Proč uvažovat o předčasném důchodu?

29. 8. 2016 Petr Gola

Měsíční výše řádného starobního důchodu je vždy vyšší než měsíční částka předčasného důchodu. Rozdíl je přitom mnohdy vyšší než by někteří žadatelé o předčasný důchod očekávali. Předčasný důchod je navíc trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Přesto může být předčasný důchod pro některé lidi vhodným řešením. Pro koho může být předčasný důchod správnou volbou?

 

Každý žadatel o starobní důchod, ať už řádný nebo předčasný, je v jiné životní situaci. Proto nelze paušalizovat a jednoznačně říci, že předčasný důchod je nevýhodný a je nutné pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Není tomu tak. Pro některé lidi může být předčasný důchod správným rozhodnutím.

 

Nezaměstnanost je nejčastějším důvodem

V praxi využívají odchodu do předčasného důchodu nejvíce lidé v předdůchodovém věku, kteří jsou již delší dobu bez práce a nemají již tedy nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou tedy bez pravidelného měsíčního příjmu, neboť nárok na sociální dávky vyplácené úřadem práce není automatický. Předčasný důchod v takových případech volí i lidé, kteří původně o předčasném důchodu vůbec neuvažovali a chtěli odejít až do řádného starobního důchodu. Protože občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců, tak je vhodné před odchodem do předčasného důchodu vyčerpat celou podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti. Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých 90 kalendářních dní předčasnosti a čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší předčasný důchod.

 

Praktický příklad

Paní Nováková odejde v roce 2016 do předčasného důchodu o 725 dní před dosažením řádného důchodového věku. Paní Nováková získá dobu pojištění v rozsahu 42 let a osobní vyměřovací základ paní Novákové (neboli průměrná měsíční mzda za odpracované roky) činí 26 150 Kč. Paní Hájková odejde rovněž v roce 2016 do předčasného důchodu, ale o 706 dní před dosažením řádného důchodového věku. Paní Hájková získá dobu pojištění rovněž v rozsahu 42 let a osobní vyměřovací základ bude paní Hájková mít rovněž 26 150 Kč.

  • Paní Nováková odejde do předčasného důchodu v intervalu 721 až 810 dní před dosažením řádného důchodového věku, tak krácení výpočtového základu bude 9,9 %. Paní Hájková odejde do předčasného důchodu v intervalu 631 až 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, krácení výpočtového základu bude 8,4 %.
  • Měsíční předčasný důchod paní Novákové bude 10 721 Kč a měsíční předčasný důchod paní Hájkové bude 10 955 Kč.

Během let by se rozdíl mezi měsíční výší důchodu paní Novákové a paní Hájkové zvyšoval, neboť v korunovém vyjádření je valorizace (každoroční zvýšení důchodu) u vyššího důchodu vyšší než u nižšího důchodu.

 

Další důvody pro předčasný důchod

Předčasný důchod však nevolí pouze nezaměstnaní lidé v předdůchodovém věku. Do předčasného důchodu odchází i lidé se zdravotními problémy, které jsou nedostačující pro přiznání invalidního důchodu nebo zaměstnanci v předdůchodovém věku, které jejich práce příliš vysiluje, ať už po fyzické nebo psychické stránce nebo prarodiče, kteří chtějí pomoci svým dětem s výchovou vnuků a vnuček a usnadnit jim tak skloubení péče o dítě a kariéry nebo lidé, kteří si chtějí co nejvíce užít důchod i za cenu nižší měsíční penze. Situace je individuální. Co se někomu zdá jako dobrý důvod pro předčasný důchod je pro jiného nedostatečný důvod pro nižší měsíční penzi. Odchod do předčasného důchodu je potřeba si dobře rozmyslet, neboť o předčasný důchod nelze požádat zpětně jako je tomu v případě řádného starobního důchodu.

 

Lze začít opět pracovat

Někteří žadatelé o předčasný důchod mají obavy, že již nebudou moci nikdy pracovat nebo budou muset pracovat vždy pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. To však není přesné. Legislativou je stanoveno, že lze současně pobírat předčasný důchod a příjem ze zaměstnání pouze v případě, že daný příjem nepodléhá platbě na sociálním pojištění. Tato podmínka je při výkonu závislé práce splněna právě při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Po dosažení řádného důchodového věku však již žádná omezení neplatí. V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoký příjem a pracovat např. na smlouvu na dobu neurčitou. Předčasný důchodce může nastoupit zpět do práce na standardní pracovní smlouvu před dosažením řádného důchodového věku, ale po dobu takové práce mu nebude náležet předčasný důchod a je potřeba tuto skutečnost v součinnosti se zaměstnavatelem oznámit na ČSSZ.

 

Praktický příklad

Pan Koukal odešel koncem roku 2015 do předčasného důchodu o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Pan Koukal však dostal zajímavou pracovní nabídku začátkem roku 2016 na jeden rok. Pan Koukal proto v součinnosti se svým zaměstnavatelem oznámí na ČSSZ výkon práce a po dobu jednoho roku mu nebude náležet předčasný důchod. Po roce po ukončení zaměstnání si požádá pan Koukal přes místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního  zabezpečení) o uvolnění důchodu. Panu Koukalovi bude uvolněn již vypočítaný předčasný důchod, protože však pan Koukal odpracuje celý kalendářní rok, tak se mu sníží krácení důchodu o 4 x 90 kalendářních dní. Uvolněný předčasný důchod bude vyšší z důvodu snížení krácení za předčasnost. Po dosažení řádného důchodového věku neplatí žádná omezení a pan Koukal bude moci případně pobírat svůj měsíční důchod a mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře