Zánik vdovského důchodu

4. 7. 2016 Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek náleží pozůstalé manželce (manželovi) nárok na vdovský (vdovecký) důchod. Po zemřelém příteli nebo druhovi nelze vdovský (vdovecký) důchod pobírat. Kdy však nárok na přiznaný vdovský (vdovecký) důchod zaniká?

 

Protože v praxi mnohem častěji pobírají vdovský důchod ženy po zemřelém manželovi než muži vdovecký důchod po zemřelé manželce, tak budeme v článku dále hovořit o vdovském důchodu, přičemž však stejné podmínky platí i pro vdovecký důchod.  Pozůstalá vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod nebo splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Pokud zemřelý manžel důchod již pobíral nebo zemřel v produktivním věku při získání dostatečné doby pojištění, tak je vdovský důchod přiznán. Podívejme se však na důvody, proč bývá výplata přiznaného vdovského důchodu ukončena.

 

Uplynutí jednoho roku

Standardně je vdovský důchod vyplácen pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod pouze vdově, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě, přičemž dítětem se rozumí dítě, která má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni, nebo
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Jestliže není žádná ze zákonných podmínek splněna, tak se po roce přestává vdovský důchod vyplácet.

 

Praktický příklad

Paní Novákové (49 let) zemřel v červnu 2016 manžel. Paní Nováková si požádá na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) o vdovský důchod, který bude pobírat jeden rok. Děti paní Novákové jsou již dospělé a pracují a paní Nováková nepečuje o závislé rodiče, není invalidní ve třetím stupni a ani nedosáhla požadovaného věku, proto bude paní Nováková pobírat vdovský důchod pouze jeden rok. 

 

Ukončení některé zákonné podmínky

Jestliže vdova splňuje po uplynutí jednoho roku některou ze zákonných podmínek, tak pobírá vdovský důchod po zemřelém manželovi i po uplynutí jednoho roku. Jakmile však přestane být některá z výše uvedených podmínek plněna, potom nárok na výplatu vdovského důchodu zaniká.

 

Praktický příklad

Paní Černé (41 let) zemře manžel. Paní Černá nadále pečuje o dvě nezaopatřené děti, které studují na střední škole. Paní Černá bude tedy i po uplynutí jednoho roku nadále pobírat vdovský důchod, neboť bude splněna podmínka péče o nezaopatřené děti. Vdovský důchod bude pobírat až do skončení studia dětí (nejdéle do 26 let věku dětí).

 

Nesplnění žádné podmínky v obnovovací lhůtě

Když přestane být vdovský důchod vyplácen, ať už po roce nebo ukončení některé zákonné podmínky, tak může být vdovský důchod obnoven na základě písemné žádosti, když je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu. Po uplynutí dvouleté obnovovací lhůty již nemůže být vdovský důchod znovu vyplácen.

 

Praktický příklad

Paní Malá (narozená 10. 1. 1957) přestala splňovat zákonné podmínky pro pobírání vdovského důchodu v březnu 2014. Paní Malá dosáhne požadovaného věku až 10. 9. 2016, neboť důchodový věk muže narozeného v roce 1957 je 63 let a 8 měsíců, pro účely obnovy vdovského důchodu se tedy posuzuje věk 59 let a 8 měsíců (o čtyři roky nižší), protože vlastní důchodový věk paní Malé je vyšší. Věkovou podmínku nesplní  ve dvouleté obnovovací lhůtě, proto nemůže vdovský důchod již pobírat.

 

Uzavření nového manželství

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Uzavření nového manželství má vliv pouze na vdovský důchod. Pokud děti pobírají sirotčí důchod po zemřelém otci, tak se případný nový sňatek matky jejich nároku na sirotčí důchod  po zemřelém otci nedotýká a nadále při splnění podmínky nezaopatřenosti pobírají sirotčí důchod.

 

Promlčení nároku na výplatu důchodu

Splnění zákonných podmínek a podání písemné žádosti o vdovský důchod  jsou nutností, aby bylo možné pobírat vdovský důchod na účet. Vždy je tedy nutné si o vdovský důchod zažádat. Legislativou je sice stanoveno, že nárok na důchod nezaniká uplynutím času, ale současně platí, že nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží.

 

Úmrtí vdovy

V případě úmrtí vdovy nárok na vdovský důchod zaniká. Vdovský důchod tedy nepřechází na děti ani nikoho jiného.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře