II. pilíř a prvních šest měsíců roku 2013

II. pilíř a prvních šest měsíců roku 2013
23. 1. 2013 | Aktualizováno: 28. 1. 2013 Petr Gola

Vstoupit do II. pilíře, který snižuje závislost v penzi na státu, budou moci všichni občané. Dokdy lze vstoupit do II. pilíře? Jak se liší situace třicátníka a čtyřicátníka? Kde případně smlouvu uzavřít? Na co si dát pozor? A co když se II. pilíř zruší?

Na všechny otázky odpoví tento článek. II. pilíř snižuje závislost na státu a umožňuje větší aktivní zapojení občana při vlastním spoření na důchod možností volby investiční strategie. Snižování závislosti v penzi na státu je trendem ve všech vyspělých zemích světa. Avšak důležitým faktem také je, že snižování závislosti občanů nebylo hlavním motivem pro zavedení II. pilíře. Motivem je potřeba stabilizovat veřejné finance.

Kdy půjde vstoupit do II. pilíře?

Smlouvu o důchodovém spoření (tedy účast v II. pilíři) půjde uzavřít do konce kalendářního roku, kdy občan platící důchodové pojištění dosáhne 35 let.

 • Muž narozený v květnu 1980 bude moci uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností do konce roku 2015.

Bez věkového limitu půjde vstoupit do II. pilíře ve dvou případech.

1)      Občané starší 35 let, kteří jsou k 1. lednu 2013 účastní na důchodovém pojištění, mohou vstoupit do II. pilíře v prvních šesti měsících roku 2013.

 • Zaměstnaná 38letá žena k 1. lednu 2013 se bude moci rozhodnout, zdali vstoupí do II. pilíře do 1. července 2013.

2)      Občané starší 35 let, kteří nejsou k 1. lednu 2013 účastni na důchodovém pojištění (např. ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnaní), se mohou rozhodnout o vstupu do šesti měsíců ode dne, kdy se od 1. ledna 2013 stanou poprvé plátci důchodového pojištění.

 • 38letá žena na rodičovské dovolené k 1. lednu 2013, která nastoupí zpět do zaměstnání 1. května 2013, bude moci smlouvu uzavřít do 1. listopadu 2013.

Rozhodnutí bude nevratné

Kdo se rozhodne do II. piliře vstoupit, ten nebude moci vzít své rozhodnutí zpět. Občané, kteří vstoupí do II. pilířie, budou muset v systému zůstat minimálně do přiznání starobního důchodu.

 • Ovšem do II. pilíře budou občané přispívat pouze v době, kdy budou současně ze svého příjmu odvádět povinné důchodové pojištění. Během nezaměstnanosti, péče o dítě či pobytu v zahraničí se do II. pilíře platit nebude, protože občan v uvedenou dobu nebude platit ani povinné důchodové pojištění.
 • Částku nepůjde měnit (ani dobrovolně zvýšit), vždy se bude odvádět 5 % z hrubé mzdy.

Smlouvu uzavírejme u odborníka

V průběhu prvních šesti měsíců se může lidem stát, že budou kontaktováni hned několika „odborníky“, kteří jim budou nabízet vstup do II. pilíře a uzavření smlouvy. S ohledem na výši provize není příliš pravděpodobné, že by se tak dělo pouze kvůli smlouvě o II. pilíři, ale faktem je, že podmínky pro poradce jsou v současné době legislativně lehce splnitelné –  zkouška odbornosti k prodeji II. i III. pilíře bude povinná až od června 2013 – a poradci tak budou mít možnost se k lidem dostat, aby jim reformu a II. pilíř vysvětlili a mohou při té příležitosti nabízet i jiné produkty, provizně zajímavější. Proto je vždy dobré si poradce důsledně prověřit, nejlépe se obrátit na respektované společnosti či přímo na vybranou penzijní společnost nabízející účast ve II. pilíři. Každý občan si bude moci vybrat konkrétní důchodový fond (státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený nebo dynamický) nebo jednu z nabízených investičních strategií, nejčastěji životního cyklu. Proto se porada s renomovaným poradcem vyplatí. Pokud se občan pro vstup do II. pilíře rozhodne, poradce mu pomůže vybrat optimální strategii či fond dle osobních charakteristik a jeho vztahu k riziku.

Penzijní společnosti dozoruje ČNB

Penzijní společnosti budou mít finanční prostředky od všech svých klientů účastných v II. pilíři v důchodových fondech. Peníze tedy nebudou součástí majetku penzijních společností, ale budou odděleny a výhradně majetkem účastníků. Legislativa zavádí několik kontrolních a bezpečnostních mechanismů ohledně fungování II. pilíře. Princip fungování důchodových fondů je tedy značně regulován.

 • Dohled nad fungováním penzijních společností vykonává ČNB.
 • Každý důchodový fond má ze zákona svého depozitáře (banku). Banka musí mít k této činnosti povolení a bude kontrolovat nakládání s majetkem fondu, zda vše probíhá dle zákona.
 • Všechny penzijní společnosti musí za každý důchodový fond vypracovávat výroční zprávu.
 • Pro stanovení poplatků penzijním společnostem, které platí klienti, jsou zákonem stanoveny horní limity. Poplatky jsou nastaveny poměrně na nízké úrovni. Stejně tak provize a náklady.
 • Každá penzijní společnost nabízí čtyři důchodové fondy (fond státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický fond), přičemž zákonem jsou přesně daná omezení, jak může penzijní společnost u daného důchodového fondu nakládat s vybranými finančními prostředky. Např. fond státních dluhopisů nemůže investovat do akcií. Pro všechny důchodové fondy musí mít penzijní společnosti na svých internetových stránkách statut důchodového fondu (např. o způsobu investování). Statut fondu musí být schválen opět ČNB a pro penzijní společnosti je u jednotlivých důchodových fondů závazný.
 • Mnohé společnosti nabízí také investiční strategie – tzv. strategie životního cyklu, které kombinují více důchodových fondů dohromady a s ohledem na délku horizontu spoření přesouvají v průběhu času prostředky účastníků z více rizikových aktiv do nejméně rizikových, kterých je před odchodem do důchodu naprostá většina.
 • Naspořené finance budou mít klienti na vlastním osobním účtu a budou moci jak fondy, tak investiční strategie v průběhu let měnit.

Politická rizika

Pro všechny zásadní reformy je dobré, když zde existuje společná řeč napříč politickým spektrem a široký politický konsenzus. U důchodové reformy tomu tak není. ČSSD deklarovala, že II. pilíř zruší a následně naspořené finanční prostředky ve II. pilíři buď převede do průběžného systému (účastníci by tedy měli vyšší státní důchod, protože by vložili do systému více), nebo naspořené finanční prostředky převede do III. pilíře. To vše v případě, že bude moci ČSSD po volbách prosadit své záměry a plány. O své prostředky by však občané nepřišli, i když první varianta by byla výrazně méně výhodná než druhá.  V případě velké účasti občanů ve II. pilíři by se však zrušení II. pilíře ČSSD velmi těžce prosazovalo. Riziko legislativních změn je u všech zákonů. Vstup do II. pilíře je však pro mladší občany a občany s nadprůměrnými příjmy šancí, jak snížit závislost v penzi na státu. Pro koho je účast ve II. pilíři výhodná, ten by měl nabízené šance využít, i v případě zrušení II. pilíře by o své peníze nepřišel. Navíc výdělečně činní občané (k 1. lednu 2013) se musí rozhodnout, zda vstoupí do II. pilíře do 1. července 2013, později již nikoliv.

 • PŘIPRAVUJEME: OSVČ  a druhý pilíř
Komentáře