Žádost o důchod je nutností

žádost o důchod je nutností
29. 5. 2014 | Aktualizováno: 30. 5. 2014 Petr Gola

Důchod není při dosažení důchodového věku na bankovní účet připisován automaticky, o důchod je nutné si písemně zažádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). O řádný důchod je možné požádat i zpětně. 

Pro přiznání starobního důchodu v roce 2014 musí být splněny tři zákonné podmínky:

  • Dosažení řádného důchodového věku. Důchodový věk se liší pro muže a ženy. U žen závisí i na počtu vychovaných dětí.
  • Získání 30 let pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, péče o závislou osobu nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu.
  • Písemná žádost o důchod.

 

Kdy si písemně zažádat o důchod?

O starobní důchod je možné si písemně zažádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu. Žádost o starobní důchod se sepisuje na místně příslušné OSSZ, která vše postoupí na Českou správu sociálního zabezpečení do Prahy, rozhodnutí zasílá ČSSZ v zákonné 90 denní lhůtě. V žádosti o důchod je možné si zvolit výplatu důchodu, současní důchodci si již volí nejčastěji převod na bankovní účet. V minulosti převládala druhá možnost, výplata důchodu v hotovosti na poště. Převod na bankovní účet je bezpečnější a levnější, neboť za výplatu důchodu v hotovosti se platí poplatek.

 

Zpětná žádost o důchod

Někteří občané při dosažení řádného důchodového věku nadále pracují. Původně chtějí pracovat „na procenta“, kdy za každých odpracovaných 90 kalendářních dní se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 %. Při přesluhování je následně vypočtený důchod vyšší. Následně si svůj záměr rozmyslí a rozhodnou se zažádat o důchod zpětně. Zpětně je možno z logiky věci zažádat pouze o řádný starobní důchod. O předčasný důchod není možné zažádat zpětně. Lhůta pro zpětnou žádost je pětiletá.

 

Praktický příklad při přesluhování

Paní Černá má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 23 210 Kč. Paní Černá dosáhne 6. května 2014 řádného důchodového věku. Paní Černá získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Paní Černá však neodejde do řádného důchodu při dosažení řádného důchodového věku, ale až 3. prosince. Paní Černá tedy ukončí 2 x 90 dní přesluhování, její procentní výměra důchodu se zvýší o 3 %.

  • Pro názornost si vypočteme měsíční důchod paní Černé při odchodu do důchodu k 6. květnu a při přesluhování až do 3. prosince 2014. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2014.
  • Při odchodu do důchodu v prosinci 2014 má paní Černá měsíční důchod vyšší o 435 Kč z důvodu „práce na procenta“.

 

Výpočet důchodových variant paní Černé

Text Odchod do důchodu6. 5. 2014 Odchod do důchodu3. 12. 2014
Osobní vyměřovací základ 23 210 Kč 23 210 Kč
První redukční hranice (do 11 415  Kč, ze 100 %) 11 415 Kč 11 415 Kč
Druhá redukční hranice(od 11 415 Kč do 30 093 Kč, z 26 %) 3 067 Kč 3 067 Kč
Výpočtový základ 14 482 Kč 14 482 Kč
Procentní výměra důchodu 9 124 Kč 9 559 Kč
Základní výměra důchodu 2 340 Kč 2 340 Kč
Měsíční důchod 11 464 Kč 11 899 Kč

vlastní výpočet autora

 

O důchod je nutné se zajímat v předstihu

Občané, kteří plánují v nejbližších letech odchod do důchodu, by si měli včas zajistit všechny potřebné údaje. Zjistit, zdali údaje v evidenci ČSSZ odpovídají skutečnosti. Prvním krokem by tedy mělo být zajištění Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), tento tiskopis, kde jsou uvedeny vyměřovací základy a doba pojištění, zasílá ČSSZ na základě vlastní žádosti. V některých případech se může stát, že údaje v databázi nejsou správné. V takovým případech je následně nutné nesrovnalosti „vydokladovat“. V některých případech to může být problém, proto je vhodné případné nesrovnalosti řešit včas. Žádost o zaslání IOLDP (každý občan má nárok na zaslaní jednou za rok) je možné zaslat na: ČSSZ, Odbor správy údajové základy, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

 

Řádný důchod v roce 2015 bude výhodnější

Pro rok 2015 bude opět trošku jiný výpočet důchodu oproti roku 2014. Nadále však bude platit, že řádný důchod bude výhodnější než předčasný důchod. Občané, kteří dosáhnou řádného důchodového věku v roce 2015, by měli z finančních důvodů odejít až do řádného důchodu v roce 2015 než do předčasného důchodu v roce 2014. Jak postupovat v situaci, když se dosáhne důchodového věku koncem roku? Zdali odejít do řádného důchodu v prosinci 2014 nebo až v lednu 2015 nelze v tuto chvíli jednoznačně říci, bude záviset na více faktorech, které v tuto chvíli ještě nejsou známé. Například přepočítací koeficienty a redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2015 a valorizaci důchodů pro rok 2015. Situace pro lidi s nízkými a vysokými příjmy se může lišit, pro občany s vysokými příjmy by měl být výpočet důchodu v roce 2015 výhodnější.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře