Předčasný důchod v příkladech

30. 10. 2014 | Aktualizováno: 25. 10. 2014 Petr Gola

S postupným prodlužováním důchodového věku odchází v současné době do předčasného důchodu více lidí než v minulosti. Odchod do předčasného důchodu je vhodné dobře naplánovat. Co je dobré o předčasném důchodu vědět, o kolik je nižší než řádný důchod a s čím je vhodné počítat?

 

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Přestože v posledních letech se vždy od ledna mění výpočtová formule důchodu, pro většinu občanů nepatrně k horšímu, tak je vždy z finančního hlediska výhodnější odejít až do řádného důchodu a nikoliv do předčasného důchodu. Řádný důchod vypočtený dle výpočtové formule začátkem roku 2015 bude tedy vyšší než případný důchod vypočtený koncem roku 2014. Stejně tak tomu bylo i v minulých letech.

 

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Důchodový věk se přitom liší pro muže i ženy dle ročníku narození. U žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Ženy, které vychovaly více dětí, mají nižší důchodový věk. Kdo má důchodový věk 63 let a více, ten může odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím je výsledný předčasný důchod nižší.

 

Z finančního hlediska je lepší řádný důchod

Občané, kteří mohou pracovat až do řádného důchodu, by měli volit odchod do řádného důchodu. Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem je někdy vyšší, než si někteří žadatelé o důchod myslí. Při posuzování pouze měsíční výše důchodu je tedy nejlepší odejít do starobního důchodu až při dosažení řádného důchodového věku. Někteří lidé v předdůchodovém věku však mají zdravotní problémy, chtějí hlídat vnuky, jsou delší dobu nezaměstnaní a již vyčerpali dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, mají dostatečné vlastní úspory a chtějí se konečně věnovat svým koníčkům nebo je práce stresuje. V těchto případech může být předčasný důchod řešením životní situace. I za cenu krácení.

 

Předčasný důchod je nižší napořád

Někteří žadatelé o předčasný důchod se mylně domnívají, že předčasný důchod je nižší dočasně. Pouze do dosažení řádného důchodového věku. A následně se předčasný důchod přepočítá. Nikoliv. Krácení u předčasného důchodu je trvalé. S trvalým krácením je tedy potřeba počítat. I předčasný důchod se však každoročně valorizuje. Všechny důchody se od lednové splátky zvyšují. Všechny předčasné důchody přiznané v roce 2014 a dříve se od lednové splátky důchody zvýší. Základní výměra důchodu se zvýší o 60 Kč a procentní výměra důchodu o 1,6 %.

  • Předčasný důchod přiznaný v roce 2014 ve výši 10 589 Kč bude od lednové splátky důchodu mít hodnotu 10 781 Kč (2 400 Kč + (8 249 Kč x 1,016). Ke zvýšení důchodu dojde automaticky.

 

Jak vysoké je krácení u předčasného důchodu?

Výpočtový základ u předčasného důchodu se krátí za každých 90 dní předčasnosti. Dřívější odchod do předčasného důchodu znamená i vyšší krácení. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení výpočtového základu v procentech v závislosti na termínu předčasnosti. Výsledný předčasný důchod je však nižší než řádný důchod více než uvedené krácení. Krácení se totiž neprovádí z vypočítaného důchodu, ale z výpočtového základu. Vše si ukážeme na praktickém příkladu. Od roku 2012 došlo ke zvýšení krácení za předčasnost. Kdo odešel v roce 2011 do předčasného důchodu přesně 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, ten měl krácení 14,7 %. V současné době činí krácení v takovém případě 15,9 %.

 

Krácení u předčasného důchodu

Dřívější odchod do penze(ve dnech) Krácení od ledna 2012(v % z výpočtového základu) Krácení před lednem 2012(v % z výpočtového základu)
90 a méně 0,9 % 0,9 %
91 – 180 1,8 % 1,8 %
181 – 270 2,7 % 2,7 %
271 – 360 3,6 % 3,6 %
361 – 450 4,8 % 4,5 %
451 – 540 6,0 % 5,4 %
541 – 630 7,2 % 6,3 %
631 – 720 8,4 % 7,2 %
721 – 810 9,9 % 8,7 %
811 – 900 11,4 % 10,2 %
901 – 990 12,9 % 11,7 %
991 – 1 080 14,4 % 13,2 %
1 081 – 1 170 15,9 % 14,7 %

 

Praktický příklad

Pro názornost si vypočítáme důchod tří kolegyň: paní Novákové, paní Novotné a paní Svobodové. Všechny výpočty budou provedeny dle legislativy roku 2014. Pouze paní Nováková odejde do předčasného důchodu. Obě kolegyně odejdou do řádného důchodu. Paní Novotná bude mít i při odchodu do řádného důchodu dobu pojištění stejnou jako paní Nováková. Paní Svobodová však získá o 3 roky doby pojištění více. Paní Nováková tak může orientačně zjistit, jak vysoký měsíční důchod by měla, kdyby odešla až do řádného důchodu a ještě tři roky pracovala. Porovnání je samozřejmě orientační, protože je provedeno ve všech případech dle roku 2014.

a)      Paní Nováková odejde do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní. Základními vstupními údaji pro výpočet důchodu bude průměrná mzda za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 23 100 Kč a doba pojištění 39 let.

b)      Paní Novotná odejde do řádného důchodu. Paní Novotná získá dobu pojištění 39 let a osobní vyměřovací základ bude mít rovněž 23 100 Kč.

c)      Paní Svobodová odejde do řádného důchodu a získá dobu pojištění 42 let. Osobní vyměřovací základ bude paní Svobodová mít rovněž 23 100 Kč.

 

a) Výpočet důchodu paní Novákové

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 23 100 Kč
První redukční hranice (do 11 415 Kč, ze 100 %) 11 415 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %) 3 039 Kč
Výpočtový základ(11 415 Kč + 3 039 Kč) 14 454 Kč
Procenta za odpracované roky(39 let x 1,5 %) 58,5
Základní výměra důchodu 2 340 Kč
Procentní výměra důchodu(14 454 Kč x 58,5 %) 8 456 Kč
Krácení důchodu (v %) 14,40
Krácení důchodu (v Kč)(14 454 Kč x 14,4 %) 2 081 Kč
Procentní výměra důchodu(8 456 Kč – 2 081 Kč) 6 375 Kč
Měsíční důchod(2 340 Kč + 6 375 Kč) 8 715 Kč

vlastní výpočet autora

 

b) Výpočet důchodu paní Novotné

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 23 100 Kč
První redukční hranice (do 11 415 Kč, ze 100 %) 11 415 Kč
Druhá redukční hranice 0(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %) 3 039 Kč
Výpočtový základ(11 415 Kč + 3 039 Kč) 14 454 Kč
Základní výměra důchodu 2 340 Kč
Procenta za odpracované roky(39 let x 1,5 %) 58,5
Procentní výměra důchodu(14 454 Kč x 58,5 %) 8 456 Kč
Měsíční důchod(2 340 Kč + 8 456 Kč) 10 796 Kč

vlastní výpočet autora

 

c) Výpočet důchodu paní Svobodové

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 23 100 Kč
První redukční hranice (do 11 415 Kč, ze 100 %) 11 415 Kč
Druhá redukční hranice 0(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %) 3 039 Kč
Výpočtový základ(11 415 Kč + 3 039 Kč) 14 454 Kč
Základní výměra důchodu 2 340 Kč
Procenta za odpracované roky(42 let x 1,5 %) 63,0
Procentní výměra důchodu(14 454 Kč x 63,0 %) 9 107 Kč
Měsíční důchod(2 340 Kč + 9 107 Kč) 11 447 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Nováková, která zvolila předčasný důchod (o necelé tři roky dříve) má měsíční státní důchod nižší než paní Svobodová, která odešla do řádného důchodu a celou dobu pracovala a získala tedy o tři roky vyšší dobu pojištění o 2 732 Kč (11 447 Kč – 8 715 Kč). Měsíční důchod je v tomto případě nižší o čtvrtinu.

 

Je možné nastoupit v předčasném důchodu zpět do práce?

V předčasném důchodu není možné mít příjem podléhající důchodovému pojištění. Jinak zaniká nárok na předčasný důchod. Kdo však pracovat chce, ten může. Když se příjemce předčasného důchodu zaměstná na standardní pracovní poměr, potom je nutné tuto skutečnost společně se zaměstnavatelem nahlásit na místně příslušné OSSZ. Důchod nebude po dobu zaměstnání vyplácen. Po ukončení zaměstnání se požádá opět přes místní příslušnou OSSZ o uvolnění důchodu. Při práci alespoň 90 dní se přitom sníží krácení za předčasnost.

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/tax/1-0-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 5
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře