Výše důchodu při práci na dohodu

28. 12. 2015 | Aktualizováno: 27. 12. 2015 Petr Gola

Velmi oblíbeným způsobem přivýdělku je práce na dohodu o provedení práce. Jak však práce na dohodu o provedení práce ovlivňuje důchodové nároky? Kdy je práce na dohodu o provedení práce s ohledem na výši důchodu příznivá? Podívejme se na praktické příklady.

 

Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin za rok, přičemž při práci na dvě rozdílné dohody o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele se počet odpracovaných hodin sčítá. Při práci během roku pro více různých zaměstnavatelů se maximální limit posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně. Výše měsíční odměny není limitována. I na základě práce na dohodu o provedení práce je možné mít nadstandardní příjem.

 

Jak odměna z dohody ovlivňuje výši důchodu?

Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak zaměstnanec i zaměstnavatel neplatí z dohody o provedení práce sociální pojištění a zdravotní pojištění. Z důvodu neplacení povinného pojistného je práce na dohodu o provedení práce ideálním způsobem pro přivýdělek. Při práci na dohodu s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně je však nutné počítat s tím, že tato odměna nemá vliv na výši osobního vyměřovacího základu, což je jeden ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet státního důchodu. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají koeficientem. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015.

 

Praktický příklad 1)

Zaměstnanec pan Novák má hrubou měsíční mzdu 27 600 Kč, současně si přivydělal na dohodu o provedení práce 9 000 Kč. Pro výši důchodu se bude panu Novákovi v daném měsíci započítávat pouze 27 600 Kč. Práce na dohodu o provedení práce nebude mít na výši důchodu vliv, neboť nebude vstupovat do rozhodných příjmů.

 

Praktický příklad 2)

Paní Černá má hrubou měsíční mzdu v zaměstnání 21 500 Kč, současně si měsíčně přivydělala 15 000 Kč na dohodu o provedení práce. Za daný měsíc se bude paní Černé pro důchod započítávat příjem 36 500 Kč (21 500 Kč + 15 000 Kč). Z dohody o provedení práce je totiž paní Černé sraženo sociální (důchodové) pojištění.

 

Doba pojištění při práci na dohodu

Výše měsíčního starobního důchodu závisí nejenom na výši osobního vyměřovacího základu, ale i na získané době pojištění. Čím vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Do doby pojištění se započítávají pouze odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu). Práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu se však do doby pojištění nezapočítává. V lepším případě tedy pouze práce na dohodu o provedení práce znamená nižší měsíční důchod. Dlouhodobá práce pouze na dohody o provedení práce do limitu může znamenat problémy s přiznáním státního důchodu. Pro přiznání státního starobního důchodu totiž nestačí dosáhnout důchodového věku, musí být získána i potřebná doba pojištění. V roce 2016 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 32 let. Potřebná doba pojištění je stejná i u předčasného důchodu. Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu se potřebná doba pojištění nesnižuje. Při nedostatečné době pojištění nemůže být státní důchod přiznán. Řešením může být v některých případech dobrovolné důchodové pojištění.

 

Praktický příklad 3)

Maminka Veselá je na rodičovské dovolené a přivydělává si na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 000 Kč. Paní Veselé se doba péče o dceru po dobu pobírání rodičovského příspěvku hodnotí jako náhradní doba pojištění, proto ji nevadí, že se ji práce na dohodu o provedení práce nezapočítává do doby pojištění pro důchodové účely. Žádný měsíc v průběhu pojištění se totiž nemůže hodnotit do doby pojištění jako dva měsíce.

 

Praktický příklad 4)

Pan Dvořák pracuje souběžně pro tři zaměstnavatele, pro každého však pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu. Práce na dohody panu Dvořákovi nezvyšuje dobu pojištění pro důchodové účely. Aby pan Dvořák neměl problémy s přiznáním státního důchodu, tak je účasten na dobrovolném důchodovém pojištění. V roce 2016 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění 1 891 Kč.

 

V předčasném důchodu je dohoda vítaným přilepšením

Příjemci předčasného důchodu nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, který zakládá účast na nemocenském pojištění. V případě výkonu práce zakládající účast na nemocenském pojištění v předčasném důchodu není po dobu zaměstnání důchod vyplácen. Výkon práce zakládající účast na nemocenském pojištění je nutné oznámit na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení), aby se příslušná pracovnice spojila s ústředím v Praze a předčasný důchod byl pozastaven. Případně neoprávněně vyplacený důchod by bylo nutné vrátit. Po skončení zaměstnání se požádá opět přes místně příslušnou OSSZ o uvolnění důchodu.

  • Při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu je zákonná podmínka splněna, neboť měsíční odměna 10 000 Kč a méně z dohody o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádná omezení a je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou s libovolně vysokou hrubou mzdou.

 

Praktický příklad 5)

Předčasný důchodce pan Malý si přivydělává na dohody o provedení práce u dvou různých zaměstnavatelů. U obou zaměstnavatelů je odměna do limitu a pan Malý není účasten na nemocenském pojištění. Pan Malý může tedy současně pobírat předčasný důchod a odměny z dohod o provedení práce.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře