Jak ovlivňuje studium výši důchodu?

Jak ovlivňuje studium výši důchodu?
19. 2. 2014 | Aktualizováno: 8. 1. 2016 Petr Gola

Výši důchodu ovlivňují příjmy, ze kterých je odváděno důchodové pojištění a získaná doba pojištění. Při splnění zákonných podmínek patří studium mezi náhradní doby pojištění a zvyšuje celkovou dobu pojištění. Dnešní studenti však budou mít nižší dobu pojištění, neboť studium od roku 2010 se již do doby pojištění nezapočítává.

 

Náhradní doby pojištění jsou pro výši státního důchodu nesmírně důležité, přestože se v dané době důchodové pojištění neplatí, tak se tato doba započítává do celkové doby pojištění, což pozitivně ovlivňuje konečnou výši státního důchodu.

  • Od roku 2010 však již studium nepatří mezi náhradní doby pojištění. Toto legislativní opatření znamená, že dnešní studenti získají nižší dobu pojištění. Nezapočítání doby studia do doby pojištění sníží výsledný důchod více než se na první pohled zdá.

 

Praktický příklad

Na zjednodušeném příkladu si ukážeme, jak moc ovlivňuje zápočet doby studia důchod. Vypočítáme si řádný starobní důchod pana Černého a pana Zeleného. Oba pánové budou mít průměrnou mzdu v současné hodnotě za odpracované roky ve výši 25 000 Kč. Pan Černý získá 41 let pojištění a pan Zelený třeba 37 let pojištění. Pan Černý má dobu pojištění vyšší o 4 roky z důvodu studia. Pro zjednodušení počítáme důchod v obou případech dle legislativy roku 2014.

 

Výpočet důchodu pana Černého a Zeleného

Text

Pan Černý

Pan Zelený

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

25 000 Kč

První redukční hranice (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

11 415 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

3 533 Kč

3 533 Kč

Výpočtový základ(11 415 Kč + 3 5323Kč)

14 948 Kč

14 948 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

61,5

(41 let x 1,5 %)

55,5

(37 let x 1,5 %)

Procentní výměra důchodu

9 194 Kč

(14 948 Kč x 61,5 %)

8 297 Kč

(14 948 Kč x 55,5 %)

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 340 Kč

Měsíční důchod

11 534 Kč

(2 340 Kč + 9 194 Kč)

10 637 Kč

(2 340 Kč + 8 297 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Pan Černý má díky započítání studia měsíční důchod vyšší o téměř 900 Kč (o 8 %). Nezapočítání studia od roku 2010 se výrazně promítne na snížení státního důchodu.

  • Řešením pro pana Zeleného, stejně jako pro ostatní současné studenty, by bylo placení dobrovolného důchodového pojištění. Tento krok je však vhodné si důkladně  promyslet, neboť výpočet důchodu se může v budoucnu ještě výrazně změnit a dnešní studenti mají do důchodu poměrně daleko. Dle současné legislativy je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění i zpětně. V roce 2014 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění 1 817 Kč. Pro některé studenty bude místo dobrovolného důchodového pojištění výhodnější vlastní spoření a investování na důchod, v takovém případě mohou dosáhnout zajímavějšího vlastního příjmu v důchodu. 

Aktualizace ze dne 8. 1. 2016 – minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2016 činí 1 891 Kč.

 

Studium před rokem 1996

Doba studia od skončení povinné školní docházky do 18 let se před rokem 1996 započítávalo pro důchodové účely v plném rozsahu. Uvedené studium se pro splnění nároku na důchod (v roce 2014 je nutné získat pro přiznání starobního důchodu 30 let pojištění) započítávalo ze 100 %. Stejně tak se takové studium započítávalo v plném rozsahu do doby pojištění ovlivňující výši důchodu.

 

Šest let studia po dosažení 18 let

Mezi náhradní doby pojištění patří rovněž doba studia na střední, vyšší odborné škole a vysoké škole v Česku po dobu prvních šesti let po dosažení 18 let. Zákonnou podmínkou je, že takové studium muselo trvat alespoň jeden rok. Započítává se však pouze studium před rokem 2010. Studium se od 1. ledna 2010 již mezi náhradní doby pojištění nezapočítává. Ze zákona se náhradní doby pojištění získané před rokem 2010 hodnotí pro splnění zákonné podmínky pro přiznání důchodu v plném rozsahu, pro výpočet důchodu se však již studium po dosažení 18 let započítává již pouze z 80 %.

  • Zápočet doby studia v rozsahu šesti let po dosažení 18 let věku znamená, že při souvislém studiu se studium započítává do dosažení 24 let. V případě, že studium i po dosažení 24 let ještě trvalo, tak se tyto měsíce (roky) do doby pojištění jako náhradní doba pojištění nezapočítávají.
  • V některých případech má někdo „mezeru“ a začal studovat až v 19 letech. Potom se studium jako náhradní doba pojištění započítává až do 25 let, tedy šest let studia po dosažení 18 let, přičemž studium začalo dosažením 19 let.

 

Studium se dokládá při žádosti o důchod

Při podání žádosti o důchod (řádný starobní důchod nebo předčasný důchod) je potřeba dobu studia „vydokladovat“. Těmito doklady jsou např.: výuční list, maturitní vysvědčení, jednotlivá vysvědčení, vysokoškolský diplom. V případě nedokončeného studia např. potvrzení školy. Všechny doklady o studiu je potřeba si včas přichystat, aby doba studia byla řádně při výpočtu důchodu zohledněna a výsledný důchod nebyl zbytečně nižší.

  • Vysokoškoláci dokládají jak maturitní vysvědčení, tak vysokoškolský diplom.

 

zdroj obrázku: compfight.com, název: LuMaxArt Graduation Concept

Komentáře