Podíl předčasných starobních důchodů z celkového počtu starobních důchodů činil 22 %

Podíl předčasných starobních důchodů z celkového počtu starobních důchodů činil 22 procent
3. 4. 2013 | Aktualizováno: 9. 4. 2013 Petr Gola

Počet nově přiznaných předčasných starobních důchodů, jejichž výplatu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v loňském roce zahájila, činil 27 852.

Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) poradit, zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu. Mnohdy se ale neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat. Jak zjistit, kdy vzniká nárok na předčasný starobní důchod? Především je třeba vzít v úvahu:

  1. rok narození (u žen i počet vychovaných dětí) – od roku narození se odvíjí důchodový věk pro řádný starobní důchod, je uveden v zákoně o důchodovém pojištění
  2. potřebnou dobu pojištění – v konkrétním roce, kdy dojde k dosažení důchodového věku, je nezbytné splnit podmínku potřebné doby pojištění
  3. je-li zákonem daný důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve, než člověk dosáhne důchodového věku,
  4. je-li zákonem daný důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

 

Příklad 1: žena, nar. 15. 6. 1955, vychovala 1 dítě

Její důchodový věk je 61 let + 4 měsíce. Nárok na řádný starobní důchod jí dle ročníku narození vznikne k 15. 10. 2016. Dosažení důchodového věku v roce 2016 odpovídá podmínce získat 32 let doby pojištění (nebo 30 let bez náhradní doby pojištění). Předčasný starobní důchod jí může být přiznán nejdříve od 15. 10. 2013, tedy nejvýše o 3 roky dříve, než je její důchodový věk.

Příklad 2: muž, nar. 1. 4. 1953

Jeho důchodový věk je 63 let. Nárok na řádný starobní důchod mu dle jeho roku narození vznikne k 1. 4. 2016. Dosažení důchodového věku v roce 2016 odpovídá podmínce získat 32 let doby pojištění (nebo 30 let bez náhradní doby pojištění). Předčasný starobní důchod mu může být přiznán nejdříve od 60 let věku, tedy od 1. 4. 2013.

Předčasný starobní důchod je krácen. Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. V praxi to znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení věku pro nárok na řádný starobní důchod. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod. Přiznáním předčasného starobního důchodu je vyloučen nárok na řádný starobní důchod. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, do dosažení důchodového věku nebo ukončení výdělečné činnosti. Doba výdělečné činnosti po přiznání předčasného starobního důchodu (kdy není důchod vyplácen), se projeví zvýšením procentní výměry důchodu. Žádost o předčasný starobní důchod je možné sepsat na OSSZ nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Z celkového počtu 2 341 220 starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2012 bylo předčasných starobních důchodů zhruba 22 %, (tj. 523 886). V roce 2011 ČSSZ vyplácela 501 789 předčasných starobních důchodů. V závěru roku 2012 ČSSZ evidovala celkem 2 866 056 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, z toho bylo 438 509 invalidních důchodců a 86 327 důchodců pobírajících pouze pozůstalostní důchod (tj. vdovský, vdovecký, sirotčí).

 

Následuje přehled ukazatelů důchodové statistiky podle krajů k 31. 12. 2012.

 

Tabulka č. 1: Počty starobních důchodců a průměrná výše sólo starobního důchodu

Kraj Počet starobních důchodců
(vč. předčasných)
Průměrná výše sólo
starobního důchodu
muži ženy celkem muži ženy celkem
Praha 98 459 170 714 269 173 12 568 10 707 11 520
Středočeský 103 370 166 746 270 116 12 052 9 811 10 868
Jihočeský 53 571 88 279 141 850 11 703 9 777 10 669
Plzeňský 49 580 79 949 129 529 11 847 9 745 10 727
Karlovarský 24 892 41 206 66 098 11 693 9 585 10 536
Ústecký 67 850 111 661 179 511 11 934 9 628 10 687
Liberecký 37 167 61 026 98 193 11 777 9 804 10 701
Královéhradecký 49 260 81 556 130 816 11 707 9 782 10 661
Pardubický 44 625 72 949 117 574 11 622 9 631 10 553
Vysočina 45 862 72 994 118 856 11 541 9 547 10 498
Jihomoravský 96 625 164 252 260 877 11 772 9 713 10 649
Olomoucký 54 027 91 929 145 956 11 539 9 557 10 457
Zlínský 49 822 85 913 135 735 11 671 9 599 10 546
Moravskoslezský 106 113 170 823 276 936 12 486 9 376 10 845
ČR 881 223 1 459 997 2 341 220 11 948 9 782 10 778

 

 

Tabulka č. 2: Počty předčasných starobních důchodců a průměrná výše sólo předčasného starobního důchodu

Kraj Počet předčasných
starobních důchodců
*)
Průměrná výše sólo
předčasného starobního důchodu**)
muži ženy celkem muži ženy celkem
Praha 13 034 19 589 32 623 10 622 8 973 9 673
Středočeský 22 475 30 369 52 844 10 830 8 765 9 709
Jihočeský 14 241 18 743 32 984 10 804 8 908 9 778
Plzeňský 14 456 18 844 33 300 10 871 8 863 9 792
Karlovarský 6 783 9 606 16 389 10 449 8 593 9 403
Ústecký 18 823 26 528 45 351 10 669 8 569 9 498
Liberecký 8 830 12 170 21 000 10 642 8 870 9 659
Královéhradecký 12 638 17 126 29 764 10 759 8 902 9 736
Pardubický 13 537 17 695 31 232 10 767 8 811 9 710
Vysočina 14 972 18 580 33 552 10 720 8 760 9 691
Jihomoravský 24 122 30 947 55 069 10 602 8 650 9 560
Olomoucký 15 883 20 362 36 245 10 596 8 642 9 547
Zlínský 13 556 18 209 31 765 10 714 8 780 9 662
Moravskoslezský 28 550 43 218 71 768 11 142 8 425 9 590
ČR 221 900 301 986 523 886 10 762 8 718 9 641

*) starobní důchody trvale i dočasně krácené (přiznané podle § 31 a § 30 zákona o důchodovém pojištění)

**) průměrná výše předčasného starobního důchodu trvale kráceného (přiznaného podle § 31 zákona o důchodovém pojištění)

Pro upřesnění: Předčasné starobní důchody nejsou totéž co tzv. předdůchody. Předdůchod je produktem komerčního doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) a nejde tedy o dávku důchodového pojištění vyplácenou státem.

Zdroj ČSSZ

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře