Výpočet sirotčího důchodu v pěti bodech

23. 5. 2016 Petr Gola

Nezaopatřenému dítěti vzniká nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, jestliže zemřelý rodič pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo zemřelý rodič splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Jak se sirotčí důchod vypočítává?

 

Dítě si musí o sirotčí důchod vždy požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Děti starší 18 let si vyřizují veškerou povinnou administrativu samotné, za mladší děti vyřizuje důchodové záležitosti druhý z rodičů nebo opatrovník. V případě, že zemře rodič před dosažením řádného důchodového věku, tak se sirotčí důchod vypočítává z invalidního důchodu třetího stupně, na který by měl zemřelý rodič nárok. Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněna podmínka potřebné doby pojištění, v případě  sirotčího důchodu je legislativní podmínka příznivější, neboť stačí, aby zemřelý rodič získal poloviční dobu pojištění potřebnou pro přiznání invalidního důchodu.

 

1) Nárok má dítě mladší 26 let

Nejdéle je možné v případě splnění podmínky nezaopatřenosti pobírat sirotčí důchod do 26 let věku. V praxi je nejčastěji splněna podmínka nezaopatřenosti při studiu. Studenti doručují potvrzení o studiu na místně příslušnou OSSZ každoročně i během pobírání sirotčího důchodu.

 

Praktický příklad

Studentce vysoké školy slečně Simoně (22 let) zemře tatínek. Slečně Simoně je přiznán sirotčí důchod. Následně však dojde k přerušení studia a nastoupení slečny Simony do práce. Sirotčí důchod při ukončení studia již nenáleží, neboť není splněna podmínka nezaopatřenosti. Když však po roce nastoupí slečna Simona opět do školy, tak je jí na základě její písemné žádosti sirotčí důchod obnoven, neboť je opět splněna podmínka nezaopatřenosti a slečna Simona je mladší 26 let.

 

2) Základní výměra důchodu je stejná

Sirotčí důchod, stejně jako ostatní důchody v Česku, se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je přitom ve všech případech stejná. V roce 2016 činí základní výměra důchodu částku 2 440 Kč. Výši základní výměry důchodu neovlivňují dosahované příjmy zemřelého rodiče před úmrtím.

 

Praktický příklad

Otec slečny Jany pobíral před předčasným úmrtím vždy nadstandardní příjmy, základní výměra sirotčího důchodu slečny Jany bude 2 440 Kč. Stejně vysokou základní výměru sirotčího důchodu 2 440 Kč bude mít i slečna Pavla, jejíž zemřelý otec měl podprůměrné příjmy před svým předčasným úmrtím.

 

3) Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění zemřelého rodiče

Procentní výměra sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu zemřelého rodiče nebo 40 % procentní výměry důchodu, na který by měl rodič nárok. Procentní výměru sirotčího důchodu tedy již ovlivňuje konkrétní průběh pojištění zemřelého rodiče. Čím vyšší příjmy rodič měl, tím vyšší je měsíční částka sirotčího důchodu.

 

Praktický příklad

Studentovi Josefovi (20 let) zemřel otec, který pobíral starobní důchod ve výši 12 415 Kč. Jak vysoký sirotčí důchod bude student Josef mít? Procentní výměra důchodu zemřelého otce činí 9 975 Kč (12 415 Kč – 2 440 Kč). Procentní výměra sirotčího důchodu tedy je 3 990 Kč (9 975 Kč x 40 %). Souhrnný sirotčí důchod bude 6 430 Kč (základní výměra sirotčího důchodu 2 440 Kč + procentní výměra sirotčího důchodu 3 990 Kč).

 

Praktický příklad

Studentovi Tomášovi (15 let) zemře maminka, která ještě nedosáhla důchodového věku. Nejdříve se vypočítá výše invalidního důchodu třetího stupně, na který by měla maminka nárok. Zemřelá maminka by měla nárok na invalidní důchod třetího stupně  ve výši 11 015 Kč. Sirotčí důchod studenta Tomáše bude tedy 5 870 Kč (základní výměra sirotčího důchodu 2 440 Kč + procentní výměra sirotčího důchodu 3 430 Kč).

 

4) Sirotčí důchod nedosahuje zpravidla ani 8 tisíc

Vzhledem k výpočtové formuli sirotčího důchodu je velmi složité, aby měsíční sirotčí důchod dosahoval 8 000 Kč a více. I při velmi vysokých příjmech dosahuje starobní nebo invalidní důchod výjimečně více než 15 000 Kč a sirotčí důchod z důchodu zemřelého rodiče ve výši 15 000 Kč činí 7 464 Kč.

 

5) Pracující dítě a sirotčí důchod

V případě, že je splněna podmínka denního studia, potom je možné mít souběžně libovolný příjem a pobírat sirotčí důchod. Omezení ohledně výdělku se týká dálkového, distančního, kombinovaného nebo večerního studia – v těchto případech nesmí mít příjemce sirotčího důchodu příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. „Dálkoví studenti“ si tedy mohou přivydělat např. na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře