Kdo může jít do předčasného důchodu o 5 let dříve?

Kdo může jít do předčasného důchodu o 5 let dříve?
30. 8. 2013 Petr Gola

Předčasný důchod nabírá v posledních letech na oblibě. Důvodem je postupné prodlužování důchodového věku a těžší situace občanů v předdůchodovém věku na trhu práce. V současné době je možné do předčasného důchodu odejít 3 roky před dosažením důchodového věku, v budoucnu dokonce o 5 let dříve.

Do předčasného důchodu mohou současní žadatelé o důchod odejít nejdříve 3 roky před dosažením svého důchodového věku. Přičemž žadatelé o předčasný důchod musí splnit ostatní zákonné podmínky jako žadatelé o klasický starobní důchod. Jedná se o dobu pojištění. Nutná doba pojištění nutná pro přiznání předčasného důchodu je totiž shodná jako u klasického starobního důchodu. V roce 2013 je zapotřebí získat 29 let pojištění. Doba pojištění se každoročně o rok prodlužuje a po roce 2018 bude nutné získat 35 let pojištění.

  • Do doby pojištění se nezapočítává pouze odpracovaná doba, kdy je z příjmu řádně odvedeno důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let).

 

Kdy bude možný dřívější odchod o 5 let?

Věk možný pro odchod do předčasného důchodu je upraven v § 31 zákona o důchodovém pojištění (155/1995 Sb. v platném znění). Do předčasného důchodu je možné odejít, při získání potřebné doby pojištění, jestliže občanovi chybí do důchodového věku nejvýše:

a)      3 roky, jestliže je důchodový věk občana nižší než 63 let

b)      5 let, pokud je důchodový věk občana vyšší než 63 let a občan dosáhl věku 60 let

Z dikce zákona vyplývá, že do předčasného důchodu o 5 let dříve mohou odejít občané, jejichž důchodový věk je alespoň 65 let. Protože se důchodový věk postupně zvyšuje, tak je důchodový věk 65 let rozdílný pro muže a ženy (závisí i na počtu vychovaných dětí).

 

Důchodový věk 65 let a více mají, a do předčasného důchodu mohou odejít o 5 let dříve, tito občané:

Text

Rok narození

Muži 1965 a později
Bezdětné ženy 1965 a později
Ženy, které vychovaly jedno dítě 1965 a později
Ženy, které vychovaly dvě děti 1966 a později
Ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti 1969 a později
Ženy, které vychovaly pět dětí a více 1972 a později

 

Předčasný důchod je nižší než řádný důchod

Při odchodu do předčasného důchodu musí občané počítat s tím, že jejich měsíční důchod bude citelně nižší. Důvodem je krácení u předčasného důchodu a získání nižší doby pojištění než občané, kteří odchází do řádného důchodu. Výši důchodu totiž ovlivňují nejenom výdělky, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění, ale rovněž i právě získaná doba pojištění. Krácení u předčasného důchodu může být v některých případech dosti významné, proto je potřeba si odchod do předčasného důchodu dobře rozmyslet.

  • Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, i započatých. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Protože se krácení provádí za každých 90 dní, tak je rozdíl, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní. Tuto skutečnost je vhodné při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu zohlednit.
  • Míra krácení se liší v jednotlivých pásmech. V období prvních 360 kalendářních dní činí krácení 0,9 % za každých 90 dní. V období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne je krácení 1,2 % za každých 90 dní. V období od 721. kalendářního dne je krácení 1,5 % za každých 90 dní.

 

Kdy je předčasný důchod správnou volbou?

Předčasný důchod je oproti řádnému důchodu z finančního hlediska vždy nevýhodný. Mnohdy dokonce o čtvrtinu, záleží na konkrétním případu a termínu předčasnosti. Při zdravotních problémech, delší nezaměstnanosti, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti a není již možnost si najít práci nebo dostatečné vlastní finanční rezervě, však může být předčasný důchod zajímavým řešením.
Bude možné odcházet do předčasného důchodu o 5 let dříve?

Krácení u předčasného důchodu o 5 let před dosažením řádného důchodového věku bude již velmi vysoké. Finanční propad v životní úrovni bude velmi citelný. Takto brzy budou moci do předčasného důchodu odejít pouze občané s vysokými vlastními úsporami a investicemi na důchod. Většina občanů si nebude moci z finančních důvodů dovolit odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve dovolit. Mladí občané, kteří by při neustálém prodlužování důchodového věku, si chtěli aktivně vychutnat podzim života, však mají možnost si vlastními pravidelnými investicemi a úsporami vytvořit dostatečný finanční polštář, který jim umožní čerpat důchod 5 let před důchodovým věkem.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 13
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře