Možnosti výdělku v předčasném důchodu v roce 2016

9. 3. 2016 Petr Gola

Někteří občané se rozhodnou odejít do předčasného důchodu a po několika měsících mají možnost přivýdělku. Za jakých podmínek je možné v předčasném důchodu pracovat nebo podnikat? Jaké příjmy je možné pobírat současně s předčasným důchodem?

 

Výdělečná činnost v předčasném důchodu je omezena. Předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již žádná omezení nejsou. V řádném důchodovém věku je možné mít již libovolně vysoký příjem a je možné pracovat i na základě smlouvy na dobu neurčitou. Obliba předčasného důchodu v posledních letech z důvodu postupného prodlužování důchodového věku neustále stoupá. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat nejenom s tím, že je předčasný důchod trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává, ale i s omezením možnosti výdělku do dosažení řádného důchodového věku.

 

Praktický příklad 1)

Paní Novotná odešla před třemi lety do předčasného důchodu. V lednu 2016 dosáhla řádného důchodového věku. V dubnu 2016 obdržela paní Novotná zajímavou pracovní nabídku na zkrácený úvazek. Protože má paní Novotná již řádný důchodový věk, tak není ve výdělečné činnosti nijak omezena. Paní Novotná může tedy práci na zkrácený úvazek přijmout a pobírat současně státní důchod a mzdu od zaměstnavatele.

 

Co když je vykonávaná práce zakládající účast na nemocenském pojištění?

Někdy se stane, že příjemce předčasného důchodu obdrží zajímavou pracovní nabídku na hlavní pracovní poměr. V takovém případě je samozřejmě možné nastoupit do práce. Po dobu práce na standardní pracovní poměr však nelze pobírat předčasný důchod. Příjemce předčasného důchodu proto musí tuto skutečnost oznámit v součinnosti se zaměstnavatelem na místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení). Po dobu výkonu činnosti podléhající účasti na nemocenském pojištění není důchod vyplácen, případně neoprávněně vyplacený předčasný důchod je nutné vrátit. Po skončení výdělečné činnosti se uvolňuje již vypočítaný důchod, ale za každých odpracovaných 90 kalendářních dní se snižuje krácení za předčasnost.

 

Příjmy nepodléhající platbě na nemocenském pojištění

Z některých příjmů se nikdy neplatí sociální pojištění, bez ohledu na jejich výši. Jedná se např. o příjem z pronájmu, z prodeje movitých věcí, z prodeje nemovitých věcí, z kapitálových příjmů, z prodeje cenných papírů. Tyto příjmy je tedy možné mít v libovolné výši a současně pobírat předčasný důchod. Neplatí zde žádná omezení.

 

Praktický příklad 2)

Paní Černá je v předčasném důchodu a ještě nedosáhla řádného důchodového věku. Paní Černá má pravidelný měsíční příjem ve výši 5 500 Kč z pronájmu. Paní Černá může současně pobírat státní důchod a mít příjem z pronájmu, neboť z příjmu z pronájmu se neplatí sociální pojištění. Legislativou není přitom příjem z pronájmu omezen, paní Černá by mohla mít tedy i vyšší měsíční příjem z pronájmu a pobírat současně důchod.

 

Práce na dohodu do limitu

V předčasném důchodu je možné pracovat na základě dohody o provedení práce, jestliže měsíční odměna je 10 000 Kč a méně. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně se totiž neplatí sociální pojištění. Při překročení limitu se již z dohody o provedení práce sociální pojištění platí.

 

Praktický příklad 3)

Paní Šedá pobírá předčasný důchod a ještě nedosáhla řádného důchodového věku. Její měsíční odměna z dohody o provedení práce činí 9 000 Kč. Paní Šedá tedy může pobírat současně odměnu z dohody o provedení práce a předčasný důchod, neboť z dohody o provedení práce do limitu se sociální pojištění neplatí. 

 

Práce na dohodu o pracovní činnosti

Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění, jestliže měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti je 2 499 Kč a méně. Předčasný důchodce tedy může do dosažení řádného důchodového věku pobírat současně předčasný důchod a odměnu z dohody o pracovní činnosti pouze v případě, že je měsíční odměna do limitu.

 

Praktický příklad 4)

Paní Dvořáková pobírá předčasný důchod a ještě nedosáhla řádného důchodového věku. Paní Dvořáková si přivydělává na základě dohody o pracovní činnosti, měsíční odměna činí 2 400 Kč. Paní Dvořáková může současně pobírat důchod a odměnu z dohody o pracovní činnosti, neboť měsíční odměna paní Dvořákové je do limitu.

 

Výkon samostatné výdělečné činnosti

V předčasném důchodu je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, avšak hrubý zisk musí být do limitu. Důvodem je skutečnost, že vykonávána samostatná výdělečná činnost v předčasném důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se přitom sociální pojištění neplatí, když je právě hrubý zisk do limitu. Za celý rok 2016 se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk 64 813 Kč a méně. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje, s tím je potřeba počítat.

 

Praktický příklad 5)

Pan Malý odešel v roce 2015 do předčasného důchodu. Po celý rok 2016 však bude vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Příjem za rok 2016 bude pan Malý mít 121 380 Kč a výdaje 59 860 Kč. Pan Malý vede daňovou evidenci. Protože je roční hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve výši 61 520 Kč (121 380 Kč – 59 860 Kč) a je tedy do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění a pan Malý mohl po celý rok 2016 pobírat současně příjem ze samostatné výdělečné činnosti a předčasný důchod.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 7
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře