Důchodový věk a zaměstnání

11. 11. 2017 Petr Gola

Dosažením důchodového věku pracovní poměr nekončí. Důchodový věk není ani výpovědní důvod. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení týkající se práce. Řádní starobní důchodci mohou pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a mít nadprůměrnou mzdu, ze které budou odvádět solidární daň.

 

Starobní důchodci mohou pobírat svůj státní důchod a současně pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Pro pracující starobní důchodce neplatí žádné limity a omezení. V prosperujících firmách jsou zaměstnanci zpravidla dostatečně dopředu vyrozuměni o tom, kdy dosáhnou řádného důchodového věku a současně se s nimi probere jejich situace. Zdali chtějí stále pracovat a za jakých podmínek nebo již nechtějí pracovat apod. O starobní důchod si však musí každý žadatel na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat sám. Zaměstnavatel nemůže za zaměstnance vyřizovat důchodové nároky.

 

Práce na procenta

O starobní důchod není nutné si požádat k datu dosažení řádného důchodového věku. Do starobního důchodu je možné odejít později, tj. pracovat na procenta. Občané, kteří odejdou do řádného starobního důchodu později a po dosažení řádného důchodového věku pracují, přičemž z příjmu je jím odváděno sociální pojištění, mají následně vyšší státní starobní důchod. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje výpočtový základ při výpočtu starobního důchodu o 1,5 %. Práce na procenta se finančně vyplatí až z dlouhodobého hlediska, z krátkodobého hlediska je finančně výhodnější mít současně pobírat mzdu ze zaměstnání a státní důchod. Časová hranice, kdy převáží práce na procenta, se liší v závislosti na konkrétních údajích, zpravidla se pohybuje okolo 9 až 13 let.

 

Jak ukončit pracovní poměr ihned?

Když podá zaměstnavatel zaměstnanci písemnou výpověď, potom běží dvouměsíční výpovědní lhůta, a to od prvního dne následujícího měsíce. Výpovědní lhůtu musí zaměstnavatel dodržet i u zaměstnance ve starobním důchodu. Pracovní poměr nemůže ihned ukončit ani zaměstnanec ve starobním důchodu, i v těchto případech běží zákonná dvouměsíční výpovědní lhůta. Důchodový věk ukončení pracovního poměru nijak nezrychluje. Pracovní poměr může být rychle ukončen pouze vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru. Se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Termín ukončení pracovního poměru na základě písemné dohody záleží na oboustranné dohodě.

 

Praktický příklad

Paní Šťastná je v řádném starobním důchodu a pracuje u zaměstnavatele na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Paní Šťastná chce z rodinných důvodů ukončit pracovní poměr co nejdříve. Její zaměstnavatel jí vyjde vstříc a pracovní poměr je od následujícího dne ukončen vzájemnou dohodou.

 

Výpověď a nárok na odstupné

I pracující starobní důchodci mají při splnění zákonných podmínek nárok na zákonné odstupné. V případě, že obdrží zaměstnanec výpověď z důvodů uvedených v § 67 zákoníku práce, potom mu vzniká nárok na zákonné odstupné, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru. V praxi se nejčastěji jedná o výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce. Odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku náleží v případě, že pracovní poměr trval déle než dva roky. Jestliže jsou v kolektivní smlouvě uvedeny podmínky pro výplatu odstupného nad rámec zákonného odstupného, tak se tyto podmínky vztahují samozřejmě i na zaměstnance ve starobním důchodu. Když podá výpověď zaměstnanec, tak odstupné nenáleží. Při ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou pouze v případě, že je v písemné dohodě výslovně písemně uveden důvod ukončení pracovního poměru, který zakládá nárok na odstupné, např. právě zmíněná nadbytečnost zaměstnance v souladu s § 52, písmene c) zákoníku práce.

 

Nárok na daňové slevy

Pracující starobní důchodci mají nárok na stejné daňové slevy jako ostatní zaměstnanci. Při podepsaném prohlášení k dani u zaměstnavatele náleží vždy alespoň základní daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Daňovou slevu na poplatníka je možné uplatňovat i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, potom je čistá měsíční odměna na účet stejně vysoká jako sjednaná hrubá odměna.

 

Praktický příklad

Paní Králová je v řádném starobním důchodu a přivydělává si na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna činí 10 000 Kč. Protože není měsíční odměna 10 001 Kč a více, tak se z měsíční odměny neplatí sociální a zdravotní pojištění. Protože paní Králová podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak je daňová sleva na poplatníka vyšší než vypočtená daň z příjmu a daňová povinnost je nulová. Paní Králová tedy obdrží na svůj bankovní účet čistou odměnu ve výši 10 000 Kč.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře