Deset nemilých důchodových překvapení

23. 6. 2018 Petr Gola

Státní důchod, ať už starobní, invalidní nebo pozůstalostní, nemusí být vůbec přiznán nebo je jeho měsíční částka velmi nízká. Státní důchod nad 10 000 Kč není rozhodně samozřejmostí. O důchodové nároky je nutné se zajímat včas, aby byly splněny zákonné podmínky a státní důchod nebyl zbytečně nižší.

 

Pro přiznání každého státního důchodu musí být splněny zákonné podmínky, jinak nemůže být žádný z důchodů přiznán, automaticky nedochází k přiznání žádného důchodu. Podívejme se na deset praktických příkladů, kdy nedochází k přiznání státního důchodu nebo je jeho částka překvapivě nízká.

 

Praktický příklad 1)

Paní Válková dosáhla řádného důchodového věku a požádala si na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o starobní důchod.  Paní Válkové však není starobní důchod přiznán. Důvodem je získání nedostatečné doby pojištění v rozsahu 32 let. V roce 2018 musí žadatelé o starobní důchod získat potřebnou dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let.

 

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec Modrý dosáhl řádného důchodového věku a dále pracuje. Pan Modrý se mylně domnívá, že veškeré důchodové povinnosti za něj vyřídí zaměstnavatel. Není tomu tak. O starobní důchod si musí pan Modrý sám požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

 

Praktický příklad 3)

Paní Pokorná má zdravotní problémy a požádá si o invalidní důchod. Paní Pokorné však není invalidní důchod přiznán. Dle posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem poklesla paní Pokorné pracovní schopnost jen o 30 %. Aby mohla být přiznána alespoň invalidita prvního stupně, tak musí dle posouzení posudkového lékaře poklesnout alespoň o 35 %.

 

Praktický příklad 4)

Paní Vodákové byla přiznána invalidita druhého stupně, ale paní Vodáková nemůže pobírat invalidní důchod na účet. Důvodem je získání nedostatečné doby pojištění. U invalidního důchodu se potřebná doba pojištění liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech a paní Vodáková (34 let) získala dobu pojištění pouze v rozsahu čtyř let. Lidé starší 38 let nesplňující podmínku pěti let v posledních deseti letech mají dostatečnou dobu pojištění, pokud získali dobu pojištění v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

 

Praktický příklad 5)

Pan Novák si chce požádat o předčasný důchod o pět let dříve. Panu Novákovi však není předčasný důchod přiznán. Odejít dříve o 5 let do předčasného důchodu mohou totiž až občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let, přičemž nejdříve možné odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Pan Novák (ročník narození 1959) má řádný důchodový věk 64 let, a proto může odejít do důchodu nejdříve v 60 letech a nikoliv v 59 letech, jak chce.

 

Praktický příklad 6)

Slečně Kučerové zemřel přítel, se kterým má dvě děti. Slečna Kučerová nebude mít nárok na vdovský důchod, protože při splnění zákonných podmínek náleží vdovský důchod pouze po zemřelém manželovi. Obě děti však budou pobírat po zemřelém otci sirotčí důchod.

 

Praktický příklad 7)

Paní Novotná chce odejít do předčasného důchodu o dva roky před dosažením řádného důchodového věku, aby si snížila podmínku ohledně nutné doby pojištění. I při odchodu do předčasného důchodu v roce 2018 je však nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let. Z důvodu volby předčasného důchodu se nesnižuje minimální doba pojištění nutná pro přiznání důchodu.

 

Praktický příklad 8)

Panu Orságovi byl přiznán starobní důchod pouze ve výši 8 400 Kč. Pan Orság se domníval, že jeho starobní důchod musí být alespoň na úrovni minimální mzdy. Není tomu tak. Při nízkých výdělcích v produktivním věku, ze kterých bylo placeno sociální pojištění a získané nízké době pojištění, může být starobní důchod i např. pouze 6 000 Kč. Výši důchodu totiž ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

 

Praktický příklad 9)

Paní Hučíková měla po celý produktivní život lehce nadprůměrné příjmy. Paní Hučíková si myslí, že bude mít starobní důchod alespoň 20 000 Kč. Takto vysoký důchod však paní Hučíková rozhodě mít nebude, neboť důchod 15 000 Kč a více nemá ani 10 % důchodců.

 

Praktický příklad 10)

Panu Šťastnému (25 let) zemřel tatínek. Pan Šťastný již nemá na sirotčí důchod nárok, protože sirotčí důchod může nejdéle do 26 let věku pobírat pouze nezaopatřené dítě, což pan Šťastný již není.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře