OSVČ a II. pilíř

OSVČ a II. pilíř
16. 2. 2013 Petr Gola

Výpočet státního důchodu u OSVČ je poněkud odlišný než u zaměstnanců. Stejně tomu bude při zapojení do II. pilíře. Do kdy se musí OSVČ o vstupu do II. pilíře rozhodnout a jak se bude počítat důchod?

 

Výše státního důchodu u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) závisí na dvou parametrech: získané době pojištění a vyměřovacích základech, ze kterých je důchodové pojištění v jednotlivých letech zaplaceno.

 

Rozdíl mezi vyměřovacím základem a ziskem

Vyměřovacím základem je 50 % z daňového základu. Současně však nesmí být vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ. Dobrovolně si mohou OSVČ vyměřovací základ zvýšit. Za rok 2012 je minimální vyměřovací základ 75 420 Kč (každoročně se mění). Sazba důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.

 

  • Praktický příklad

OSVČ pan Novotný dosáhne za rok 2012 zisku (příjem – výdaj) ve výši 288 000 Kč. Vyměřovacím základem tak bude částka 144 000 Kč (288 000 Kč x 50 %). Pan Novotný zaplatí na důchodovém pojištění za rok 2012 částku ve výši 42 048 Kč (144 000 Kč x 29,2 %). Pro výpočet důchodu je rozhodující částka za rok 2012 právě 144 000 Kč, což odpovídá hrubé mzdě zaměstnance 12 000 Kč měsíčně (144 000 Kč: 12 měsíců). Přestože má OSVČ pan Novotný za rok 2012 měsíční zisk 24 000 Kč, tak rozhodující částka pro důchodové účely za rok 2012 je 144 000 Kč. Pan Novotný totiž platí důchodové pojištění za rok z částky 144 000 Kč, nikoliv ze zisku.

 

  • Výpočet důchodu pana Novotného

U pana Novotného si vypočítáme státní důchod, když do II. pilíře nevstoupí. Důchod vypočítáme dle legislativy roku 2013. Počítáme, že pan Novotný získá 42 let pojištění, procentní zápočet bude tedy 63 % (42 x 1,5). Osobní vyměřovací základ bude 12 000 Kč (144 000 Kč: 12 měsíců).

 

Text

Částka

Osobní měsíční vyměřovací základ

12 000 Kč

První redukční hranice (do 11 389 Kč)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

164,97 Kč

Výpočtový základ (11 389 Kč + 165 Kč)

11 554 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

63

Procentní výměra důchodu (11 554 Kč x 63 %)

7 280 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční státní důchod (7 280 Kč + 2 330 Kč)

9 610 Kč

vlastní výpočet autora

 

Výpočet pojistného při vstupu do II. pilíře

OSVČ, které vstoupí do II. pilíře, budou odvádět na důchodovém pojištění 31,2 %. Z toho 26,2 % na účet OSSZ (jako nyní 29,2 %) a 5 % na účet vybraného důchodového fondu u zvolené penzijní společnosti. Daňová reforma mimo jiné počítá se změnou výpočtu důchodového pojištění v následujících letech, což by se pochopitelně dotklo i výši odvodů do II. pilíře.

 

  • Praktický příklad

Pan Novotný by tedy při zisku 288 000 Kč měl vyměřovací základ 144 000 Kč (288 000 Kč x 50 %).

–          Na důchodovém pojištění by za celý rok zaplatil 37 728 Kč (144 000 Kč x 26,2 %) místo 42 048 Kč (144 000 Kč x 29,2 %) v případě, že by do II. pilíře nevstoupil.

–          Na účet důchodového fondu u vybrané penzijní společnosti potom 7 200 Kč (144 000 Kč x 5 %). Částku ve výši 7 200 Kč by zaplatil pan Novotný jednorázově, úhrada do II. pilíře se bude provádět jedenkrát ročně. Splatnost částky bude vždy k termínu pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ. Některé OSVČ využijí možnosti zaplatit pojistné na svůj osobní účet u penzijního fondu formou přeplatku, celkový přeplatek může činit maximálně 100 tisíc Kč.

 

Jak se bude krátit státní důchod?

Jestliže osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vstoupí do II. pilíře, tak bude mít státní důchod (z I. pilíře) nižší, protože každý rok pojištění, po který bude OSVČ účastna ve II. pilíře, se bude započítávat ze 1,2 % nikoliv ze 1,5 % jako u občanů, kteří do II. pilíře nevstoupí.

 

  • Praktický příklad

Pan Novotný bude mít osobní vyměřovací základ 12 000 Kč (144 000 Kč: 12 měsíců). Získá 42 let pojištění, z toho 25 let bude přispívat do II. pilíře. Celková doba pojištění pro výpočet státního důchodu bude 55,5 % (25 x 1,2 + 17 x 1,5).

 

Text

Částka

Osobní měsíční vyměřovací základ

12 000 Kč

První redukční hranice (do 11 389 Kč)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

164,97 Kč

Výpočtový základ (11 389 Kč + 165 Kč)

11 554 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

55,5

Procentní výměra důchodu (11 554 Kč x 55,5 %)

6 413 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční státní důchod (6 413 Kč + 2 330 Kč)

8 743 Kč

vlastní výpočet autora

 

Z I. pilíře by pan Novotný dostával měsíční důchod 8 743 Kč. Dále by dostával měsíční důchod z II. pilíře. Pan Novotný zvolil dynamickou variantu a dosáhl 4,0% ročního zhodnocení. Při roční úložce 7 200 Kč (600 Kč měsíčně), 4,0% ročním zhodnocení a zvolení čerpání penze na 20 let by dostával důchod z II. pilíře ve výši 1 276 Kč. Celková penze pana Novotného by byla 10 019 Kč (8 743 Kč + 1 276 Kč).

 

Kdy se musí OSVČ rozhodnout o vstupu do II. pilíře?

  • OSVČ starší 35 let, které vykonávají výdělečnou činnost k 1. lednu 2013, budou moci vstoupit do II. pilíře do 1. července 2013.
  • OSVČ, starší 35 let, které byly např. k 1. lednu 2013 na úřadu práce a zahájí např. samostatnou výdělečnou činnost 1. dubnu 2013 budou moci vstoupit do II. pilíře do 1. října 2013.
  • OSVČ mladší 35 let budou moci vstoupit do II. pilíře do konce roku, ve kterém dosáhnou 35 let.
Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 10
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře