Kdo bude odcházet do důchodu v 65 letech?

18. 4. 2017 Petr Gola

Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona o důchodovém pojištění stanovuje pro všechny lidi narozené v roce 1972 a později řádný důchodový věk 65 let. Budou skutečně dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu v 65 letech nebo budou odcházet do důchodu později?

 

Jestliže projde daňová novela úspěšně celým legislativním procesem, potom by došlo k zastropování důchodového věku na 65 let. Poslanci již daňovou novelu (sněmovní tisk 912) schválili 12. dubna.

 

Dle aktuálně platné legislativy se důchodový věk stále prodlužuje. Pro ročníky narození 1977 a mladší je nyní řádný důchodový věk stanoven v tabulkové příloze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. U mladších ročníků se řádný důchodový věk stanovuje tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977.

 

Praktický příklad

Paní Nováková se narodila v roce 1980. Dle aktuálně platné legislativy má tedy řádný důchodový věk 67 let a 6 měsíců. Protože se postupně sjednocuje důchodový věk pro muže a ženy, tak řádný důchodový věk mají stejný muži i ženy narození v roce 1980. Pokud by pro paní Novákovou nakonec platil důchodový věk 65 let, tak by odešla do důchodu dříve o 2,5 roků oproti aktuálnímu stavu. Protože však má paní Nováková do důchodu ještě daleko, tak velmi pravděpodobně dojde ke změně důchodového věku.

 

Pro lidi narozené v roce 1965 a dříve se nic nemění

Daňová novela mění řádný důchodový věk až lidem narozeným v roce 1966 a později. Lidé, kteří tedy budou v nejbližších letech odcházet do starobního důchodu, budou mít i v případě úspěšného celého legislativního procesu u daňové novely řádný důchodový věk jako dle aktuálně platné legislativy. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk pro ročníky narození 1954 až 1965. U žen narozených v těchto letech stále ještě závisí řádný důchodový věk i na počtu vychovaných dětí.

 

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m

 

Podmínky pro předčasný důchod se nemění

Aktuálně do předčasného důchodu odchází více lidí než v minulosti. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Lidé s řádným důchodovým věkem 65 let budou moci odejít do předčasného důchodu nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku.

 

Praktický příklad

Pan Musil se narodil v roce 1965. Důchodový věk pana Musila je 65 let. Na důchodový věk nemá aktuální daňová novela vliv. Do řádného důchodu bude moci pan Musil odejít v roce 2030. Do předčasného důchodu může pan Musil odejít již v roce 2025. Krácení u předčasného důchodu při takto brzkém odchodu do předčasného důchodu je však velmi vysoké. S ohledem na měsíční výši státního důchodu by bylo pro pana Musila nejvýhodnější odejít až do řádného starobního důchodu. Pokud však bude muset pan Musil z různých důvodů (např. zdravotních, rodinných nebo pracovních) odejít do předčasného důchodu, potom by měl odejít do předčasného důchodu co nejpozději, aby se snížilo krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde.

 

Proč se bude důchodový věk v budoucnu měnit?

Ani daňová novela nepočítá s tím, že věková hranice 65 let již nemůže v budoucnu stoupnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude předkládat vládě v letech končících číslicí 4 nebo 9, Zprávu o stavu důchodového systému ČR a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci ČR a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Aby bylo dosaženo toho, že v důchodu budou lidé trávit čtvrtinu života. Protože střední délka života v Česku, stejně jako ostatních vyspělých zemích světa, roste, tak se dá očekávat, že se v budoucnu zvýší i věk odchodu do důchodu.

 

Důchodový věk se zvyšuje i ve světě

K postupnému zvyšování důchodového věku dochází ve většině vyspělých zemích světa, jak vyplývá ze studie OECD (Pensions at a Glance). Podívejme se na vybrané země světa, ve kterých se důchodový věk postupně zvyšuje na 67 let. U každé země máme uvedeno, ve kterém roce se bude odcházet do důchodu právě v 67 letech: Nizozemí (2021), Irsko (2021), USA (2022), Španělsko (2027), Velká Británie (2028) a Německo (2031).

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře