TIP: O důchodu nerozhoduje jenom příjem

TIP O důchodu nerozhoduje jenom příjem
27. 2. 2013 | Aktualizováno: 23. 4. 2013 Petr Gola

Výše důchodu zavisí na dvou parametrech. Na průměrné měsíční mzdě a získané době pojištění. Při stejném příjmu a různé době pojištění, se může měsíční důchod lišit o stokoruny.

Základními vstupními údaji při výpočtu důchodu jsou osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. Osobním vyměřovacím základem je přitom průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, dřívější příjmy jsou přepočítány koeficientem zohledňujícím inflaci. U žádostí o důchod v roce 2013 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2012.

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Občanům, kteří získají 40 let a 300 dní se tak hodnotí 40 let pojištění. Do doby pojištění se přitom nezapočítávájí pouze roky, kdy občan odvádí ze svého příjmu důchodové pojištění, ale taky náhradní doby pojištění.

Praktický příklad

  • Pan Novák má osobní vyměřovací základ 28 000 Kč a získá 40 let pojištění. Jeho kolega pan Novotný má rovněž osobní vyměřovací základ 28 000 Kč a získá 43 let pojištění.
  • Pan Novák bude mít (dle legislativy roku 2013) měsíční důchod 11 855 Kč a pan Novotný bude mít měsíční důchod 12 569 Kč. Pan Novotný bude mít důchod díky 3 rokům pojištění vyšší o 714 Kč měsíčně.

Během produktivního života je tedy potřeba věnovat době pojištění patřičnou pozornost, aby žádná doba pojištění nepřišla „nazmar“ a případně pracovat několik dní navíc, aby se ukončil celý rok pojištění.

Komentáře