Proč se vdovský důchod často pobírá jenom jeden rok?

Proč se vdovský důchod často pobírá jenom jeden rok
10. 10. 2013 Petr Gola

I pro přiznání vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky, jinak nemá manželka (manžel) nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce). Navíc se často vdovský důchod pobírá pouze jenom jeden rok, proč?   Přiznání vdovského důchodu při smrti manžela (manželky) není automatické. Nárok na vdovský důchod má vdova (vdovec) po manželovi (manželce), pokud byla poživatelem starobního, invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínky na starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel-li následkem pracovního úrazu.

  • Nárok na vdovský důchod vzniká vždy pouze po zemřelém manželovi (manželce). Družka (druh) nemá na vdovský důchod nárok, i když žili spolu v jedné domácnosti několik let.
  • O vdovský důchod je potřeba si zažádat na místně příslušné OSSZ. V případě, že zemřelý manžel (manželka) pobíral již starobní nebo invalidní důchod, potom stačí k vyřízení žádosti předložit pouze občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. V případě, že však zemřel manžel (manželka), který byl ještě v produktivním věku a pracoval, potom je nutné předložit více dokladů (např. i doklady o studiu, vojenské službě, péči o dětech). V takovém případě se totiž postupuje stejně jako by zemřelý uplatňoval žádost i invalidní důchod. Jestliže zemře ekonomicky aktivní člověk, tak se nejdříve vypočítá jeho invalidní důchod a z vypočteného invalidního důchodu se vypočte vdovský důchod.

Základní lhůta je pouze roční Vdovský důchod ze zákona náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky). Po uplynutí jednoho roku má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod, jestliže je splněna některá ze zákonných podmínek.

  • V praxi tak dochází k situaci, že po uplynutí jednoho roku není splněna žádná z níže uvedených zákonných podmínek a nárok na vdovský důchod zaniká. Z uvedeného důvodu se nedá na vdovský důchod spoléhat jako zabezpečení na penzi.

Kdy náleží vdovský důchod i po roce? V zákoně o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) je uvedeno pět případů, ve kterých náleží vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku. Všechny případy je samozřejmě potřeba doložit. Vdova (vdovec) má po roce nárok na vdovský důchod, když: 1)      Pečuje o nezaopatřené dítě. 2)      Pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 3)      Pečuje o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 4)      Je invalidní ve třetím stupni. 5)      Dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.   Praktické případy, kdy vdovský důchod náleží pouze rok Všechny uvedené praktické situace vychází ze situace, že manžel zemřel v letošním roce. Do konce roku 2009 totiž stačilo u bodu 5) dosáhnout věku 55 let u žen a 58 let u mužů. U vdovských důchodů přiznaných před rokem 2010 se tedy postupuje dle této právní úpravy. Což platí i pro obnovu vdovských důchodů, jak si vysvětlíme dále v textu. V praxi mnohem více pobírají vdovský důchod ženy než muži, proto jsou všechny příklady koncipovány u žen. Zpravidla je muž v manželství starší a ženy se v průměru dožívají vyššího věku.

  • Paní Novákové (45 let) zemřel manžel, má jednoho dospělého syna, který již nestuduje a podniká. Přestože paní Nováková pobírá invalidní důchod prvního stupně, tak bude vdovský důchod pobírat pouze jeden rok. Nesplní žádnou z uvedených zákonných podmínek.
  • Vdova paní Svobodová (50 let) má jednoho syna (27 let), který ještě stále studuje na vysoké škole. Paní Svobodová však bude vdovský důchod pobírat pouze jeden rok, neboť ze zákona se za nezaopatřené dítě považuje studující dítě, avšak nejdéle do 26 let.
  • Paní Sýkorové (narozena 5. 1. 1959) zemřel manžel, se kterým vychovaly dvě děti, které jsou již dospělé a mají vlastní rodiny. Důchodový věk paní Sýkorové je 61 let a 8 měsíců, důchodový věk muže narozeného v roce 1959 je 64 let. Důchodový věk muže ponížený o čtyři roky (60 let) je nižší než její důchodový věk (61 let a 8 měsíců). Proto se použije věk 60 let. Paní Sýkorová však dosáhne 60 let až 5. 1. 2019. Proto bude paní Sýkorová pobírat vdovský důchod pouze jeden rok.

  Vdovský důchod je možné obnovit Nárok na vdovský důchod je možné obnovit, jestliže některá z uvedených pěti možností se splní do 2 let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Vdovský důchod je obnoven v tzv. ochranné lhůtě. Do roku 2012 byla tato lhůta pětiletá, proto pětiletá lhůta platí pro obnovu vdovského důchodu přiznaného před rokem 2012. Tedy pro vdovské důchody přiznané v roce 2011 a dříve platí ještě pětiletá lhůta. Zkrácení ochranné lhůty v praxi znamená, že stoupá počet vdov (vdovců), kteří pobírají vdovský důchod pouze jeden rok.

  • O obnovu vdovského důchodu je potřeba si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ, vdovský důchod se automaticky neobnovuje.

Praktické příklady pro obnovu důchodu Všechny uvedené příklady pro obnovu vdovského důchodu vychází ze situace, že manžel zemře v roce 2013.

  • Paní Červená (52 let) bude vdovský důchod pobírat pouze jeden rok do března 2014, neboť pro pokračování vdovského důchodu nesplní žádnou z uvedených podmínek. V dubnu 2015, tedy ve dvouleté lhůtě, začne pečovat o svoji maminku ve II. stupni závislosti. Paní Červená si požádá o obnovu vdovského důchodu a vdovský důchod jí bude obnoven.
  • Bezdětná paní Černá (28 let) bude po zemřelém manželovi pobírat vdovský důchod jeden rok do května 2014. Začátkem roku 2015 je však paní Červené přiznán invalidní důchod třetího stupně a paní Červené vznikne nárok na obnovu vdovského důchodu v zákonné dvouleté lhůtě.

 

zdroj obrázku: Compfight.com…MI-5907.JPG © Mohamad Itani/arcangel-images.com

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 6
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře