Výpočet předčasného důchodu v roce 2021 v příkladech

10. 12. 2020 | Aktualizováno: 7. 12. 2020 Petr Gola

Řada lidí v předdůchodovém věku uvažuje o odchodu do předčasného důchodu. Kdy lze do předčasného důchodu odejít? Jak se bude předčasný důchod v roce 2021 počítat?

 

Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost a získání nižší doby pojištění oproti situaci, kdy se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod je navíc krácený trvale a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Přesto je v praxi pro některé žadatele předčasný důchod z osobních, zdravotních, pracovních nebo rodinných důvodů dobrým řešením. Na otázku, zdali odejít do předčasného důchodu či nikoliv, neexistuje jednoznačná odpověď, vždy záleží na konkrétní situaci každého žadatele o důchod.

 

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu v roce 2021 mohou odejít občané, kteří získali minimálně dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let a současně dosáhli požadovaného věku, který závisí na jejich řádném důchodovém věku:

  • Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.
  • Občané mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Řádný důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a závisí na roku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Postupně se však sjednocuje na 65 let, v budoucnu se však může řádný důchodový věk opět změnit (velmi pravděpodobně zvýšit).

 

Praktický příklad 1) – Důchodový věk vyšší než 63 let

Pan Milan se narodil 10. 12. 1960. Pro muže narozené v roce 1960 je dle zákona o důchodovém pojištění řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Pan Milan má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, proto může nejdříve odejít do předčasného důchodu v 60 letech, tedy 10. 12. 1920.

 

Praktický příklad 2) – Důchodový věk nižší než 63 let

Paní Veronika vychovala 3 děti a narodila se 20. 10. 1962. Ženy narozené v roce 1962, které vychovaly tři děti, mají dle zákona o důchodovém pojištění řádný důchodový věk 61 let a 8 měsíců. Řádný důchodový věk dosáhne paní Veronika 20. 6. 2024. Do předčasného důchodu může tedy odejít nejdříve 20. 6. 2021, což jsou tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

 

Výpočet předčasného důchodu

Měsíční částku předčasného důchodu ovlivňují tři základní parametry: osobní vyměřovací základ, získaná doba pojištění a krácení za předčasnost. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní z výpočtového základu, a sice:

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 360. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Při výpočtu předčasného důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu, jak si ukážeme na praktickém výpočtu.

 

Příklad 3) – Praktický výpočet předčasného důchodu

Paní Jitka má osobní vyměřovací základ ve výši 36 880 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a odejde do předčasného důchodu v roce 2021 dříve o 1 075 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení za předčasnost se bude tedy provádět za 12 započatých 90 kalendářních dní. Krácení za předčasnost bude tedy 14,4 % (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 %).

 

Výpočet předčasného důchodu paní Jitky

Text Částka
Doba pojištění v celých letech 43 let
Osobní vyměřovací základ 36 880 Kč
Počet čtvrtletí chybějících do důchodového věku 12
První redukční hranice

 (do 15 595 Kč, zápočet ze 100 %)

15 595 Kč
Druhá redukční hranice

 (od 15 595 Kč do 141 764 Kč, zápočet z 26 %)

5 535 Kč
Výpočtový základ

(15 595 Kč + 5 535 Kč)

21 130 Kč
Procentní výměra za odpracované roky

(1,5 % za každý rok pojištění, tedy 43 x 1,5 %)

64,5
Procentní výměra důchodu

(21 130 Kč x 64,5 %)

13 629 Kč
Krácení důchodu (v %) 14,40
Krácení důchodu (v Kč)

(21 130 Kč x 14,4 %)

3 042 Kč
Procentní výměra důchodu

(13 629 Kč – 3 042 Kč)

10 587 Kč
Základní výměra důchodu 3 550 Kč
Měsíční důchod

(3 550 Kč + 10 587 Kč)

14 137 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Jitka bude mít předčasný důchod ve výši 14 137 Kč.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře