žádost o důchod

Práce ve více zemích EU a důchod

2. 5. 2017 Petr Gola

V evropské legislativě sociálního zabezpečení je stanoven velmi důležitý mechanismus sčítání dob pojištění, který zaručuje občanům, kteří v produktivním věku pracují ve více členských zemích EU, že jim žádný odpracovaný rok nepropadne... číst více

Jak si kontrolovat průběh pojištění?

31. 8. 2015 | Aktualizováno: 9. 9. 2015 Petr Gola

Někteří žadatelé o důchod nechávají všechny důchodové záležitosti na ČSSZ, což není správné. Důchod je vždy vypočítán dle údajů, které má ČSSZ k dispozici ve svém informačním systému. Tyto údaje... číst více

Jak prokázat odpracované roky?

4. 12. 2014 | Aktualizováno: 2. 12. 2014 Petr Gola

Získaná doba pojištění významně ovlivňuje výši státního důchodu. Při výpočtu důchodu se hodnotí doba pojištění za celý život. Proto je potřeba získanou dobu pojištění průběžně kontrolovat. Neprokázání získané doby pojištění... číst více

žádost o důchod je nutností

Žádost o důchod je nutností

29. 5. 2014 | Aktualizováno: 30. 5. 2014 Petr Gola

Důchod není při dosažení důchodového věku na bankovní účet připisován automaticky, o důchod je nutné si písemně zažádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). O řádný důchod je... číst více