Tipy, jak odejít v roce 2014 „správně“ do důchodu

8. 1. 2014 | Aktualizováno: 22. 1. 2014 Petr Gola

Občané, kteří plánují v roce 2014 odejít do důchodu, ať už řádného nebo předčasného starobního důchodu, by si měli termín odchodu správně naplánovat. Odchodu do důchodu je potřeba věnovat dostatečnou pozornost, aby nebyl výsledný důchod zbytečně nižší.

 

Pro rok 2014 se oproti roku 2013 opět změnil nepatrně výpočet důchodu. Výše důchodu v roce 2014 bude záviset na průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě, přičemž se budou započítávat příjmy, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2013, dřívější příjmy jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Druhým základním vstupním údajem je doba pojištění, započítávají se však pouze celé ukončené roky. Podívejme se na několik tipů, jak optimalizovat výši důchodu.

 

1) Zajistěte si včas všechny doklady

Jednou ročně má každý občan právo na zaslání Informativního osobního listu důchodového zabezpečení (IOLDP). V tomto tiskopisu jsou uvedeny doby pojištění a vyměřovací základy v jednotlivých letech, které má ČSSZ ve své evidenci. Může se stát, že některé údaje neodpovídají skutečnosti. Např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil řádné své zákonné povinnosti. Vždy je proto vhodné v dostatečném předstihu před plánovým termínem odchodu do důchodu si tento tiskopis vyžádat a zkontrolovat se skutečným stavem. V případě, že některé údaje nesouhlasí, tak je vhodné nesrovnalosti řešit. Proč mít přece kvůli tomu nižší důchod? Zjednodušeně řečeno je potřeba „vydokladovat“ chybějící dobu pojištění nebo příjmy. Doba pojištění se dokládá např. zápočtovými listy, mzdovými listy, výplatními páskami apod. Dokládat dobu pojištění je vhodné již před žádostí o důchod, ideálně nejméně rok před plánovaným odchodem do důchodu.

  • Žádost o IOLPD je možné zaslat písemně na adresu: ČSSZ-Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. V žádosti je potřeba uvést jméno, příjmení, rodné číslo a adresu. Žádost zasílá ČSSZ do 90 dní od doručení žádosti.
  • V IOLDP není obsažena doba studia, péče o dítě nebo vojenská služba. Tyto doby pojištění se prokazují při sepsání žádosti o důchod. Proto je potřeba mít pro žádost o důchod přichystány doklady o studiu (např. maturitní vysvědčení, výuční list), rodné listy dětí či vojenskou knížku.

 

2) Ukončete celý rok pojištění

Při výpočtu důchodu je rozdíl, zdali občan získá 41 let pojištění a 295 dní nebo 42 let a 5 dní. V prvním případě se započítává 41 let, ve druhém případě 42 let. Což znamená rozdíl, jak si ukážeme na názorném příkladu.

  • Pan Novák má osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu v současné hodnotě 25 000 Kč) a v prvním případě získá 41 let pojištění a ve druhém 42 let pojištění. Dle výpočtu důchodu v roce 2014 bude mít pan Novák v prvním případě měsíční důchod ve výši 11 534 Kč, ve druhém případě 11 758 Kč. Za jeden rok činí rozdíl již 2 688 Kč. Pracovat o několik dní navíc by se panu Novákovi vyplatilo.

Potřebná doba pojištění se zjistí z IOLPD. Následně se k době pojištění připočte doba pojištění za studium, péči o dítě či vojenskou službu. A samozřejmě odpracovaná doba až do důchodu. Vojenská služba a péče o dítě se započítávají ze 100 % pro výši důchodu, ale studium z 80 %, na to je při počítání doby pojištění pamatovat.

  • Jestliže tedy chybí do ukončení celého roku několik dní nebo týdnů, tak stojí za zváženou o něco odložit odchod do důchodu, pracovat i po dosažení důchodového věku, aby se ukončil celý rok pojištění.

 

3) Do předčasného důchodu odejděte správně

Předčasný důchod nabral v posledních letech na oblibě. Na co si však dát při odchodu do předčasného důchodu? Především na správné načasování. Proč? Protože krácení se provádí za každých 90 dní. Je tedy rozdíl odejít do předčasného důchodu např. dříve o 365 dní nebo o 360 dní. V prvním případě činí krácení 4,8 % výpočtového základu, ve druhém 3,6 %.

  • Pan Novotný má osobní vyměřovací základ 25 000 Kč a dobu pojištění 41 let, do předčasného důchodu v prvním případě odejde dříve o 365 dní (přesně o rok), ve druhém případě o 360 dní. V prvním případě bude krácení 4,8 %, ve druhém 3,6 %. Při krácení 4,8 % bude měsíční důchod pana Novotného 10 817 Kč, ve druhém případě 10 996 Kč. Pozdější odchod do důchodu o 5 dní se vyplatí, neboť roční důchod bude vyšší o 2 148 Kč.

 

4) Do důchodu v prosinci 2014 nebo lednu 2015?

K další poměrně významné změně při výpočtu důchodu dojde v roce 2015. Při výpočtu důchodu v roce 2015 budou již pouze dvě redukční hranice, místo čtyř redukčních hranic v roce 2014. Přestože ještě nyní nejsou známy další důležité parametry pro výpočet důchodu v roce 2015, které se budou odvíjet od průměrné mzdy a koeficienty pro přepočet dřívějších výdělků, které se budou odvíjet od inflace, tak můžeme již nyní říci, že výpočet důchodu v roce 2015 bude výhodnější pro občany s vyššími příjmy. Čím vyšší příjmy, tím výhodnější bude odejít do důchodu až v roce 2015. Hraniční příjem, kdy bude odchod do důchodu výhodnější v roce 2015 než v roce 2014 nelze v tuto chvíli ještě přesně určit, neboť není známa ani valorizace důchodů od ledna 2015 a výše uvedené potřebné parametry pro výpočet důchodu v roce 2015. Odhadem můžeme za hraniční příjem považovat osobní vyměřovací základ na úrovni cca 35 tisíc Kč.

  • Pro občany s průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky v současné hodnotě ve výši cca 35 tisíc Kč a více bude vhodné s ohledem na výši měsíčního důchodu počkat s odchodem do důchodu do ledna 2015 než odejít např. do důchodu v zimě 2014. Čím vyšší průměrná mzda, tím výhodnější tento krok bude. Okolo hraničního příjmu nebude rozdíl velký.

 

5) Odejít do důchodu či nikoliv?

Dosažení důchodového věku automaticky neznamená, že se musí do důchodu odejít. Důchodový věk není výpovědní důvod. Občané, kteří dosáhnou v roce 2014 důchodového věku, mohou klidně nadále pracovat. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení týkající se výdělku v důchodovém věku. Protože nebudou k 1. lednu 2014 pobírat důchod, tak budou moci standardně uplatnit slevu na poplatníka při výpočtu čisté mzdy. Navíc za každých 90 dní, po které pracuje občan po dosažení důchodového věku, se mu zvýší důchod o 1,5 % (do této doby se napočítá např. pobírání nemocenské). Pro některé občany je však výhodnější pobírat současně důchod a mzdu, což je také možné a z krátkodobého hlediska finančně výhodnější. Z delšího časového horizontu je výhodnější pracovat na procenta. Konkrétní propočet závisí je různý dle individuální situace. Občané, kteří chtějí i v důchodovém věku nadále pracovat, by však měli zvážit obě varianty.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 14
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře