Proč odejít až do řádného důchodu?

Možnosti práce v důchodovém věku v roce 2015
17. 8. 2015 Petr Gola

Někteří lidé v předdůchodovém věku přemýšlí, zdali odejít do řádného důchodu nebo zvolit předčasný důchod. V daném rozhodování neexistuje jednoznačná odpověď, neboť záleží na konkrétní životní situaci, osobních preferencích, finančním zajištění, zdravotním stavu apod. V dnešním článku se zaměříme na finanční výhody odchodu do řádného důchodu.

 

Do řádného důchodu je možné odejít při získání potřebné doby pojištění a dosažení požadovaného věku. Řádný důchodový věk se liší pro muže i ženy dle roku narození. U žen se v současné době ještě zohledňuje počet vychovaných dětí. V budoucnu tomu tak již nebude a důchodový věk pro muže i ženy bude stejný pouze v závislosti na roku narození.

  • Např. všichni lidé narození v roce 1977 mají důchodový věk dle současné legislativy 67 let.

Občané mající důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu o 3 roky dříve. Lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.

 

Finanční rozdíl v měsíční výši důchodu je značný

Řádný starobní důchod je vždy vyšší než předčasný důchod. V žádném případě nemůže být předčasný důchod vyšší než řádný důchod. S ohledem na měsíční výši důchodu je ideální pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které je mnohdy vyšší, než by někteří žadatelé o důchod očekávali. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a větší rozdíl oproti případnému řádnému důchodu. V průběhu let se navíc rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem zvyšuje, neboť všechny důchody se každoročně valorizují. Procentní část důchodu se zvyšuje v procentech, proto se v korunovém vyjádření více zvýší řádný důchod než předčasný důchod.

 

Praktický příklad

Pan Novák má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 27 110 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let. Vypočítáme si řádný důchod pana Nováka dle legislativy roku 2015.

Výpočet řádného důchodu pana Nováka

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 27 110 Kč
První redukční hranice (do 11 709 Kč, ze 100 %) 11 709 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %) 4 005 Kč
Výpočtový základ(11 709 Kč + 4 005 Kč) 15 714 Kč
Základní výměra důchodu 2 400 Kč
Procentní výměra za odpracované roky(44 let x 1,5 %) 66,0
Procentní výměra důchodu(15 714 Kč x 66 %) 10 372 Kč
Měsíční důchod(2 400 Kč + 10 372 Kč) 12 772 Kč

vlastní výpočet autora

 

Pan Kučera má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky rovněž ve výši 27 110 Kč, ale odejde do předčasného důchodu o 3 roky dříve. Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu získá pan Kučera dobu pojištění v rozsahu 41 let. Vypočítáme si předčasný důchod pana Svobody dle legislativy roku 2015.

 

Výpočet důchodu pana Kučery

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 27 110 Kč
První redukční hranice (do 11 709 Kč, ze 100 %) 11 709 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %) 4 005 Kč
Výpočtový základ(11 709 Kč + 4 005 Kč) 15 714 Kč
Základní výměra důchodu 2 400 Kč
Procentní výměra za odpracované roky(41 let x 1,5 %) 61,5
Procentní výměra důchodu(15 714 Kč x 61,5 %) 9 665 Kč
Krácení důchodu (v %) 15,90
Krácení důchodu (v Kč)(15 714 Kč x 15,9 %) 2 498 Kč
Procentní výměra důchodu(9 665 Kč – 2 498 Kč) 7 167 Kč
Měsíční důchod(2 400 Kč + 7 167 Kč) 9 567 Kč

vlastní výpočet autora

 

Přestože měl pan Novák v produktivním životě stejné příjmy jako pan Kučera, tak je jeho životní úroveň v penzi nižší, neboť jeho předčasný důchod je nižší o 3 205 Kč měsíčně, tedy o 38 460 Kč za rok.

 

Nižší předčasný důchod = nižší pozůstalostní důchody

Každý důchod se skládá ze základní výměry ve výši 2 400 Kč a procentní výměry důchodu, která závisí na průběhu pojištění. Vdovský důchod i případně sirotčí důchod se vypočítává ze starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelý pobíral nebo ze starobního nebo invalidního důchodu, na který by měl nárok. Protože je předčasný důchod nižší než by byl řádný důchod, tak by byl nižší i vdovský důchod nebo sirotčí důchod.

 

Praktický příklad

Vdovský důchod z řádného starobního důchodu pana Nováka ve výši 12 772 Kč by činil 7 586 Kč (základní výměra 2 400 Kč + procentní výměra 5 186 Kč). Vdovský důchod z předčasného důchodu pana Kučery ve výši 9 567 Kč by byl 5 984 Kč (základní výměra důchodu 2 400 Kč + procentní výměra důchodu 3 584 Kč). V obou případech počítáme, že by pozůstalá manželka ještě pracovala. Kdyby pozůstalá manželka pobírala již svůj vlastní starobní důchod, potom by platila pravidla pro souběh dvou důchodů. Když jsou splněny podmínky pro výplatu vlastního starobního důchodu i vdovského důchodu, tak náleží vyšší z důchodů v plné výši a nižší z důchodu v poloviční výši, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

 

V řádném důchodu lze pracovat bez omezení

Někteří penzisté chtějí i po odchodu do důchodu pracovat. V řádném důchodovém věku nejsou žádné omezení ohledně výše příjmu nebo typu pracovního úvazku. V předčasném důchodu však nelze až do dosažení řádného důchodu mít příjem podléhající nemocenskému pojištění, v opačném případě nelze pobírat předčasný důchod.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře