Výdělky v jednotlivých letech a důchod v roce 2015

27. 11. 2014 Petr Gola

Při výpočtu důchodu v roce 2015 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň koeficienty. Podívejme se na praktické přepočty příjmů pomocí koeficientů.

 

Výše státního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Proto do výpočtu důchodu vstupují příjmy za delší časové období. Při výpočtu důchodu v roce 2015 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2014. Ze všech příjmů v uvedených letech, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění, se následně vypočítá průměrná měsíční mzda. Tato průměrná měsíční mzda, odborně osobní vyměřovací základ, je následně spolu se získanou dobou pojištění základním vstupním údajem pro výpočet státního důchodu.

 

Jak se zjistí průměrná měsíční mzda za odpracované roky?

Aby se mohly příjmy v jednotlivých letech porovnávat a mohla se z nich vypočítat průměrná hodnota, tak je nutné dřívější příjmy přepočítat na současnou úroveň. Dvacetitisícový příjem před 25 lety měl jinou hodnotu v současné době. Přepočet na současnou úroveň se provádí pomocí koeficientů. Nastavení koeficientů se pro každý rok mění. Při výpočtu důchodu v roce 2014 jsou pro jednotlivé roky jiné koeficienty než při výpočtu důchodu v roce 2015. Dále v textu budeme uvádět již koeficienty platné pro výpočet důchodu v roce 2015.

 

Praktický příklad

V přiložené tabulce proveden přepočet výdělků paní Zelené v letech 1986 až 2014 na současnou hodnotu právě pomocí koeficientů platných pro výpočet důchodu pro rok 2015. V prvním sloupečku máme uveden rok, v druhé sloupečku roční mzdu paní Zelené, ve třetím sloupečku platný koeficient pro přepočet v roce 2015 a v posledním sloupečku máme uvedenu roční mzdu v současné hodnotě (po přepočtu pomocí koeficientu, kterým se násobí roční příjem).

 

Rok Roční příjem Koeficient Přepočtený roční příjem
1986 35 200 Kč 8,9778 316 019 Kč
1987 36 100 Kč 8,7938 317 457 Kč
1988 36 400 Kč 8,5978 312 960 Kč
1989 36 400 Kč 8,3944 305 557 Kč
1990 36 800 Kč 8,0980 298 007 Kč
1991 37 200 Kč 7,0174 261 048 Kč
1992 37 200 Kč 5,7300 213 156 Kč
1993 38 000 Kč 4,5745 173 831 Kč
1994 42 500 Kč 3,8588 163 999 Kč
1995 51 600 Kč 3,2563 168 026 Kč
1996 60 000 Kč 2,7501 165 006 Kč
1997 67 900 Kč 2,4879 168 929 Kč
1998 76 800 Kč 2,2757 174 774 Kč
1999 95 500 Kč 2,1027 200 808 Kč
2000 111 200 Kč 1,9726 219 354 Kč
2001 125 400 Kč 1,8176 227 928 Kč
2002 125 400 Kč 1,6937 212 390 Kč
2003 133 600 Kč 1,5869 212 010 Kč
2004 136 800 Kč 1,4881 203 573 Kč
2005 148 600 Kč 1,4148 210 240 Kč
2006 162 800 Kč 1,3272 216 069 Kč
2007 178 600 Kč 1,2361 220 768 Kč
2008 190 600 Kč 1,1430 217 856 Kč
2009 210 600 Kč 1,1046 232 629 Kč
2010 227 800 Kč 1,0850 247 163 Kč
2011 255 600 Kč 1,0605 271 064 Kč
2012 262 800 Kč 1,0273 269 975 Kč
2013 270 000 Kč 1,0273 277 371 Kč
2014 300 000 Kč 1,0000 300 000 Kč
celkem x x 6 777 967 Kč

 

Celkový příjem, ze kterého bylo zaplaceno sociální pojištění, v současné hodnotě činí u paní Zelené 6 777 967 Kč. Z tohoto souhrnného příjmu se vypočítá průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ).

 

Jak vidíme na příkladu paní Zelené, tak roční hrubá mzda v roce 1986 ve výši 35 200 Kč je v současné hodnotě vyšší než roční hrubá mzda 300 000 Kč v roce 2014. Výši příjmů v jednotlivých letech ovlivnila inflace, proto je nutné přepočítat dřívější příjmy na současnou úroveň právě pomocí koeficientů. Po přepočtu mzdy na současnou úroveň lze zjistit, ve kterých letech měl žadatel o důchod nejvyšší příjmy v současné hodnotě. V našem vymyšleném ukázkovém příkladě dosahovala paní Zelená nejvyšších příjmů v letech 1986 až 1988 a v letech 2011 až 2014. Nejnižších příjmů dosahovala paní Zelená a v letech 1994 až 1997.

 

Přepočet na měsíční hodnotu

Počet dní v letech 1986 až 2014 byl 10 592 dní. Průměrný měsíc má 30,4167 dní (365 dní: 12 měsíců). Průměrná měsíční mzda paní Zelené za odpracované roky v současné hodnotě činí tedy 19 465 Kč.

 

  • Výpočet částky 19 465 Kč

(6 777 967 Kč: 10 592 dní) x 30,4167 dní), zaokrouhleno na celá Kč nahoru = 19 465 Kč

 

Když známe průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ) a víme, že paní Zelená získala dobu pojištění v rozsahu 41 let, tak můžeme vypočítat dle výpočtu pro rok 2015 měsíční důchod paní Zelené.

 

Výpočet měsíčního důchodu paní Zelené dle legislativy roku 2015

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 19 465 Kč
První redukční hranice (do 11 709 Kč, ze 100 %) 11 709 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 710 Kč do 106 444 Kč, z 26 %) 2 017 Kč
Výpočtový základ(11 709 Kč + 2 017 Kč) 13 726 Kč
Základní výměra důchodu 2 400 Kč
Procentní zápočet za dobu pojištění(41 let x 1,5 %) 61,5
Procentní výměra důchodu(13 726 Kč x 61,5 %) 8 442 Kč
Měsíční důchod(2 400 Kč + 8 442 Kč) 10 842 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Zelená bude mít měsíční důchod ve výši 10 842 Kč, výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2015.

 

V roce 2015 se hodnotí příjmy v posledních 29 letech

Při výpočtu důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy v posledních 29 letech (1986 až 2014). Protože se hodnotí poměrně dlouhé časové období, tak několik finančně lepších nebo horších let ovlivňuje konečnou výši měsíčního státního důchodu méně, než by někteří žadatelé o důchod očekávali. Při práci po celý produktivní život není finanční výpadek v některých letech z důvodu nižšího příjmu (např. o třetinu po dobu pěti let) na výši státního důchodu tolik poznat.

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/workman/1-0-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 4
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře