Kdy využít dobrovolné důchodové pojištění?

26. 10. 2016 Petr Gola

Žadatelé o starobní důchod nebo invalidní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění, jinak jim nemůže být státní důchod přiznán. Doplacení pojistného formou dobrovolného důchodového pojištění může být řešením, jak získat potřebnou dobu pojištění.

 

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítává období, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění a náhradní doby pojištění. Jestliže v nějakém období není splněna žádná podmínka pro zápočet  doby pojištění, tak vzniká „mezera“. Výpadek v době pojištění znamená rozmělnění (snížení) osobního vyměřovacího základu, ze kterého se počítá státní důchod a v horším případě nesplnění podmínky pro získání potřebné doby pojištění pro důchodové účely.

 

Jak vysoká musí být získána doba pojištění?

V roce 2016 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let, v roce 2017 budou muset žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Stejnou dobu pojištění je potřeba získat i u předčasného důchodu. Odchodem do předčasného důchodu se potřebná doba pojištění nesnižuje. Nutná doba k přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Mladiství do 20 let musí získat dobu pojištění méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Žadatelé starší 38 let, kteří nesplňují podmínku doby pojištění v rozsahu pěti let v posledních deseti letech, splní potřebnou dobu pojištění, když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních 20 letech.

 

Praktický příklad 1)

Paní Nováková (32 let) si žádá o invalidní důchod. Přestože je paní Nováková uznána invalidní ve druhém stupni, tak nemůže invalidní důchod pobírat na bankovní účet, neboť nesplňuje potřebnou dobu pojištění v rozsahu alespoň 5 let v posledních 10 letech. Konkrétně chybí paní Novákové doba pojištění v rozsahu pěti měsíců. Paní Nováková zůstala totiž v domácnosti i po skončení nároku na rodičovský příspěvek. Do doby pojištění se jako náhradní doba pojištění počítá pouze péče o dítě do 4 let věku. Při péči o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let je zdravotní pojištění placeno státem, ale tato doba se nezapočítává pro důchodové účely. Paní Nováková si však může podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Pokud se nejedná o taxativně vyjmenovaný důvod pro účast na dobrovolném důchodovém pojištění, tak je možné dobu pojištění zpětně dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění nejvýše jeden rok zpětně, což paní Novákové bude pro účely přiznání invalidního důchodu stačit.

 

Praktický příklad 2)

Pan Pokorný chce odejít v roce 2016 do starobního důchodu. Pan Pokorný však získal dobu pojištění pouze v rozsahu 30 let. Pan Pokorný byl v předdůchodovém věku dlouhodobě nezaměstnaný. Evidence na úřadu práce se přitom do doby pojištění započítává vždy pouze v případě, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Pan Pokorný si může zpětně dopojistit evidenci na úřadu práce  formou dobrovolného důchodového pojištění bez časového omezení. Při dopojištění bude panu Pokornému starobní důchod přiznán.

 

Legislativou je stanoveno minimální dobrovolné pojištění

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je časově omezena, výjimkou je zpětné dopojištění evidence na úřadu práce, která se již nezapočítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění a doba studia. V případě, že pro využití dobrovolného důchodového pojištění není splněn některý ze zákonných důvodů (např. evidence na úřadu práce, studium, činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, dobrovolnická služba), tak je možná zpětná účast pouze v rozsahu jednoho roku, v takovém případě je možné využít dobrovolné důchodové pojištění maximálně v rozsahu 15 let. Legislativou je stanovena minimální výše dobrovolného důchodového pojištění, v roce 2016 je to částka 1 891 Kč za každý měsíc, v roce 2017 to bude již 1 977 Kč měsíčně. Je však možné platit i vyšší dobrovolné pojistné. Platba dobrovolného důchodového pojištění v minimální výši neodpovídá ani minimální mzdě, zaměstnanec pracující za minimální mzdu je na tom s ohledem na výši státního důchodu lépe než občan platící minimální dobrovolné důchodové pojištění.

 

O době pojištění je vhodné mít přehled

Již v produktivním věku je vhodné mít přehled o době pojištění, neboť v některých případech nepomůže z důvodu zpětného omezení ani institut dobrovolného důchodového pojištění. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je nutné podat včas. V případě předčasného úmrtí při nedostatečné době pojištění nemusí vzniknout ani nárok na vdovský důchod.

 

Praktický příklad 3)

Vdova Chalupová si požádá o vdovský důchod. Žádost ji však bude zamítnuta. Zemřelý manžel totiž nezískal potřebnou dobu pojištění. Pro přiznání vdovského důchodu je nutné, aby zemřelý manžel pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil zemřelý manžel dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu nebo podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu. Zemřelý manžel (50 let) však nezískal potřebnou dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, ani 10 let v posledních 20 letech, proto vdově Chalupové nevznikne nárok na vdovský důchod.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře