Proč a kolik spořit na penzijním připojištění?

22. 11. 2012 | Aktualizováno: 16. 12. 2012 Petr Gola

Od ledna 2013 půjde čerpat u penzijního připojištění (III. pilíř) vyšší státní příspěvek, až 230 Kč měsíčně. Potřeba je však spořit měsíčně alespoň 1 000 Kč. Rozhodně by byla škoda nevyužít ročního státního příspěvku 2 760 Kč.

Občané, kteří již penzijní připojištění mají a chtějí čerpat státní příspěvek na svoji smlouvu o penzijním připojištění ve výši 230 Kč, musí včas kontaktovat svůj penzijní fond, aby proběhla veškerá povinná administrativa a fond mohl požadovat danou částku od ministerstva financí. Pouze na základě samovolného zvýšení měsíční platby nedojde ke zvýšení státního příspěvku. Vždy je potřeba se obrátit na příslušný penzijní fond.

  • Důvodů, proč spořit na penzijní připojištění co nejvíce, je hned několik: státní příspěvek, sleva na dani z příjmu fyzických osob a možnost čerpání předdůchodu.

Proč spořit nejméně 300 Kč?

Zatímco v letošním roce ještě dostanou státní příspěvek všichni klienti, kteří spoří na penzijním připojištění více než 100 Kč měsíčně, v příštím roce je nutné spořit alespoň 300 Kč měsíčně, aby vznikl nárok na státní příspěvek. V přiložené tabulce máme uveden státní příspěvek v roce 2012 a v roce 2013 v závislosti na výši měsíční úložky.

Státní příspěvek dle měsíční částky letos a od roku 2013

Měsíční úložka

klienta

Státní příspěvek

v roce 2012

Státní příspěvek

od roku 2013

100 Kč

50 Kč

0 Kč

200 Kč

90 Kč

0 Kč

300 Kč

120 Kč

90 Kč

400 Kč

140 Kč

110 Kč

500 Kč

150 Kč

130 Kč

600 Kč

150 Kč

150 Kč

700 Kč

150 Kč

170 Kč

800 Kč

150 Kč

190 Kč

900 Kč

150 Kč

210 Kč

1 000 Kč

150 Kč

230 Kč

TIP: navýšit své penzijní připojištění můžete i online.

Penzijní připojištění je jasnou volbou

Od ledna lze vstoupit do II. pilíře, kdy si budou moci občané spořit na penzi u vybraného fondu na soukromém účtu. Účast v II. pilíři bude dobrovolná. Kdo má vyšší příjmy nebo daleko do důchodu, ten může díky účasti v II. pilíři mít vyšší životní úroveň v penzi, než kdyby do II. pilíře nevstoupil. Mnoha občanům nabízí tedy účast ve II. pilíři možnost vyššího důchodu. Penzijní připojištění (III. pilíř) se vyplatí úplně všem. Díky zvýšení státního příspěvku až na 230 Kč měsíčně je penzijní připojištění ještě atraktivnější a nemělo by chybět v žádném finančním plánu k zabezpečení na penzi. Tímto krokem důchodová reforma výrazně posiluje vlastní zodpovědnost za životní úroveň v penzi.

Čtěte dále:

III. pilíř českého důchodového systému bude doplňkové penzijní spoření

Osm důvodů, proč uzavřít penzijní připojištění do konce listopadu

Penzijní připojištění lze vybrat i jednorázově

Výhodou penzijního připojištění je skutečnost, že lze vybrat i jednorázově. To je rozhodně výhodné, protože právě v prvních letech penze chce většina občanů podniknout věci, na které nebyl díky práci čas. Mladí penzisté více cestují, chodí do společnosti a utrácejí. V prvních letech důchodu potřebují penzisté finanční prostředky nejvíce. Penzijní připojištění je tak možností, jak si první roky v penzi co nejvíce užít.

Předdůchod? Pouze s penzijním připojištěním

Dostatečné úspory na penzijním připojištění jsou možností, jak odejít do předdůchodu. Předdůchod, který je možné čerpat od ledna 2013, není totiž dávkou důchodového pojištění a nebude ho vyplácet stát. Předdůchod půjde čerpat při splnění zákonných podmínek 5 let před dovršením důchodového věku právě z penzijního připojištění. Kdo bude chtít odejít do předdůchodu, ten bude muset mít dostatečné vlastní prostředky na svém penzijním připojištění, a to takové, aby naspořená částka stačila na měsíční penzi ve výši 30 % průměrné mzdy.

  • Kdo bude chtít čerpat předdůchod např. 5 let před dosažením důchodového věku, což je nejdříve možný termín, ten bude muset mít naspořeno 432 000 Kč. Počítáme, že průměrná mzda je 24 000 Kč, 30 % je tedy 7 200 Kč, za 5 let je nutno vyplatit 432 000 Kč (7 200 Kč x 12 měsíců x 5 let).

Chcete uplatnit slevu na dani?

Platby na penzijní připojištění snižují daňovou povinnost. Protože do 12 000 Kč za rok bude v roce 2013 penzijní připojištění podporováno formou státního příspěvku, bude pro možnost odpočtu z daní nutné spořit více než 1 000 Kč měsíčně. Ideálně však 2 000 Kč měsíčně, tj. 24 000 Kč za rok, v tomto případě se dosáhne maximální daňové úspory. Nezdanitelnou částkou bude 12 000 Kč (24 000 Kč – 12 000 Kč). Daňová úspora tak bude činit 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč).

Od ledna 2013 bude také možnost uzavřít spoření ve III. pilíři nově jako smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Toto „nové penzijní spoření“ bude mít v podmínkách veškeré změny uvedené výše v tomto článku. Doplňkovému penzijnímu spoření se budeme podrobněji věnovat v jednom z dalších článků.

Komentáře