Limit pro příjmy v důchodu

8. 8. 2016 Petr Gola

Během pobírání starobního důchodu, invalidního důchodu i pozůstalostních důchodů je možné pracovat. Legislativou je však v některých případech výdělek omezen. Kdy je možné mít libovolně vysoké příjmy? Kdy je nutné mít příjem do limitu? A kdy je vhodné pracovat na zkrácený úvazek?

 

Pobírat současně starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod nebo sirotčí důchod a příjem ze zaměstnání je možné. V některých případech však platí příjmová omezení a při jejich nedodržení důchod nenáleží. Jaká pravidla platí pro vlastní příjem pro jednotlivé důchody?

 

Řádný starobní důchod

Po dosažení řádného důchodového věku nejsou žádná omezení ohledně pracovního úvazku nebo výše příjmu. Řádní starobní důchodci mohou tedy pobírat současně nadstandardně vysokou mzdu ze zaměstnání na plný úvazek a starobní důchod. V řádném důchodovém věku se vlastní příjem nesleduje. Pro předčasné důchodce platí omezení, jakmile však předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít libovolně vysoký příjem a pracovat i na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

 

Předčasný důchod

Předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Jestliže předčasný důchodce takový příjem má, tak musí tuto skutečnost společně se  zaměstnavatelem oznámit ČSSZ (České správě sociálního zabezpečení). Po dobu výkonu zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění nebude předčasný důchod vyplácen. Případně neoprávněně vyplacený předčasný důchod by bylo nutné vrátit. Po ukončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění se požádá přes místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) dle místa trvalého bydliště o uvolnění důchodu. Uvolňuje se vypočítaný předčasný důchod, ale při odpracovaní alespoň 90 dní bez pobírání důchodu se snižuje krácení za předčasnost. Sociální pojištění se neplatí z dohody o provedení práce u měsíční odměny 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti u měsíční odměny 2 499 Kč a méně. Při práci na některou z dohod do limitu je možné pobírat současně předčasný důchod a příjem z dohody.

 

Předčasní důchodci mohou i vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, avšak hrubý zisk (příjem – výdaj) musí být do limitu. Samostatná výdělečná činnost provozovaná v předčasném důchodu se považuje pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za celý kalendářní rok 2016 do částky 64 813 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se však limit poměrně snižuje, na to je potřeba dát pozor. Živnostníci, kteří odchází do předčasného důchodu během roku, kteří vykonávají po část roku hlavní samostatnou výdělečnou činnost a po část vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, se do limitu v daném roce zpravidla nevejdou, proto je vhodné si vše propočítat před odchodem do předčasného důchodu.

 

Praktický příklad

Paní Nováková je v předčasném důchodu. Paní Nováková si přivydělává pro zaměstnavatele A na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 8 500 Kč a pro zaměstnavatele B rovněž na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 6 000 Kč. Ani z jedné dohody o provedení práce neplatí paní Nováková sociální pojištění. Limit pro placení sociálního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně. Paní Nováková může tedy současně pobírat předčasný důchod a odměnu z obou dohod o provedení práce.

 

Invalidní důchod

Invalidní důchodci mohou během pobírání invalidního důchodu pracovat. Vykonávaná práce by však měla odpovídat svým rozsahem, náplní a náročností jejich zdravotnímu stavu. Vykonávání příliš náročné práce může být důvodem ke snížení stupni invalidity nebo odebrání invalidního důchodu. Výše příjmu však není v invalidním důchodu limitována. Rozhodující je rozsah práce vzhledem ke zdravotnímu stavu. Z důvodu poklesu pracovní schopnosti je vhodné během pobírání invalidního důchodu pracovat na zkrácený úvazek a při nejasnostech výkon práce konzultovat s ošetřujícím lékařem. U invalidních důchodců prvního stupně a druhého stupně se dokonce předpokládá, že budou pracovat, neboť doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se nepočítá pro výpočet starobního důchodu. Legislativou je stanovena i daňová sleva na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 210 Kč měsíčně a na invalidu třetího stupně ve výši 420 Kč měsíčně.

 

Vdovský důchod

V případě splnění zákonných podmínek náleží vdově (vdovci) po zemřelém manželovi (manželce) vdovský (vdovecký) důchod. Vlastní příjem během pobírání vdovského důchodu není sledován. Vdova (vdovec) může mít i nadstandardně vysoké vlastní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání a přesto vznikne na vdovský důchod nárok. Během pobírání vdovského důchodu je tedy možné mít libovolně vysoké příjmy a ani typ pracovního úvazku není sledován.

 

Sirotčí důchod

Nezaopatřené dítě může při splnění podmínky nezaopatřenosti až do 26 let pobírat sirotčí důchod. Během pobírání sirotčího důchodu může mít nezaopatřené dítě libovolně vysoký příjem, výjimkou je pouze situace při dálkovém studiu. Při distančním, večerním, dálkovém nebo kombinovaném studiu není možné mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění.

 

Praktický příklad

Slečna Veselá (23 let) studuje dálkově vysokou školu. Během studia si přivydělává pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení činnosti. Hrubá odměna u dohody o provedení práce je ve všech případech do limitu (10 000 Kč a méně), stejně tak hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti (2 499 Kč a méně). Slečna Veselá může tedy i během dálkového studia vysoké školy pobírat sirotčí důchod a mít vlastní příjem formou odměn z pracovních dohod.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře