Jak maličkosti ovlivňují výši důchodu?

13. 11. 2014 Petr Gola

Výpočet důchodu je poměrně složitý. Vždyť měsíční výši důchodu ovlivňuje celý produktivní život. Drobné odlišnosti v průběhu pojištění u žadatelů o důchod tak znamenají rozdílný státní důchod. Podívejme se, co všechno může hrát při výpočtu důchodu důležitou roli. Mnohdy se jedná o drobnosti.

 

Výše měsíčního státního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě). Důležité rovněž je, kdy se o důchod žádá. Výpočet důchodu se v posledních letech každoročně měnil. Proto konečná výše starobního důchodu závisí i na výpočtové formuli v daném roce.

 

Rozdíl ve výši důchodu při výpočtu v letech 2013 až 2015

Výpočet důchodu se v posledních letech od 1. ledna měnil. Při stejných vstupních údajích, tedy při stejné době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, se měsíční výše státního důchodu v jednotlivých letech liší.

 

Praktický příklad

Paní Kučerová, paní Svobodová a paní Novotná mají stejně dobu pojištění v rozsahu 41 let a osobní vyměřovací základ mají ve výši 26 200 Kč. Paní Kučerová odešla do důchodu v prosinci 2013. Paní Svobodová odejde do důchodu v prosinci 2014. Paní Novotná odejde do důchodu v lednu 2015. Jak vysoký měsíční důchod budou všechny tři paní mít v roce 2015? Dříve přiznané důchody se valorizovaly. Proto budeme porovnávat hodnotu všech důchodů v roce 2015.

 

Text Paní Kučerová Paní Svobodová Paní Novotná
Vypočtený důchod 11 794 Kč 11 725 Kč 11 919 Kč
Důchod v roce 2015 12 055 Kč 11 936 Kč 11 919 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Kučerová, paní Svobodová i paní Novotná mají stejné vstupní údaje při výpočtu státního důchodu. Protože však odcházely do důchodu v jiném roce, tak je státní důchod rozdílný. V roce 2015 bude mít nejvyšší hodnotu důchod paní Kučerové, která odešla do důchodu v roce 2013. V roce 2015 bude paní Kučerová mít měsíční důchod vyšší o 136 Kč oproti důchodu paní Novotné.

 

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech

Dobu pojištění tvoří součet odpracovaných let a náhradních dob pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Zápočet náhradních dob pojištění se liší, záleží na typu náhradní doby pojištění a roku, kdy náhradní doba pojištění trvala. Pro výpočet důchodu je důležité, že doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech.

 

Praktický příklad

Pan Černý má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 29 300 Kč. Pan Modrý má rovněž průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 29 300 Kč. Pan Černý získá dobu pojištění v rozsahu 41 let a 5 dní, pro důchodové účely se bude započítávat doba pojištění 41 let. Pan Modrý bude mít dobu pojištění v rozsahu 40 let a 349 dní, pro důchodové účely se bude započítávat 40 dní. Jak se bude měsíční důchod obou pánů lišit? Výpočet důchodu obou pánu si provedeme dle legislativy roku 2014.

Text Pan Černý Pan Modrý
Osobní vyměřovací základ 29 300 Kč 29 300 Kč
První redukční hranice (do 11 415 Kč, ze 100 %) 11 415 Kč 11 415 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %) 4 651 Kč 4 651 Kč
Výpočtový základ 16 066 Kč(11 415 Kč + 4 651 Kč) 16 066 Kč(11 415 Kč + 4 651 Kč)
Základní výměra důchodu 2 400 Kč 2 400 Kč
Procentní výměra za odpracované roky 61,5(41 let x 1,5 %) 60,0(40 let x 1,5 %)
Procentní výměra důchodu 9 881 Kč(16 066 Kč x 61,5 %) 9 640 Kč(16 066 Kč x 60 %)
Měsíční důchod celkem 12 221 Kč(2 400 Kč + 9 881 Kč) 11 980 Kč(2 400 Kč + 9 640 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Ukončení celého roku pojištění znamená pro pana Černého vyšší měsíční penzi o 241 Kč (12 221 Kč – 11 980 Kč) oproti měsíční penzi pana Modrého.

 

Důležité je rovněž dobře naplánovat odchod do předčasného důchodu, neboť krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Kdo odejde do předčasného důchodu např. 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, ten má nižší krácení důchodu než ten, kdo odejde do předčasného důchodu 721 dní před dosažením řádného důchodového věku. Přesné datum hraje u předčasného důchodu velkou roli.

 

Osobní vyměřovací základ ovlivňují příjmy od roku 1986

Osobní vyměřovací základ, neboli průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě, ovlivňují příjmy od roku 1986. Při výpočtu důchodu v roce 2014 se tedy osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo řádně zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2013. Někteří občané se mylně domnívají, že se hodnotí pouze posledních 10 let nebo maximálně posledních 20 let před důchodem. Není tomu tak. Při výpočtu důchodu v roce 2014 se hodnotí příjmy v posledních 28 letech.

 

Praktický příklad

Paní Veselá a paní Nováková pracovaly v posledních 15 letech u stejného zaměstnavatele a měly pořád stejnou mzdu. Obě paní získaly dobu pojištění v rozsahu 41 let a odejdou do starobního důchodu koncem roku 2014. V letech 1994 až 2013 měly obě paní průměrnou mzdu v současné hodnotě ve výši 16 500 Kč. Paní Veselá však měla v letech 1986 až 1993 průměrnou mzdu v současné hodnotě 20 000 Kč a paní Nováková 15 000 Kč. Dřívější příjmy se na současnou úroveň přepočítají koeficienty, pro zjednodušení budeme pracovat s hodnotami v současné hodnotě. Jak se bude lišit měsíční důchod obou paní?

 

Výpočet osobního vyměřovacího základu paní Veselé

a) příjem v současné hodnotě za všechny roky (1986 až 2013)

(20 000 Kč x 12 měsíců x 8 let) + (16 500 Kč x 12 měsíců x 20 let) = 5 880 000 Kč

 

b) osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky)

(5 880 000 Kč: 10 227 dní) x 30,4167) = 17 489 Kč

 

Výpočet osobního vyměřovací základu paní Novákové

a) příjem v současné hodnotě za všechny roky (1986 až 2013)

(15 000 Kč x 12 měsíců x 8 let) + (16 500 Kč x 12 měsíců x 20 let) = 5 400 000 Kč

 

b) osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky)

(5 400 000 Kč: 10 227 dní) x 30,4167) = 16 061 Kč

 

Výpočet starobního důchodu dle legislativy roku 2014

Text Paní Veselá Paní Nováková
Získaná doba pojištění 41 let 41 let
Osobní vyměřovací základ 17 489 Kč 16 061 Kč
Měsíční státní důchod 10 332 Kč 10 104 Kč

vlastní výpočet autora

 

Přestože měla paní Nováková stejnou mzdu v posledních 20 letech jako paní Veselá, tak bude mít měsíční důchod nižší o 228 Kč měsíčně. Důvodem je rozdílný příjem obou paní v letech 1986 až 1993.

 

Shrnutí

V uvedených příkladech jsem si ukázali pouze některé vybrané záležitosti, které mohou ovlivnit konečnou výši státního důchodu. Výpočet státního starobního důchodu je poměrně složitou záležitostí a je vhodné mu věnovat v předstihu dostatečnou pozornost a zvolit v rámci možností optimální datum odchodu do důchodu, zejména s ohledem na získanou dobu pojištění.

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/employee/1-0-1-1

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 8
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře