Důchod v roce 2016 v deseti číslech

14. 10. 2015 Petr Gola

Výše státního důchodu závisí na průběhu celého produktivního života a současně na roku přiznání starobního důchodu. Podívejme se na důchodovou legislativu roku 2016 v deseti důležitých bodech. S čím je potřeba počítat při podání žádosti o důchod.

 

V článku se zaměříme na důchodovou legislativu platnou v roce 2015 řečí čísel, podíváme se na nejdůležitějších deset důchodových čísel. Jednotlivé čísla budeme číselně řadit, tak aby byl článek srozumitelný a jednotlivé body na sebe plynule navazovaly, nikoliv tedy dle absolutní hodnoty čísla.

 

1) 40 Kč

Všechny důchody přiznané do konce roku 2015 se od lednové splátky důchodu v roce 2016 valorizují. Valorizace je však nízká. Zvyšuje se pouze základní výměra důchodu o 40 Kč. Všechny důchody přiznané do konce roku 2015 (jedno, zdali v roce 2015 nebo např. v roce 2010) se tedy zvýší o 40 Kč. Všichni penzisté si tedy polepší stejně. Důvodem nízké valorizace je minimální inflace v předchozím období.

 

2) 32 let pojištění

Řádný starobní důchod i předčasný starobní důchod je možné přiznat pouze při získání potřebné doby pojištění. Žadatelé o důchod v roce 2016 musí přitom získat dobu pojištění v rozsahu minimálně 32 let. Potřebná doba pojištění se tedy opětovně o jeden rok zvýšila, v letošním roce bylo zapotřebí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 31 let. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán.

 

3) 2 440 Kč

Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná. Příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu, vdovského důchodu nebo sirotčího důchodu mají tedy stejnou základní výměru důchodu bez ohledu na další skutečnosti. V roce 2016 činí základní výměra důchodu 2 440 Kč.

 

4) 3 roky a 6 měsíců

Do řádného starobního důchodu je možné odejít v roce 2016 při dosažení řádného důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Řádný důchodový věk se přitom liší pro muže a ženy dle ročníku narození, u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. U mužů je řádný důchodový věk vždy stejný, počet vychovaných dětí nemá vliv na důchodový věk mužů. Do předčasného důchodu je možné odejít o 3 roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Občané mající důchodový věk 63 let a více mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Muži narození v roce 1956 mají důchodový věk 63 let a 6 měsíců. Tito muži mohou odejít do předčasného důchodu dříve o 3 roky a 6 měsíců. Při takto brzkém odchodu do předčasného důchodu je však potřeba počítat s citelným krácením za předčasnost.

 

5) 17,4 %

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Odchod do předčasného důchodu je tedy vhodné s ohledem na výši měsíčního krácení, které je trvalé, dobře promyslet. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1 081 dní až 1 170 dní před dosažením řádného důchodového věku je krácení výpočtového základu 15,9 %. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1 171 dní až 1 260 dní před dosažením řádného důchodového věku dosahuje krácení výpočtového základu již 17,4 %.

 

6) 1986 až 2015

Prvním základním vstupním údajem pro výpočet státního důchodu v roce 2016 je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. V roce 2016 se bude osobní vyměřovací základ počítat z příjmů, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015. Příjmy, ze kterých není sociální (důchodové) pojištění zaplaceno, nemají vliv na výši státního důchodu.

 

7) 1,5 %

Druhým základním vstupním údajem pro výpočet státního důchodu v roce 2016 je získaná doba pojištění. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky plus náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu. Každý rok pojištění se započítává z 1,5 % z výpočtového základu. Každý rok hraje při výpočtu státního důchodu velkou roli. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Např. 42 let a 215 dní se počítá pro důchodové účely jako 42 let.

 

8) 11 833 Kč a 108 024 Kč

Při výpočtu státního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. Redukční hranice pro rok 2016 jsou 11 833 Kč a 108 024 Kč. Do první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 % a v druhé redukční hranici se počítá z 26 %. Nad druhou redukční hranici se při výpočtu státního důchodu nepřihlíží.

 

9) 36 880 Kč

Z důvodu redukce při výpočtu osobního vyměřovacího základu může činit maximální vyměřovací základ v roce 2016 maximálně 36 880 Kč. Výše státního důchodu následně závisí pouze na získané době pojištění. Např. při získání 40 let pojištění může být maximální státní měsíční důchod v roce 2016 ve výši 24 568 Kč, při 42 let pojištění potom 25 675 Kč.

 

10) 25 810 Kč

Průměrná měsíční mzda za první pololetí roku 2015 činí 25 810 Kč. Právě u této průměrné mzdy si v přiložené tabulce vypočítáme měsíční důchod při získání doby pojištění v rozsahu 42 let dle legislativy roku 2016.

 

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 25 810 Kč
První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč
Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

3 622 Kč
Výpočtový základ

(11 883 Kč + 3 622 Kč)

15 505 Kč
Procentní výměra za odpracované roky

(1,5 % x 42 let)

63,0
Procentní výměra důchodu

(15 505 Kč x 63 %)

9 769 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Měsíční důchod

(2 440 Kč + 9 769 Kč)

12 209 Kč

vlastní výpočet autora

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 11
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře