Získat starobní důchod je čím dál těžší

Získat starobní důchod je čím dál těžší
11. 7. 2013 | Aktualizováno: 17. 7. 2013 Petr Gola

Důchod by měl být pro člověka odměnou za celoživotní dřinu. Důchodová situace dnešních čtyřicátníků však nebude vůbec jednoduchá. Úroveň státního důchodu bude v následujících letech citelně klesat. Splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu navíc nebude vůbec snadné. Důchodová legislativa se rok od roku zpřísňuje.

 

Při čerpání každý měsíc starobního důchodu je zapotřební dosáhnout důchodového věku, získat potřebnou dobu pojištění a o důchod si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ.

  • V současné době se každoročně zvyšuje důchodový věk i potřebná doba pojištění pro přiznání důchodu. Dnešní čtyřicátníci budou odcházet do státního starobního důchodu za zcela jiných podmínek než jejich rodiče.
  • Vzhledem ke zpřísňování podmínek pro přiznání důchodu bude v budoucnu stoupat počet občanů, kteří budou v důchodovém věku odkázání na sociální dávky, neboť jim státní starobní důchod nebude přiznán.

 

Rok 2013 a jak to bude dál?

V letošním roce je nutné pro přiznání starobního důchodu dosáhnout důchodového věku a získat 29 let pojištění. Do doby pojištění se přitom započítává nejenom odpracovaná doba, kdy občan ze svého příjmu odvádí důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění, kdy občan nemá příjem, ze kterého by odváděl důchodové pojištění a přesto je tato doba započítána do doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, studium v zákonném rozsahu, péče o bezmocnou osobu při splnění zákonných podmínek nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

  • Nutná doba pojištění se však každoročně o jeden rok prodlužuje. Ještě v roce 2009 stačilo získat 25 let pojištění, v letošním roce je nutné získat 29 let pojištění a po roce 2018 je zapotřebí získat již 35 let pojištění. Získat tak vysokou dobu pojištění může být pro některé občany problematické. Nesplnění podmínky nutné doby pojištění přitom znamená, že nebude přiznán starobní důchod.
  • Stejná doba pojištění jako u starobního důchodu platí i pro předčasný důchod. Odchod do předčasného důchodu např. o 3 roky dříve neznamená, že se potřebná doba pojištění snižuje o 3 roky.

 

Omezení zápočtu náhradních dob pojištění

Legislativní změny v posledních letech přinesly i omezení náhradních dob pojištění. Studium se započítává jako náhradní doba pojištění pouze před rokem 2010. Omezuje se i zápočet náhradních dob pojištění do doby pojištění pro vznik nároku na důchod. Např. evidence na úřadu práce získaná před rokem 2010 se do doby pojištění pro nárok na důchod započítává ze 100 %, po roce 2010 již pouze z 80 %. Jako náhradní doba pojištění se přitom evidence na úřadu práce započítává v omezeném rozsahu, pouze po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti (nebo podpora v rekvalifikaci) a dále maximálně po dobu 3 let, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáleží.

 

Získat potřebnou dobu pojištění může být problém

Dnešní čtyřicátníci budou muset (dle současné legislativy) získat nejméně 35 let pojištění, aby jim byl přiznán starobní důchod. Současně se omezují náhradní doby pojištění a snižuje se zápočet náhradních dob pojištění. Splnit podmínku doby pojištění může být tedy pro některé občany problematické. Hlídat si dobu pojištění bude velmi potřebné, při nedostatečné době pojištění bude řešením dobrovolné důchodové pojištění. Ze zákona je však možnost čerpání dobrovolného důchodového pojištění omezena, proto je vhodné se o dobrovolné důchodové pojištění zajímat včas. Kdo nesplní podmínku pojištění, ten na starobní důchod nedosáhne. Přitom platí, že čerpání finančních prostředků z II. pilíře je podmíněno čerpáním důchodu z I. pilíře.

 

O kolik let byste šli do důchodu dříve?

Důchodový věk v Česku se během několika let výrazně prodloužil. Vždyť ještě v roce 1995 byl důchodový věk 60 let pro muže a 53 až 57 let u žen v závislosti na počtu vychovaných dětí. Právě na ženě, která vychovala dvě děti si můžeme ukázat, jak výrazně se důchodový věk zvýšil. Důchodový věk se zvyšuje postupně, v přiložené tabulce máme uveden důchodový věk žen, které vychovaly dvě děti, u vybraných ročníků narození.

  • Důchodový věk ženy, která vychovala dvě děti, narozené v roce 1977 je o 12 let vyšší než důchodový věk ženy narozené v roce 1940. Od ročníku narození 1975 je důchodový věk stejný pro muže i ženy bez ohledu na počet vychovaných dětí. Důchodový věk se přitom neustále prodlužuje. Děti narozené v letošním roce mají důchodový věk 73 let.
Ročník narození Důchodový věk

1940

55 let

1948

59 let

1954

61 let

1965

65 let

1971

66 let

1977

67 let

 

Státní důchod bude nižší

Vzhledem k demografickým trendům (prodlužuje se střední délka života důchodců a výrazně klesá poměr mezi občany odvádějícími ze svého příjmu důchodové pojištění a důchodci) bude muset státní důchod klesat. Za rok 2012 skončil důchodový účet v deficitu 49,4 miliard Kč. Na důchody se tedy u tuto částku vyplatilo více než kolik činil výnos z důchodového pojištění. Legislativní změny povedou k tomu, že v budoucnu bude poměr mezi důchodem a příjmem v produktivním věku citelně nižší než je tomu nyní. Současně ještě stoupne počet občanů, kteří budou odcházet do předčasného důchodu, neboť důchodový věk dnešních čtyřicátníků je vysoký a řada občanů nebude moci svoji práci vykonávat. Předčasný důchod bude nutností, což bude rovněž znamenat nižší důchod. Zabezpečení na důchod by mělo hrát výraznou roli v rodinném finančním plánování.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 6
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře