Základní pojmy důchodové reformy

16. 11. 2012 Petr Gola

Důchodová reforma zavádí do penzijního systému nové pojmy jako je třípilířový systém, investiční strategie, penzijní fondy, volbu způsobu výplaty důchodu a další. V dnešním článku si základní pojmy důchodové reformy vysvětlíme.

 

Důchodová reforma zavádí do penzijního systému řadu novinek. Tou nejpodstatnější je možnost se zapojit do dobrovolného fondového penzijního spoření ve II. pilíři. Každý občan si bude muset odpovědět, zdali vstoupí či nevstoupí do II. pilíře. Občané, kteří se zapojí do dobrovolného penzijního spoření ve II. pilíři, budou mít v penzi tři příjmy. Důchodová reforma tak zavádí třípilířový penzijní systém.

 

Čtěte dále: Reforma umožní pobíra jeden či dva důchody

 

Základní poselství? Za důchod budeme více zodpovědni sami

Hlavní důvody pro provedení důchodové reformy jsou demografické změny, kdy roste počet penzistů, a důchody se vlivem růstu střední délky života vyplácejí penzistům delší dobu než v minulosti. Vlivem nízké porodnosti se poměr mezi penzisty a pracujícími bude nadále snižovat. Státní důchod bude muset klesat, hlavním poselství důchodové reformy je posílení vlastní zodpovědnosti. Pouze se státní penzí nebude život v důchodu snadný, finanční výpadek bude citelný.

  • Pouze průběžně financovaný systém penzí by byl v Česku neudržitelný. Za rok 2011 skončil důchodový účet ve schodku 40 miliard. Stát v roce 2011 vybral na důchodovém pojištění přibližně 320 miliard Kč a vyplatil na důchodech 360 miliard Kč. Důchodová reforma pomůže léčit veřejné finance.

 

Co je to třípilířový penzijní systém?

1)      I. pilíř bude tvořit státní penze. Státní penzi budou pobírat všichni občané, kteří splní podmínky pro přiznání starobního důchodu. Občané, kteří se budou účastnit II. pilíře, budou mít trošku jiný výpočet.

2)      II. pilíř bude penze z dobrovolného fondového penzijního spoření. Tuto penzi budou pobírat samozřejmě jenom občané, kteří se dobrovolně účastní penzijního spoření u vybrané penzijní společnosti.

3)      III. pilíř budou tvořit vlastní úspory. Stát bude finančně nadále podporovat penzijní připojištění. Od roku 2013 při měsíční úložce 1 000 Kč a více na penzijní připojištění bude činit měsíční státní příspěvek dokonce 230 Kč. Navíc bude nadále penzijní připojištění podporováno formou daňové úlevy. Aby si občané mohli snížit daňovou povinnost, tak budou muset měsíčně spořit na penzijním připojištění nejméně 1 000 Kč. Maximálně si sníží daňovou povinnost u daně z příjmu fyzických osob občané, kteří budou spořit 2 000 Kč měsíčně, a to o 1 800 Kč.

 

Čtěte dále: Osm důvodů, proč si uzavřít penzijní připojištění do konce listopadu

 

Penzijní společnosti

Občané, kteří se rozhodnou vstoupit do II. pilíře, si budou moci vybrat z penzijních společností, u které sepíší smlouvu o důchodovém spoření. Převod prostředků k jiné penzijní společnosti během spoření bude možný. Licenci k provozování bude udělovat ČNB. Všechny údaje budou fondy oznamovat do Centrálního registru smluv, jehož správcem bude Generální finanční ředitelství. Rovněž penzijní připojištění podporované státem formou státního příspěvku a daňového odpočtu bude nadále pod správou penzijních společností.

 

Volba investiční strategie

Každý klient penzijní společnosti si bude moci vybrat investiční strategii, která bude nejlépe vyhovovat jeho povaze a sklonu k riziku. Penzijní společnoti budou povinně nabízet 4 investiční strategie (fond státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický fond). Během spoření do penzijního fondu půjde samozřejmě zvolenou investiční strategii změnit.

 

Výběr důchodu

Zatímco státní důchod se vyplácí od dosažení řádného důchodového věku až do smrti, tak u penze z dobrovolného fondového spoření půjde vybrat více způsoby:

  • Doživotní starobní důchod.
  • Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let.
  • Starobní důchod na dobu 20 let.

Nejčastěji budou občané volit pravděpodobně doživotní důchod nebo starobní důchod na 20 let. V první variantě končí výplata důchodu úmrtím, v druhém případě po uplynutí 20 let, přičemž při předčasném úmrtí jsou nevyčerpané prostředky předmětem dědictví.

 

Jak to bude s invalidními a pozůstalostními důchody?

Kdo se dobrovolně účastní II. pilíře, ten nemusí mít strach, že v případě zdravotních komplikací bude mít nižší invalidní důchod, nebo v případě úmrtí bude manželka nebo děti pobírat nižší vdovský a sirotčí důchod. Účast na dobrovolném fondovém spoření nebude mít žádný negativní vliv na výpočet invalidního důchodu nebo pozůstalostních důchodů. Invalidní důchody a pozůstalostní důchody se budou počítat úplně stejně pro občany, účast ve II. pilíři na to nebude mít vliv.

 

A co státní důchod?

Výpočet důchodu u všech občanů bude záviset na příjmech a získané době pojištění. Výpočet pro občany, kteří vstoupí do II. pilíře však bude pouze nepatrně odlišný. Při výpočtu dojde pouze k rozdílnému výpočtu celkové doby pojištění. Konečné procento bude nižší, protože za každý rok při současné účasti ve II. pilíři bude zápočet činit 1,2 % (místo 1,5 %).

 

Čtěte dále: Vstoupím do II. pilíře, jaký budu mít důchod?

 

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 2
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře