Brigády v důchodu

26. 6. 2017 Petr Gola

Mnozí důchodci mají nabídky na přivýdělek během prázdninových měsíců. Za jakých podmínek je možné mít příjem ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti v důchodu? Jaká jsou omezení?

 

Řádní starobní důchodci si mohou mít libovolně vysoký příjem a mohou pracovat na smlouvu na dobu neurčitou. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně práce a výdělku, je možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Pracující starobní důchodci mají stejná práva jako ostatní zaměstnanci.

 

Praktický příklad

Paní Novotná je v řádném starobním důchodu. V červenci dostala pracovní nabídku od dvou zaměstnavatelů. Od zaměstnavatele BA na práci na zkrácený úvazek a od zaměstnavatele YX na práci na dohodu o provedení práce. Časově může paní Novotná zvládnout obě práce. Paní Novotná se mylně domnívá, že může pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele. Není tomu tak. Paní Novotná může pracovat pro oba zaměstnavatele současně jako ostatní zaměstnanci. Pobírání starobního důchodu paní Novotnou nijak nelimituje. Výše dosaženého příjmu nemá přitom žádný vliv na pobíraný starobní důchod. Z důvodu vlastního příjmu se státní důchod v žádném případě nesnižuje.

 

Možnost výdělku pro předčasného důchodce

Formou brigády si může v ledních měsících přivydělat i předčasný důchodce. Pro příjemce předčasného důchodu však platí omezující podmínky. Předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Když má předčasný důchodce příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, tak nemůže pobírat předčasný důchod. Po dosažení řádného důchodového věku se již na předčasného důchodce žádná omezení nevztahují a může mít již rovněž libovolně vysoký příjem. Do dosažení řádného důchodového věku může předčasný důchodce pracovat např. na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. Limit se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně a je tedy možné současně pracovat pro více zaměstnavatelů. Na základě dohody o provedení práce lze pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok.

 

Praktický příklad

Paní Silná je v předčasném důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne v květnu 2018. Nyní paní Silná obdržela nabídku na letní brigádu od dvou zaměstnavatelů. U každého z nich bude pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč. Paní Silná nebude mít tedy příjem zakládající účast na nemocenském pojištění a bude tedy moci současně pobírat státní předčasný důchod a odměnu od obou zaměstnavatelů. Jakmile paní Silná v květnu příštího roku dosáhne řádného důchodového věku, tak již bude moci mít libovolně vysoký příjem. Pokud tedy bude např. paní Silná pracovat i v letních měsících roku 2018, potom bude moci mít měsíční odměnu z jednotlivých dohod o provedení práce nad 10 000 Kč.

 

Zdanění brigády

Příjem pracujících důchodců podléhá zdanění jako ostatních zaměstnanců. Celkové zdanění závisí na tom, zdali důchodce pracuje na standardní pracovní smlouvu (zde patří i zkrácené úvazky), dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, jak vysoký je měsíční příjem a zdali je podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani. Při podepsaném prohlášení k dani se při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny uplatní daňové slevy. Pracující starobní důchodci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí z měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně.

 

Praktický příklad

Pan Šťastný odešel do předčasného důchodu, řádného důchodového věku dosáhne až v roce 2019. V červenci a srpnu si bude pan Šťastný přivydělávat pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění, tak pan Šťastný může mít takový příjem. Čistá odměna pana Šťastného na účet bude stejně vysoká jako hrubá odměna, tedy 10 000 Kč. Měsíční odměna je totiž do limitu a nepodléhá odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Dále pan Šťastný podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a má nárok na uplatnění daňové slevy na poplatníka. Daňovou slevu na poplatníka mohou uplatňovat i předčasní důchodci.

 

Žádná omezení u vdovského důchodu

Během pobírání vdovského (vdoveckého) důchodu je možné mít libovolné příjmy a tato skutečnost nemá žádný vliv na pobírání vdovského důchodu. Žádný limit neplatí ani pro příjemce invalidního důchodu. Invalidní důchodci nejsou omezeni do výše příjmu ze závislé činnosti, ale vykonávaná práce by měla odpovídat jejich zdravotnímu stavu. Vdovy i invalidní důchodci mohou mít tedy během letních měsíců nadprůměrné příjmy a přitom budou současně pobírat i přiznaný státní důchod.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře