Výpočet vdovského důchodu se může lišit

7. 12. 2016 Petr Gola

Výše vdovského důchodu může být různě vysoká v závislosti na životní situaci vdovy nebo nemusí být vdovský důchod vůbec přiznán. Podívejme se na praktické příklady, jak se bude vdovský důchod v roce 2017 počítat.

 

O vdovský důchod je nutné si vždy požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Nárok na vdovský důchod může mít při splnění zákonných podmínek pouze vdova po zemřelém manželovi. Družce nárok na vdovský důchod nikdy nevzniká, a to ani v případě dlouhodobého soužití. Ze zákona má na vdovský nárok vdova, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. V textu se zaměříme na výpočet vdovského důchodu, přičemž stejná pravidla platí i pro výpočet vdoveckého důchodu.

 

Praktický příklad 1)

Paní Nováková žila dlouhodobě se svým přítelem panem Svobodou, který je i otcem jejího nejmladšího dítěte. Protože pan Svoboda nebyl manželem paní Novákové, tak paní Novákové nevzniká nárok na vdovský důchod. Dítěti však vznikne nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci.

 

Praktický příklad 2)

Paní Kučerové zemřel manžel. Zemřelý pan Kučera (36 let) byl však v posledních deseti letech dlouhodobě v evidenci na úřadu práce a přivydělával si různými pracovními činnosti na černo. Lidé starší 28 let musí získat pro přiznání invalidního důchodu dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních deseti letech. Evidence na úřadu práce se však po dobu, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, do doby pojištění započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Zemřelý pan Kučera bohužel nesplnil potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu, a proto paní Kučerové nevznikne nárok na vdovský důchod.

 

Výpočet vdovského důchodu

Když jsou splněny podmínky pro přiznání vdovského důchodu, tak se vdovský důchod skládá se základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu činí v letošním roce 2 440 Kč (v roce 2017 již 2 550 Kč) a procentní výměra důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel. Pobírané vdovské důchody se přitom každoročně valorizují jako ostatní důchody. Pro rok 2017 se zvyšuje základní výměra důchodu o 110 Kč a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 %. Valorizace důchodů probíhá automaticky, není potřeba si nikde žádat nebo vyplňovat nějaké formuláře.

 

Praktický příklad 3)

Pan Novotný odešel začátkem roku 2016 do starobního důchodu a v listopadu zemřel. Vdova Novotná ještě pracuje. Pan Novotný pobíral starobní důchod ve výši 12 440 Kč. Důchod pana Novotného se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 440 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 10 000 Kč (12 440 Kč – 2 440 Kč). Vdově Novotné bude tedy přiznán vdovský důchod ve výši 7 440 Kč (2 440 Kč + (10 000 Kč x 50 %). Od roku 2017 se paní Novotné její důchod zvýší na 7 660 Kč (2 550 Kč + (5 000 Kč x 1,022).

 

Vlastní starobní důchod a vdovský důchod

Jestliže vdova již pobírá vlastní starobní důchod, potom se při vzniku nároku na vdovský důchod uplatní pravidla pro souběh důchodů. Ke změně vdovského důchodu dojde i v případě, že vdova již vdovský důchod pobírá a následně odejde do vlastního starobního důchodu. Když jsou splněny podmínky pro nárok na starobní důchod a vdovský důchod, potom se v plné výši vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu pouze polovina procentní výměry důchodu, základní výměra důchodu náleží tedy pouze jednou.

 

Praktický příklad 4)

Vdově Skálové, která pobírá vlastní starobní důchod ve výši 11 440 Kč, zemře její manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 13 440 Kč. Základní výměra starobního důchodu ve výši 9 000 Kč (11 440 Kč – 2 440 Kč) je vyšší než základní výměra vdovského důchodu 5 500 Kč (13 440 Kč – 2 440 Kč) x 50 %). Paní Skálové tak bude náležet vlastní starobní důchod ve výši 11 440 Kč a polovina procentní výměry vdovského důchodu, tedy 2 750 Kč (5 500 Kč x 50 %). Souhrnný důchod paní Skálové bude 14 190 Kč (11 440 Kč + 2 750 Kč).

 

Vlastní výdělek není rozhodující

Výpočet vdovského důchodu neovlivňuje, jak vysoké vlastní příjmy vdova má. V praxi tak není přiznán vdovský důchod družce s minimálními příjmy a je přiznán manželce s nadstandardními příjmy. Rovněž během pobírání vdovského důchodu může vdova pracovat a mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Vlastní příjem výši vdovského důchodu a ani podmínky jeho pobírání neovlivňuje.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 6
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře