Přemýšlíte o předčasném důchodu?

15. 8. 2017 Petr Gola

Jste v předdůchodovém věku a uvažujete o odchodu do předčasného důchodu? Potom je vhodné si tento krok důkladně promyslet, ne pro všechny žadatele o důchod je předčasný důchod správnou volbou.

 

Většina lidí chce odejít do důchodu co nejdříve. Legislativa umožňuje odchod do předčasného důchodu. Předčasný důchod však není zadarmo. Při dřívějším odchodu do důchodu je nutné počítat s nižším státním důchodem a omezeným přivýdělkem. Předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

 

Kdy lze do předčasného důchodu odejít?

Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Předčasný důchod není vždy stejně vysoký. Záleží na konkrétním termínu odchodu do předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

 

Praktický příklad 1)

Paní Dohnálková se narodila 4. 3. 1960 a vychovala dvě děti. Řádný důchodový věk paní Dohnálkové je 62 let a 2 měsíce. Do řádného starobního důchodu může paní Dohnálková odejít 4. 5. 2022. Do předčasného důchodu může paní Dohnálková odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy 4. 5. 2019.

 

Pan Dohnálek se narodil 16. 1. 1960. Řádný důchodový věk pana Dohnálka je 64 let a 2 měsíce. Počet vychovaných dětí ovlivňuje důchodový věk pouze manželce paní Dohnálkové. Do řádného starobního důchodu může pan Dohnálek odejít nejdříve 16. 3. 2024. Do předčasného důchodu však může pan Dohnálek odejít v 60 letech, tedy 16. 1. 2020.

 

Praktický příklad 2)

Pan Petrželka odešel začátkem července 2017 do předčasného důchodu 1 075 dní před dosažením řádného důchodového věku. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě byla 27 800 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 41 let. Měsíční předčasný důchod pana Petrželky činí 10 286 Kč.

 

Kolega pana Petrželky pan Svozil odešel začátkem července 2017 do řádného starobního důchodu a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let (pracoval o tři roky déle než kolega Petrželka). Měsíční starobní důchod pana Svozila je 13 389 Kč.

 

Pan Petrželka se mylně domnívá, že po dosažení řádného důchodového věku se mu předčasný důchod přepočítá na částku 12 650 Kč, neboť takto by byl vysoký důchod při  získání 41 let pojištění a osobním vyměřovacím základu ve výši 27 800 Kč, pokud by nedošlo ke krácení. Není tomu tak. Vypočtený předčasný důchod se nepřepočítává. Pan Petrželka bude mít měsíční důchod stále 10 286 Kč. Ke zvýšení měsíční částky důchodu dojde pouze z důvodu valorizace. Každoročně od lednové splátky důchodu dochází k valorizaci důchodů, přičemž se valorizují i předčasné důchody.

 

Omezený výdělek

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Pokud se tedy nechá předčasný důchodce zaměstnat na standardní pracovní poměr, potom mu po dobu práce nenáleží výplata předčasného důchodu a je nutné takovou skutečnost oznámit v součinnosti se zaměstnavatelem na místně příslušné OSSZ. Po dosažení řádného důchodového věku však již nejsou žádná omezení.

 

Praktický příklad 3)

Pan Opletal odešel do předčasného důchodu začátkem podzimu loňského roku. Koncem prosince 2017 dosáhne pan Opletal řádného důchodového věku. Do dosažení řádného důchodového věku pracuje pan Opletal na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně se neplatí sociální pojištění, a proto pobírá pan Opletal současně odměnu z dohody o provedení práce a předčasný důchod. Od ledna 2018 začne pan Opletal pracovat na zkrácený úvazek, ze kterého se platí sociální pojištění. Protože bude v lednu 2018 pan Opletal již v řádném důchodovém věku, tak může mít libovolně vysoký příjem. Pan Opletal bude tedy v příštím roce současně pobírat mzdu ze zaměstnání na zkrácený úvazek a státní důchod.

 

Má předčasný důchod vůbec cenu?

Každý žadatel o starobní důchod se nachází v jiné životní situaci. Proto nelze jednoznačně říci, že předčasný důchod je dobrý nebo špatný. Z finančního hlediska je samozřejmě nejlepší pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Někdy to však z různých důvodů nejde nebo je pro některé žadatele o předčasný důchod výhodnější mít nižší důchod, ale dříve přestat pracovat. V praxi volí předčasný důchod především lidé, kteří jsou v předdůchodovém věku nezaměstnaní a vyčerpali již nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dále potom lidé, kteří mají zdravotní problémy nebo prarodiče, kteří chtějí pomoci dětem s hlídáním dětí. Předčasný důchod je zajímavým řešením i pro lidi s vyššími příjmy, kteří se chtějí konečně věnovat svým koníčkům a zábavě.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře