Jak vysoký budete mít důchod?

Jak vysoký budete mít důchod?
28. 3. 2013 Petr Gola

Zodpovědní občané chtějí v předstihu vědět, s jak vysokou penzí mohou přibližně při odchodu do důchodu počítat. Aby mohli optimalizovat vlastní spoření a investice na důchod. Důchodová kalkulačka Vám umožní si vypočítat různé varianty důchodu, v závislosti na zvolené investiční strategii v II. pilíři, průměrné mzdě nebo získané době pojištění. Jak s kalkulačkou pracovat?

 

důchodovou kalkulačkou na webu DuchodovaReforma.cz si můžete vypočítat celkovou výši měsíční penze. Ať už do II. pilíře vstoupíte či nikoliv. Stačí zadat 4 vstupní údaje a budete přibližně znát svoji celkovou měsíční penzi.

 

Jaké údaje musíte zadat?

Výpočet důchodu v kalkulačce je proveden dle legislativy roku 2013. Výše státního důchodu závisí na průměrné mzdě a získané době pojištění. Pro zjednodušení počítáme dobu pojištění od 20 let do důchodového věku. Při výpočtu výnosu z II. pilíře očišťujeme nominální zhodnocení fondů o inflaci, pro zjednodušení počítáme s průměrnou 2% roční inflací.

 

1)      Rok narození a pohlaví. Od roku narození a pohlaví se odvíjí důchodový věk. V České republice dochází k postupnému zvyšování důchodového věku. Důchodový věk tedy není nikdy stejný pro dva různé ročníky narození. U žen se důchodový věk liší i dle počtu vychovaných dětí. Od ročníku narození 1977 je důchodový věk pro muže a ženy stejný, u žen se již nezohledňuje počet narozených dětí. Např. pro občany narozené v roce 1977 je tedy důchodový věk 67 let. Pro mladší občany je důchodový věk vyšší. Důchodový věk je daný zákonem o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.).

 

2)      Hrubá mzda. Zde je potřeba uvést přibližnou průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě. Čím vyšší mzda, tím vyšší odvody na pojistném v produktivním životě a následně vyšší důchod. Kalkulačka počítá důchod dle legislativy v roce 2013. Výpočet státního důchodu v roce 2013 ovlivňují příjmy v letech 1986 až 2012.

 

3)      Investice. Při účasti v II. pilíři si lze zvolit investiční strategii dle sklonu k riziku, důvěře ve finanční trhy, časovém horizontu a dalších osobních charakteristikách. Všechny penzijní společnosti nabízejí ze zákona čtyři investiční strategie: státní dluhopisy, konzervativní, vyváženou a dynamickou. Odhadovaný výnos v kalkulačce se liší dle vybrané strategie: státní dluhopisy (2,5 % ročně), konzervativní (3,5 % ročně), vyváženou (5 % ročně) a dynamickou (6,5 % ročně).

 

4)      Výplata prostředků. Kalkulačka pracuje s možností doživotního důchodu a důchodu na 20 let. Očekává se, že většina občanů bude volit penzi na 20 let. Výpočet této varianty je přesnější. A hlavně při předčasném úmrtí (např. po 8 letech čerpání), jsou nevyčerpané finanční prostředky předmětem dědictví. Při výběru varianty doživotního důchodu končí výplata úmrtím, žádná částka není předmětem dědictví. Z pohledu dědictví je tedy lepší volit variantu důchodu na 20 let, jedná se o zodpovědnější krok vůči rodině.

 

Praktický příklad

Pan Svoboda má průměrnou měsíční mzdu 30 000 Kč, narodil se v roce 1970 a zvolí účast v důchodovém spoření (II. pilíř) s vyváženou investiční strategii. Jaký bude mít důchod?

  • Důchodový věk pana Svobody je 65 let a 10 měsíců. Budeme počítat, že pan Svoboda získá celých 45 let pojištění. Je to pro zjednodušení doba od 20 let do řádného důchodového věku pana Svobody.
  • V II. pilíři bude pan Svoboda spořit 24 let, od roku 2013 do dosažení důchodového věku.
  • Pan Svoboda zvolí čerpání penze z II. pilíře po dobu 20 let. Státní důchod (I. pilíř) bude pan Svoboda pobírat až do smrti. Důchod z II. pilíře bude pan Svoboda pobírat 20 let. V prvních dvaceti letech penze (tedy téměř do 86 let) bude pan Svoboda pobírat penzi z I. pilíře i II. pilíře současně. Jestliže bude žít déle, tak potom bude pobírat již pouze státní důchod.
  • Při účasti v II. pilíři je státní penze nižší, protože se odvádí nižší část na důchodovém pojištění. Rozdíl ve výpočtu si ukážeme právě u pana Svobody (varianta 1)

 

Varianta 1)

V první variantě si vypočítáme, jaký důchod by pan Svoboda měl, kdyby do II. pilíře nevstoupil. Průměrná mzda bude 30 000 Kč a doba pojištění 45 let.

Text

Částka

Průměrná měsíční mzda v současné hodnotě

30 000 Kč

Doba pojištění(v celých ukončených letech)

45

První   redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá   redukční hranice (od 11 389   Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

5 025 Kč

Třetí   redukční hranice (od 30 026   Kč do 103 536 Kč, z 19 %)

0 Kč

Čtvrtá   redukční hranice (nad 103 536 Kč, z 6 %)

0 Kč

Výpočtový   základ(11 389   Kč + 5 025 Kč)

16 414 Kč

Procentní   výměra za odpracované roky(45 let x   1,5 %)

67,5

Procentní   výměra důchodu(16 414   Kč x 67,5 %)

11 080 Kč

Základní   výměra důchodu(stanovena   zákonem, pro všechny důchody stejná)

2 330 Kč

Měsíční důchod (11 080 Kč + 2 330 Kč)

13 410 Kč

Dle legislativy roku 2013 by měl pan Svoboda důchod pouze z I. pilíře ve výši 13 410 Kč.

 

Varianta 2)

Při vstupu do II. pilíře by měl pan Svoboda nižší státní důchod. Každý rok pojištění se započítává ze 1,2 % místo 1,5 %. Pan Svoboda by si spořil do II. pilíře 24 let. Procentní výměra za odpracované roky by byla 60,3 % (24 x 1,2 + 21 x 1,5).

  • Procentní výměra důchodu by byla 9 898 Kč (16 414 Kč x 60,3 %), základní výměra důchodu by byla shodná, tedy 2 330 Kč.
  • Důchod z I. pilíře by byl v tomto případě 12 228 Kč (9 898 Kč + 2 330 Kč).

 

Pan Svoboda by však dále pobíral důchod z II. pilíře. Nominální roční zhodnocení u vyvážené strategie počítáme 5 %. Protože však chceme reálné údaje, tak započítáme průměrnou 2% inflaci. Pan Svoboda bude měsíčně spořit do II. pilíře 1 500 Kč (5 % z 30 000 Kč).

  • Měsíční penze z II. pilíře (zohledňujeme inflaci) by byla 2 624 Kč.

 

Celkem by pan Svoboda při vstupu do II. pilíře pobíral měsíční důchod 14 852 Kč (12 228 Kč + 2 624 Kč). Vstup do II. pilíře se panu Svobodovi vyplatí. V kalkulačce lze vypočítat i varianty při zvolení jiné investiční strategie.

 

Proč mohou být výsledky lepší nebo horší?

  • Státní důchod bude v příštích letech klesat. Výpočet státního důchodu bude méně příznivý. Poměr mezi státním důchodem při účasti nebo neúčasti v II. pilíři však bude stejný. Zjednodušeně můžeme říci, že když by se zhoršil výpočet státního důchodu na 13 284 Kč, tak by se snížil státní důchod při účasti v II. pilíři na 12 116 Kč. Investice v II. pilíři by však neklesla. Z tohoto pohledu je účast v II. pilíři výhodná.
  • Kalkulačka pracuje pouze s odhadovýnými údaji, počítáme s 2% inflací. Při nižší průměrné inflaci nebo vyšším zhodnocení by byl důchod z II. pilíře reálně vyšší. Při vyšší inflaci a nižším zhodnocení by byl důchod z II. pilíře nižší.
Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 4
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře