Tip: aktuálně z prostředí penzijních společností reformy

Tip_aktuálně z prostředí penzijních společností reformy
30. 1. 2013 | Aktualizováno: 31. 1. 2013 Redakce

Co se děje aktuálně v jednotlivých penzijních společnostech? Někteří ubírají na poplatcích, jiní slaví první úspěchy.

Fondy Raiffeisen penzijní společnosti neúčtují poplatek za správu

Jednou z výhod 2. pilíře důchodového spoření jsou nízké poplatky za vedení fondů, Raiffeisen penzijní společnost navíc tyto poplatky nebude účtovat. Klienti mohou navíc jednou ročně zdarma přecházet mezi jednotlivými důchodovými i účastnickými fondy a ve 3. pilíři využít i chráněný fond, který uzamyká dosažené výnosy. Nováček na poli penzijního a důchodového spoření, Raiffeisen penzijní společnost (RPS), nebude účtovat žádný poplatek za správu majetku ani u jednoho z fondů nabízených v rámci 2. i 3. pilíře až do odvolání. „Mezi méně známé výhody druhého pilíře patří i to, že jsou zde nízké a regulované poplatky. My chceme jít ještě dále a nabízíme tak našim klientům všechny fondy bez poplatku za správu. Zatím je tato naše nabídka časově neomezená,” uvedl generální ředitel a přeseda představenstva RPS Josef Beneš.

Pravidelné spoření na důchod v rámci 2. pilíře je výhodnější např. oproti investicím do podílových fondů. Poplatky jsou totiž regulovány a maximální výše poplatku za správu majetku se dle typu fondu pohybuje mezi 0,3 až 0,8 procenty, což je několikanásobně méně než činí poplatky u podílových fondů. RPS však stanovila poplatek za správu jakéhokoli fondu na nulu.

Mezi jednotlivými fondy ve 2. i 3. pilíři mohou klienti kdykoli přecházet a jednou ročně mají u RPS takovou změnu zdarma. „Důchodové spoření je dlouhodobou investicí, častější změny strategie bychom klientům ani nedoporučovali,” dodal Josef Beneš.

Partners uzavřeli první smlouvu na důchodové spoření ve II. pilíři

Prvním oficiálním klientem Partners důchodového spoření ve druhém pilíři se stal Karel Nepraš. Smlouvu sjednal finanční poradce Partners Martin Havránek, a to u Allianz penzijní společnosti na dynamickou strategii. Karel Nepraš navíc obdržel od Partners symbolickou částku 2013 korun na penzi v pohodě. Druhý pilíř využil jako doplnění portfolia produktů spoření na stáří. „Velkým plusem je pro mne adresnost druhého pilíře, že si prostředky ukládám na svůj vlastní účet, i když s nimi nemohu disponovat, a možnost zdědění naspořené částky,“ uvedl Nepraš.

„Karel Nepraš je přesně tím typem klienta, pro kterého se spoření ve druhém pilíři hodí nejvíc. Má více než 35 let odchodu do důchodu a nadprůměrné příjmy,“ upřesňuje Martin Havránek, a dodává: „Spoření ve druhém pilíři jsem mu doporučil jako jednu z možných variant spoření na stáří. Protože dle mého názoru je opravdu pošetilé se spoléhat na to, že za třicet, čtyřicet let nám stát vyplatí dostatečně vysoké penze.“

Nabytí účasti ve druhém pilíři nastane až momentem registrace uzavřené smlouvy v Centrálním registru smluv (CRS). O tuto registraci musí požádat zvolená penzijní společnost a CRS má na schválení 30 dnů. Poté je již účast ve druhém pilíři nezvratná, a proto by rozhodnutí o ní mělo být činěno ve spolupráci s kvalifikovaným odborníkem, který na finančním trhu působí dlouhodobě a má příslušnou registraci u České národní banky. Každý si na webu ČNB může ověřit, zda osoba, která produkty penzijní reformy nabízí, je zapsána jako vázaný zástupce pro zprostředkování těchto produktů.

Aegon: Daňové odpočty u životního pojištění a penzijního připojištění

Blíží se termín podávání daňového přiznání a penzijní společnost Aegon připravila jednoduchého průvodce důležitými podmínkami a termíny pro daňové odpočty u penzijního připojištění včas a bez stresu.

  • Klient si může odečíst souhrn příspěvků zaplacených v daném roce nad 6 000 Kč, maximálně však 12 000 Kč. Optimálních daňových výhod tedy klient dosáhne při souhrnu ročních příspěvků ve výši 18 000 Kč.
    Příklad: Pokud klient zaplatil v roce 2012 celkově na penzijní připojištění 6 000 Kč, neodečte si nic. Pokud klient zaplatil v roce 2012 celkově na penzijní připojištění 12 000 Kč, odečte si 6 000 Kč. Pokud klient zaplatil v roce 2012 celkově na penzijní připojištění 18 000 Kč, odečte si 12 000 Kč.
  • Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se do odpočtu nezapočítávají.

Termíny důležité pro odevzdání daňových přiznání:

  • Klienti musí odevzdat svému zaměstnavateli potvrzení do 15.02.2013 – podává-li za něj daňové přiznání zaměstnavatel.
  • Osoby podávající daňové přiznání individuálně odevzdávají daňová přiznání do 31.03.2013.
  • Osoby, za které podává přiznání daňový poradce, do 30.06.2013.

 

Komentáře