Důchodová reforma 2021 – praktické výpočty důchodu

2. 12. 2020 Petr Gola

Výpočtová formule důchodu v roce 2021 bude opět odlišná oproti situaci v roce 2020. V článku si názorně ukážeme, jak se bude počítat řádný starobní důchod v roce 2021 a jak vysoký důchod lze očekávat v závislosti na dosahované mzdě a získané době pojištění.

 

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu v roce 2021 je získaná doba pojištění v celých ukončených letech a částka osobního vyměřovacího základu neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Tyto dva údaje ovlivňují výši procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, bez ohledu na jejich průběh pojištění a v roce 2021 bude činit 3 550 Kč.

 

Praktický příklad

Paní Iva odejde v únoru 2021 do řádného starobního důchodu. Paní Iva získá dobu pojištění v rozsahu 45 let a osobní vyměřovací základ bude mít ve výši 37 420 Kč. Jak vysoký bude paní Iva mít starobní důchod?

  • Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. V roce 2021 do částky 15 595 Kč ze 100 % a od částky 15 595 Kč do 141 764 Kč z 26 %.
  • Redukovaný osobní vyměřovací základ bude mít paní Iva ve výši 21 270 Kč (15 595 Kč + 5 675 Kč).
  • Základní výměru důchodu bude paní Iva mít 3 550 Kč.
  • Každý rok pojištění se započítává při výpočtu procentní výměry důchodu jako 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu (výpočtového základu).
  • Procentní výměru důchodu bude paní Iva mít 14 358 Kč (21 270 Kč x 1,5 % x 45 let).

Paní Ivě bude tedy přiznán v roce 2021 řádný starobní důchod ve výši 17 908 Kč (3 550 Kč + 14 358 Kč).

 

Starobní důchod v roce 2021 dle příjmu a doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítán řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2021 v závislosti na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu u vybraných příjmů a době pojištění.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění
37 let 40 let 43 let 46 let
18 000 Kč 12 553 Kč 13 283 Kč 14 013 Kč 14 743 Kč
24 000 Kč 13 419 Kč 14 219 Kč 15 019 Kč 15 819 Kč
30 000 Kč 14 285 Kč 15 155 Kč 16 025 Kč 16 896 Kč
36 000 Kč 15 151 Kč 16 091 Kč 17 032 Kč 17 972 Kč
42 000 Kč 16 016 Kč 17 027 Kč 18 038 Kč 19 049 Kč
48 000 Kč 16 882 Kč 17 963 Kč 19 044 Kč 20 125 Kč
54 000 Kč 17 748 Kč 18 899 Kč 20 050 Kč 21 201 Kč
60 000 Kč 18 614 Kč 19 835 Kč 21 056 Kč 22 278 Kč
80 000 Kč 21 500 Kč 22 955 Kč 24 410 Kč 25 866 Kč
110 000 Kč 25 829 Kč 27 635 Kč 29 441 Kč 31 248 Kč
140 000 Kč 30 158 Kč 32 315 Kč 34 472 Kč 36 630 Kč

vlastní výpočet autora

 

Odchodu do penze není třeba se bát

Někteří žadatelé o starobní důchod s podprůměrnými příjmy se obávají, že jim odchodem do penze citelně klesne jejich životní úroveň. Není tomu tak. Výpočet důchodu je vzhledem k jednotné základní výměře a zápočtu ze 100 % v první redukční hranici pro lidi s nižšími příjmy výhodný. Vždyť při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a osobním vyměřovacím základu ve výši 18 000 Kč bude v roce 2021 činit starobní důchod 14 013 Kč, čili 78 % hrubé mzdy.

 

Navíc starobní důchod je vyplácen v čistém a nepodléhá nikdy sociálnímu a zdravotnímu pojištění a dani z příjmu fyzických osob pouze výjimečně. Dani z příjmu fyzických osob za za příslušný rok podléhá pouze roční důchod nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. Lednu daného roku. Pro rok 2021 činí minimální měsíční mzda 15 200 Kč. Ani při osobním vyměřovacím základu 140 000 Kč a době pojištění 46 let nevzniká povinnost při přiznání důchodu v roce 2021 zdaňovat ani část důchodu. Občané s nadprůměrnými příjmy však s vyšším finančním poklesem při odchodu do penze počítat musí a přizpůsobit této skutečnosti své finanční rozhodování a plánování již v produktivním věku.

Komentáře