Odchod do důchodu je dobré dobře naplánovat

18. 7. 2016 Petr Gola

Někteří lidé odchází do důchodu přesně při dosažení řádného důchodového věku a nevěnují pozornost svým důchodovým dokladům. Měsíční starobní důchod může být v takových případech zbytečně nižší. Na co si dát pozor při plánování odchodu do důchodu?

 

Výše státního starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě). Starobní důchod se vypočítává dle údajů, které má ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) ve své evidenci. Protože však výši státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, tak se může stát, že všechny údaje nejsou v pořádku (např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil svoji zákonnou oznamovací povinnost), v takovém případě je vhodné nesrovnalosti napravit, aby nebyl státní důchod nižší.

 

Praktický příklad

Pan Novák si tři roky před odchodem do starobního důchodu zažádal o zaslání IOLDP (informativního osobního listu důchodového pojištění) na ČSSZ (České správě sociálního zabezpečení). V tomto tiskopise jsou uvedeny všechny údaje, která má ČSSZ ve své evidenci. Některé doby pojištění (např. studium nebo péče o děti se dokládá až při sepisování žádosti o důchod). Pan Novák zjistil, že tam chybí údaje z předchozího zaměstnání v letech 2009 až 2011. Pan Novák měl dostatek času bývalého zaměstnavatele kontaktovat a sjednat nápravu. Protože se pan Novák o své důchodové záležitosti zajímal, tak nebude mít zbytečně nižší státní důchod.

 

Kontrolovat údaje se vyplatí i během produktivního života

Přestože z důvodu prodlužování důchodového věku mají dnešní čtyřicátníci nebo padesátníci do důchodu ještě daleko, tak je dobré si průběžně podat žádost o zaslání IOLDP (ČSSZ-odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5). Zejména např. při změně zaměstnání. Výpočet důchodu totiž ovlivňuje celý produktivní život a dobré je případné nesrovnalosti řešit aktuálně než následně zpětně po 30 letech, kdy je velmi složité vše vydokladovat. Na zaslání IOLDP má každý občan právo jedenkrát za rok.

 

Termín odchodu do důchodu

Do důchodu je možné odejít před dosažením řádného důchodového věku nebo i později. Z finančního hlediska je vhodné odcházet až do řádného starobního důchodu, neboť předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. V některých případech se dokonce vyplatí odejít o pár týdnů do důchodu později po dosažení řádného důchodového věku, neboť se ukončí další rok pojištění. Při výpočtu důchodu se totiž hodnotí doby pojištění pouze v celých ukončených letech, dny navíc nehrají roli.

 

Praktický příklad

Paní Svobodová získá při dosažení řádného důchodového věku dobu pojištění v rozsahu 42 let a 353 dní. Paní Svobodová však odejde do řádného starobního důchodu později, aby ukončila celý rok pojištění a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Osobní vyměřovací základ bude mít paní Svobodová v obou případech stejný ve výši 23 970 Kč. V roce 2016 se totiž osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, v letech 1986 až 2014. Pokud by paní Svobodová odešla do důchodu při dosažení řádného důchodového věku, potom by její měsíční starobní důchod byl 11 907 Kč, neboť by se počítala doba pojištění v rozsahu 42 let. Při pozdějším odchodu do důchodu o dva týdny by paní Svobodová při započítání doby pojištění v rozsahu 43 let a její měsíční starobní důchod by byl tedy 12 132 Kč.

 

Krácení u předčasného důchodu za každých 90 dní

Při volbě předčasného důchodu, do kterého je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku nebo v 60 letech, pokud je důchodový věk 63 let a vyšší, je dobré pamatovat na to, že krácení důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní předčasnosti. Opět několik dní může ovlivnit měsíční důchod o stokoruny, neboť krácení předčasného důchodu je odlišné, když se odejde do předčasného důchodu dříve např. 720 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo přesně dva roky (730 dní) dosažením řádného důchodového věku.

 

Praktický příklad

Paní Veselá chce odejít do předčasného důchodu v roce 2016 o dva roky dříve. Paní Veselá získá dobu pojištění v rozsahu 41 let a osobní vyměřovací základ paní Veselé bude 24 230 Kč. Pokud by paní Veselá odešla do předčasného důchodu dříve přesně o dva roky dříve (o 730 dní před dosažením řádného důchodového věku), potom by byl měsíční důchod paní Veselé 10 229 Kč. V případě, že by paní Veselá však odešla do předčasného důchodu dříve o 720 kalendářních dní, potom by byl měsíční předčasný důchod 10 456 Kč. Odchod do předčasného důchodu později o několik dní by znamenal roční rozdíl v důchodu ve výši 2 724 Kč.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře