Pozůstalostní důchody při vstupu do II. pilíře

Pozůstalostní důchody při vstupu do II. pilíře
24. 3. 2013 Petr Gola

Při vstupu do II. pilíře se bude jinak počítat pouze základní starobní důchod z I. pilíře. Státní důchod bude nižší. Účast ve II. pilíři se však nijak nedotýká výpočtu pozůstalostních důchodů. Vdovské nebo sirotčí důchody se počítají stejně, ať občan do II. pilíře vstoupí či nevstoupí. Jak jsou pozůstalostní důchody vysoké?

 

Pozůstalostními důchody se rozumí vdovský důchod a sirotčí důchod. Přiznání pozůstalostních důchodů není rozhodně automatické, je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Navíc pozůstalostní důchody jsou často vypláceny krátkou dobu. Proto rozhodně není vhodné počítat s tím, že v případě úmrtí živitele rodiny, bude o rodinu postaráno formou pozůstalostních důchodů. Živitel rodiny by měl mít vždy uzavřeno životní pojištění. I další finanční produkty k zajištění rodiny jsou správnou volbou.

 

Vdovský důchod se často pobírá pouze 1 rok

Nárok na vdovský důchod má vždy pouze manžel/manželka zemřelé/ho. Současně musí být splněny zákonné podmínky, a sice:

  • Zemřelý manžel/ka již pobíral/a řádný starobní důchod nebo invalidní důchod.
  • Zemřelý manžel/ka splnil/a ke dni úmrtí podmínky pro přiznání invalidního důchodu nebo starobního důchodu. Zejména nutnou dobu pojištění.
  • Zemřelý manžel/ka zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Standardně se ze zákona pobírá vdovský důchod pouze jeden rok. Dále pouze, je-li splněna některá ze zákonných podmínek. Nejčastějšími třemi podmínkami je, že vdova (vdovec) pečuje o nezaopatřené děti, pečuje o závislé rodiče ve společné domácnosti nebo dosáhla potřebného věku.

 

Legislativní změny vdovskému důchodu nepřejí

V praxi nejčastěji pobírá vdova (vdovec) vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku, pokud dosáhne požadovaného věku. Legislativa přitom zvýšila potřebný věk.

  • Např. vdově stačilo dosáhnout do konce roku 2009 věku 58 let. V současné době musí dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhnout svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.
  • Když je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let (před rokem 2012 byla pětiletá lhůta), vzniká nárok na obnovu vdovského důchodu. Obnov vdovského důchodu je v současnosti díky zkrácení lhůty výrazně méně než v minulosti.

Obě tyto změny mají za následek, že stoupá počet vdov (vdovců), kteří pobírají vdovský důchod pouze jeden rok.

 

Vdovský důchod není vysoký

Ze zákona činí vdovský důchod 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který měl nárok zemřelý manžel (manželka). Základní výměra důchodu v roce 2013 činí 2 330 Kč.

 

Praktický výpočet

Pan Novák zemřel v lednu 2013 a pobíral důchod ve výši 11 420 Kč. Manželka pana Nováka ještě pracuje. Jak vysoký důchod bude paní Nováková mít?

  • Procentní výměra důchodu pana Nováka činí 9 090 Kč (11 420 Kč – 2 330 Kč). Vdovský důchod činí tedy 4 545 Kč (50 % z 9 090 Kč), k této částce důchodu je potřeba přičíst základní výměru důchodu 2 330 Kč. Měsíční důchod celkem bude 6 875 Kč (2 330 Kč + 4 545 Kč).

 

Co když vdova pobírá starobní důchod?

Velmi často v praxi dochází k situaci, že nárok na vdovský důchod vznikne vdově (vdovci), který již pobírá starobní důchod. V tomto případě platí pravidlo, že vyšší důchod náleží v plné výši a nižší důchod v poloviční výši. Posuzují se procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu ve výši 2 330 Kč náleží pouze jednou.

 

Praktický příklad

Pan Svoboda zemřel v únoru 2013 a pobíral důchod ve výši 12 120 Kč. Manželka paní Svobodová pobírá svůj starobní důchod ve výši 8 430 Kč. Procentní část starobního důchodu (6 100 Kč) paní Svobodové je vyšší než vdovský důchod (4 895 Kč), na který má nárok. Proto bude v plné výši pobírat svůj starobní důchod a vdovský důchod v poloviční výši.

  • Vdovský důchod bude čini polovinu, tedy 2 448 Kč (4 895 Kč x 50 %), procentní výměra starobního důchodu činí 6 100 Kč a základní výměra důchodu bude 2 330 Kč. Celkový důchod paní Svobodové bude 10 878 Kč (2 330 Kč + 6 100 Kč + 2 448 Kč).

 

Jak dlouho lze pobírat sirotčí důchod?

Rovněž sirotčí důchod není přiznán automaticky. Navíc nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě mladší 26 let. Často děti sirotčí důchod po rodičích nemají, neboť jsou starší 26 let nebo nejsou nezaopatřené (standardně pracují).

  • Aby mělo dítě nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, tak musel zemřelý rodič pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnit podmínku pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo k úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu.
  • Sirotčí důchod činí 40 % z procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Základní výměra důchodu činí 2 330 Kč.

 

Praktický příklad

Studentce VŠ slečně Novotné (22 let) zemře v lednu 2013 tatínek, kterému by vznikl nárok na důchod ve výši 10 980 Kč. Jak vysoký sirotčí důchod bude slečna Novotná pobírat?

  • Procentní část důchodu činí 8 650 Kč (10 980 Kč – 2 330 Kč). Z procentní části si vypočítáme 40 %, což je 3 460 Kč. K procentní části připočteme i základní výměru důchodu 2 330 Kč. Slečna Novotná bude pobírat sirotčí důchod 5 790 Kč (2 330 Kč + 3 460 Kč).

 

Vstup do II. pilíře neovlivňuje pozůstalostní důchody

Zatímco starobní důchod z důvodu vstupu do II. pilíře klesá, tak pozůstalostní důchody nikoliv. Protože se podmínky pro pozůstalostní důchody zpřísňují, tak je z tohoto pohledu vstup do II. pilíře výhodný. Naspořené prostředky z II. pilíře jsou předmětem dědictví. Naproti tomu splnit podmínky pro přiznání pozůstalostních důchodů není snadné, navíc nemá vstup do II. pilíře žádný vliv na výpočet pozůstalostních důchodů z I. pilíře.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 3
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře