Možnost práce v důchodovém věku v roce 2015

Možnosti práce v důchodovém věku v roce 2015
30. 1. 2015 | Aktualizováno: 27. 1. 2015 Lucie Tabarová

I po dosažení důchodového věku je možné pokračovat ve výdělečné činnosti. Je však potřeba rozlišit řádný důchodový věk od toho předčasného, podmínky pro finanční ohodnocení se v nich liší. V článku si ukážeme hlavní výhody a omezení spojené s výdělečnou činností jak v řádném důchodu, tak v tom předčasném.

Práce po dosažení řádného důchodového věku

V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity pro výdělečnou činnost. Je možné pracovat na dobu neurčitou a výše přijmu je bez omezení. Česká legislativa umožňuje dvě cesty, po kterých je možné se vydat po dosažení řádného důchodového věku.

  1. Výplatu důchodu pozastavit a pokračovat dále ve výdělečné činnosti. Výhoda této varianty je navýšení státního důchodu. Zápočet při výpočtu procentní výměry důchodu se navyšuje o 1,5 % za každých 90 odpracovaných kalendářních dní.
  2.  Pobírat důchod a nadále se věnovat výdělečné činnosti. Současně se tedy pobírá důchod i mzda.

První varianta je dlouhodobě výhodnější pro ty, kteří mají v úmyslu odložit výplatu důchodu na delší dobu. Naproti tomu druhá varianta bývá zpravidla výhodnější, protože dává možnost vytvořit si finanční rezervy do budoucna.

Sleva na dani pro pracující v důchodu

Z hrubé mzdy odvádějí daň z příjmu fyzických osob i zaměstnanci pobírající důchod a jsou plátci sociálního a zdravotního pojištění. Od srpna roku 2014 mají pracující důchodci nárok na uplatnění základní slevy na dani pro poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně (24 840 Kč ročně). Daňový přeplatek z počátku roku 2014 bude vyrovnán v ročním zúčtování, které provádí zaměstnavatel za zaměstnance za celý rok 2014. Zaměstnaní důchodci obdrží přeplatek na dani nejpozději ve výplatě za březen 2015. Opravu na dani lze zpětně provést i za rok 2013.

Výhody podnikání v řádném důchodovém věku

V řádném starobním důchodu neexistují žádná omezení pro samostatně výdělečnou činnost, pro účely platby sociálního a zdravotního pojištění se považuje za vedlejší zdroj příjmů. To znamená, že při jejich výpočtu nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Naše legislativa tedy umožňuje mít jakýkoliv zisk z podnikání a zároveň pobírat starobní důchod.

Práce v předčasném důchodu a její omezení

Předčasný důchod nabírá mezi českými občany stále na popularitě. Je ale nutné mít na paměti omezení, která jsou s tím spojená. V předčasném důchodu:

  • Není možné platit z příjmu sociální pojištění.
  • Vlastní výdělky a příjmy jsou omezené.

Možnosti výdělku v předčasném důchodu

Předčasný důchodce je omezen ve výši výdělku, nad níže uvedené limity pro rok 2015 je nutné platit sociální pojištění, což by znamenalo porušení zákonné podmínky pro vyplácení předčasného důchodu.

  • Dohoda o provedení práce. Výdělek nesmí překročit 10 000 Kč měsíčně, protože vyšší částka by podléhala platbě sociálního pojištění a nebyla by tak splněna zákonná podmínka pro výplatu předčasného důchodu. Dalším omezením je počet odpracovaných hodin, které nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 300 hodin za rok.
  • Dohoda o pracovní činnosti. Poskytuje možnost menšího přivýdělku a nesmí překročit částku 2 500 Kč, z této výše se rovněž neplatí sociální pojištění. Souběžně je možné pracovat pro více zaměstnavatelů na základě zmiňovaných dohod s limitovanou odměnou.
  • Samostatná výdělečná činnost. Pro rok 2015 platí, že hrubý zisk za samostatnou výdělečnou činnost musí být menší než 63 856 Kč za celý kalendářní rok, do uvedené částky se neplatí sociální pojištění. V případě, že je samostatně výdělečná činnost prováděna jen část roku, limit se poměrně snižuje.

Zdanění důchodu u pracujících osob

V roce 2015 jsou státní důchody osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob do limitu 331 200 Kč za celý rok. Málokterý důchod překročí tuto částku. Pro drtivou většinu důchodců tedy platí, že jejich důchody jsou vypláceny bez daňové zátěže. Výjimku v  pravidle budou tvořit důchodci, jejichž příjem ze zaměstnání a dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti a pronájmu bude 840 000 Kč, nebo více. V tomto případě dojde i ke zdanění celého důchodu.

Zdroj obrázku: https://cz.dollarphotoclub.com/Search?k=retirement+work&filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avector%5D=1&search=Hledat

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře