento ukazatel zjistíme, když prostředky evidované ve prospěch účastníků fondů vydělíme počtem klientů. V tabulce navíc sdělujeme, jestli počet účastníků ke konci 2. čtvrtletí vzrostl nebo poklesl. Nejlépe si v tomto ukazateli vede Axa PF se 74 496 korunami na jednoho klienta. Následován je ING PF s 65 913 korunami a PF Komerční banky s 59 982 korunami.

Tabulka: Aktiva fondu na každého klienta (za 2. čtvrtletí roku 2012)

Počet aktivních
účastníků
Prostředky účastníků
(v mil. Kč)
 Aktiva fondu
na každého klienta
(v Kč)
AXA PF 438 908 (pokles) 32 697 74 496
ING PF 384 221 (pokles) 25 325 65 913
PF Komerční banky 516 022 (růst) 30 952 59 982
Generali PF 65 718 (růst) 3 429 52 177
PF České pojišťovny 1 167 597 (růst) 58 733 50 302
AEGON PF 102 296 (pokles) 4 908 47 978
Allianz PF 328 837 (růst) 14 820 45 068
PF České spořitelny 946 295 (pokles) 40 369 42 660
ČSOB PF Stabilita 695 709 (pokles) 29 010 41 698

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Jak tedy vybírat penzijní fond?

Z výše napsaného vyplývá, že podle toho, na jaký ukazatel se díváme, favoritem může být různý penzijní fond. Při výběru doporučujeme vycházet z průměrného zhodnocení za delší časový horizont. Jakmile provedete výběr 2-3 kandidátů podle tohoto kritéria, je vhodné zkontrolovat další ukazatele v tom smyslu, zda z nich nevyplývá nějaká hrozba. Při sledování ukazatelů je také vhodné myslet na to, že porovnání pouze dvou období (například dvou kvartálů) ještě nemusí nutně znamenat, že penzijní fond v tomto exceluje, nebo naopak propadá.

A co můžeme sledovat kromě ukazatelů v tabulkách dále? Nákladovost, kapitálovou přiměřenost, rozložení prostředků fondů a mnohé další. Opět platí, že čím nižší náklady na provoz fondu (tj. provozní náklady, mzdy…), tím lépe. Rozdíly v nákladovosti se však v posledních letech snižují. Snižují se i rozdíly v kapitálové přiměřenosti, což je poměr rozdílu mezi aktivy fondu očištěné o náklady příštích období a prostředky účastníků vůči prostředkům účastníků. Čím vyšší kapitálová přiměřenost, tím lépe.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře