Kolik si spořit, abychom mohli do předdůchodu?

Kolik si spořit, abychom mohli do předdůchodu
10. 2. 2013 | Aktualizováno: 9. 8. 2013 Petr Gola

Důchodová reforma přináší nový institut, tzv. „předdůchod“, který půjde čerpat již 5 let před dosažením důchodového věku. Do předdůchodu budou moci odejít občané, kteří si budou spořit do III. pilíře (doplňkového penzijního spoření podporovaného státem). Nedostačné úložky však neumožní čerpání předdůchodu. Kolik si musíme spořit?

 

V současné době mohou občané odejít do důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, odejít do předčasného důchodu. Při čerpání předdůchodu půjde odejít do penze již 5 let před dosažením důchodového věku (samozřejmě i později, např. 2 roky před dosažením důchodového věku). Přičemž při stanovení tohoto věku se u účastnic doplňkového spoření postupuje stejně jako u mužů stejného data narození. Podmínkou však je účast v doplňkovém penzijním spoření (III. pilíři) a dostatečné úspory.

 

Jsem účastníkem penzijního připojištění

Počet občanů mající uzavřeno penzijní připojištění v posledních letech stoupal. Dle „starých“ pravidel šlo penzijní připojištění uzavřít do konce listopadu 2012. Účastníci penzijního připojištění však nemusí mít strach, že nebudou moci čerpat předdůchod. Staré smlouvy o penzijním připojištění jsou vedeny v transformovaném fondu, nové smlouvy v účastnickém fondu.  Všichni občané mající uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění „po staru“ mohou snadno na základě vlastní žádosti v rámci svého penzijního fondu přejít do nového režimu – doplňkového penzijního spoření. Tímto krokem budou moci občané, mající uzavřeno penzijní připojištění, získat nárok na předdůchod, jestli budou mít našetřeno dostatek prostředků.

 

Kolik je nutné našetřit?

Předdůchod nebude vyplácet stát, ale příslušná penzijní společnost.  Předdůchod bude možné vyplácet pouze v tom případě, že naspořená částka bude stačit k výplatě měsčíní penze alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy vyhlašované MPSV předcházející roku, kdy začne vyplácení penze. Měsíční vyplácená penze nebude klesat, nepůjde ji zastavit ani přerušit.

 

Praktický příklad

Pan Novák bude chtít čerpat předdůchod již 5 let před dosažením důchodového věku již v roce 2013, jak to dovoluje zákon. Pan Novák bude účastníkem III. pilíře. Kolik bude muset mít pan Novák ve III. pilíři našetřeno?

  • Pro rok 2012 činí průměrná mzda 25 884 Kč (25 093 Kč x 1,0315), protože výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 je dle vyhlášky MPSV 25 093 Kč a přepočítácí koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 činí 1,0315.
  • 30 % z průměrné mzdy pro rok 2012 činí 7 766 Kč (30 % z 25 884 Kč)
  • Pan Novák musí mít naspořeno ve III. pilíři více než 440 tisíc Kč (7 766 Kč x 12 měsíců x 5 let), aby mohl čerpat předdůchod již 5 let před dosažením důchodového věku.

 

Problém nedostatečných úspor

Možnost čerpat předdůchod je velmi výhodná, především v situaci ztráty zaměstnání pár let před odchodem do důchodu. Zvláště, když v období předdůchodu bude za občany zdravotní pojištění platit stát (budou státními pojištěnci) a pobírání předdůchodu bude považováno až do dosažení důchodového věku za vyloučenou dobu při výpočtu státního důchodu. Doba čerpání předdůchodu tak nebude mít negativní vliv na výši řádného starobního důchodu. Institut předdůchodu je tak při nepříznivých okolnostech jako je nezaměstnanost či zdravotní problémy, které nestačí pro přiznání invalidního důchodu, velmi příznivý. Problémem u některých občanů však mohou být nedostatečné úspory. Mnoho občanů měsíčně spoří 500 Kč, což nestačí k vytvoření potřebné rezervy k možnosti využití předdůchodu.

  • Možnost čerpat již 5 let před dosažením důchodového věku je výhodná. Je však zapotřebí včas dostatečně zvýšit měsíční úložky do III. pilíře.

 

Proč spořit 2 000 Kč měsíčně?

Při měsíční úložce 2 000 Kč na doplňkovém penzijním spoření (III. pilíř) bude občan využívat všechny výhody: maximální státní příspěvek, maximální daňový odpočet a bude moci čerpat předdůchod.

  • Při měsíční úložce 2 000 Kč bude občan dostávat měsíčně od roku 2013 měsíční státní příspěvek 230 Kč, za celý rok si bude moci snížit daňový základ u daně z příjmu fyzických osob o 12 000 Kč (v roce 2013 to přinese daňovou úsporu 1 800 Kč) a vytvoří si finanční polštář k možnosti čerpání předdůchodu. Při spoření 2 000 Kč měsíčně po dobu 15 let a dvouprocentním ročním zhodnocení činí naspořená částka přes 467 tisíc Kč.
Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 14
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře