Kdy se mění vdovský důchod?

15. 7. 2015 Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek není manželka v případě úmrtí svého manžela zcela bez finančních prostředků, má nárok na vdovský důchod. Vdovský důchod je však nižší než by byl důchod zemřelého manžela. Mnohdy se vdovský důchod pobírá pouze omezenou dobu. Při odchodu vdovy do starobního důchodu se vdovský důchod mění.

 

Většinou jsou muži v manželském páru starší a ženy se v průměru dožívají vyššího věku, proto v praxi mnohem častěji pobírají po zemřelém manželovi vdovy vdovský důchod. Proto budeme v článku zmiňovat vdovský důchod, i když stejná pravidla platí pro vdovecký důchod.

 

Nárok na vdovský důchod má jen manželka

Vdovský důchod může pobírat pouze manželka zemřelého, nikoliv družka. Při úmrtí manžela vzniká nárok na vdovský důchod, když zemřelý pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu. Vdovský důchod pobírá vdova pouze jeden rok, po uplynutí jednoho roku jen při splnění některé ze zákonných podmínek. Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod vdova, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší

O vdovský důchod je vždy nutné si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Automaticky není vdovský důchod přiznán a vyplácen.

 

Jak se vdovský důchod vypočítává?

Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny státní důchody stejná. V roce 2015 činí základní výměra důchodu 2 400 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí polovina procentní výměry důchodu, který pobírat manžel nebo na který by měl manžel nárok.

 

Praktický příklad

Paní Kučerové (47 let) zemřel manžel, který by měl nárok na invalidní důchod ve výši 12 740 Kč. Jak vysoký vdovský důchod bude maní Kučerová mít?

 

Text Částka
Důchod zemřelého, na který by měl nárok 12 740 Kč
Procentní část důchodu zemřelého 10 340 Kč(12 740 Kč – 2 400 Kč)
Procentní část vdovského důchodu 5 170 Kč(10 340 Kč x 50 %)
Základní výměra vdovského důchodu 2 400 Kč
Vdovský důchod celkem 7 570 Kč(2 400 Kč + 5 170 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Měsíční vdovský důchod paní Kučerové by byl 7 570 Kč. O vdovský důchod by si však musela paní Kučerová písemně zažádat na místně příslušné OSSZ.

 

Kdy vdovský důchod zaniká?

Standardně je vdovský důchod pobírán pouze rok a dále pouze při splnění některé z výše uvedených podmínek. Když je některá z podmínek splněna po dobu např. tří let a následně již nikoliv, tak opět nárok na vdovský důchod zaniká. Když je některá ze zákonných podmínek u vdovských důchodů, na které vznikl nárok od roku 2012 splněna do dvou let od zániku vdovského důchodu, tak se vdovský důchod na základě vlastní písemné žádosti na místně příslušné OSSZ obnoví. Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká.

 

Praktické příklady

  • Paní Novotná (54 let) pobírala vdovský důchod pouze rok, protože děti jsou již dospělé a vydělávají a žádnou další zákonnou podmínku paní Novotná nesplnila.
  • Paní Nováková (44 let) pobírala vdovský důchod i po jednom roce, neboť děti stále studovaly a byla splněna podmínka péče o nezaopatřené děti. Po pěti letech mladší dcera ukončila studium na VŠ a paní Nováková již po pěti letech nesplňovala žádnou další ze zákonných podmínek pro pobírání vdovského důchodu.
  • Paní Černá (47 let) pobírala vdovský důchod i po roce od úmrtí manžela, neboť pečovala o závislou matku. Po čtyřech letech péče však matka zemřela a paní Černá nesplnila žádnou další zákonnou podmínku a nárok na vdovský důchod zanikl.

 

I vdovský důchod se valorizuje

Od ledna nového roku se všechny důchody valorizují. Základní výměra důchodu se zvyšuje v absolutním vyjádření a procentní výměra důchodu se zvyšuje v procentech. Důvodem je zachování reálné hodnoty důchodu. Valorizují se tedy i vdovské důchody. K valorizaci přitom dochází automaticky, není potřeba si o valorizaci žádat nebo splnit nějaké zákonné podmínky. Od ledna 2016 se budou valorizovat všechny důchody přiznané do konce roku 2015.

 

Kdy se vdovský důchod snižuje?

Odchodem do důchodu se vdovský důchod sníží. Proč? Při nároku na dva důchody se totiž v plné výši pobírá pouze vyšší z důchodů a druhý z důchodu se pobírá v poloviční výši, základní výměra důchodu přitom náleží pouze jednou. Protože je v praxi většinou procentní výměra vlastního starobního důchodu (řádného nebo předčasného) vyšší než procentní výměra vdovského důchodu, tak se pobírá vlastní důchod v plné výši a vdovský důchod se krátí.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře