Deset mýtů o vdovských důchodech

25. 1. 2016 Petr Gola

Koncem roku 2014 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přes 560 tisíc vdovských důchodů. Pozůstalostní důchody, mezi které patří vdovský důchod, slouží k finančnímu zajištění rodiny. Co je dobré o vdovském důchodu?

 

Ženy se dožívají v Česku vyššího věku než muži, vdovecký důchod tak pobíralo v Česku ke konci roku 2014 pouze 98 tisíc mužů. Proto se v článku zaměříme právě na vdovský důchod, legislativní úprava pro vdovecký důchod je však shodná.

 

1) Vdovský důchod není přiznán automaticky

Pro přiznání nároku na vdovský důchod musí být splněny zákonné podmínky. Některé vdovy nemají na vdovský důchod nárok. Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Při předčasném úmrtí např. ve 45 letech nárok na vdovský důchod nevznikne, jestliže zemřelý nesplnil potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu, občané starší 28 let museli získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 5 let v posledních 10 letech. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč nemůže být vdovský důchod přiznán. V praxi nezískají potřebnou dobu pojištění např. občané dlouhodobě v evidenci na úřadu práce, neboť evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění pouze v omezeném rozsahu.

 

2) Písemná žádost je nutností

Při splnění zákonných podmínek je potřeba si o vdovský důchod vždy písemně zažádat na předepsaném formuláři na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Bez písemné žádosti nemůže být žádný státní důchod přiznán. O veškeré důchodové nároky je nutné písemně požádat. To platí i pro případnou obnovu vdovského důchodu.

 

3) Družka nemá na vdovský důchod nárok

Nárok na vdovský důchod má při splnění zákonných podmínek pouze manželka. Družka nemůže vdovský důchod nikdy pobírat. Stejně tak nemá nárok na vdovský důchod bývalá manželka.

 

4) Standardně se pobírá vdovský důchod pouze rok

Vdovský důchod je standardně pobírán pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod pouze vdova, která splňuje některou ze zákonných podmínek. Splnění zákonné podmínky je potřeba doložit. Po roce má nárok na vdovský důchod vdova, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • je invalidní ve třetím stupni nebo
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší

Jestliže není po roce některá z výše uvedených podmínek splněna, tak ze zákona nárok na vdovský důchod zaniká.

 

5) Splněním věkové podmínky se vdovský důchod pobírá trvale

V případě, že vdova dosáhla požadovaného věku, tak již pobírá vdovský důchod trvale až do konce svého života. Podmínka dosažení věku se během let měnila. Před rokem 2010 stačilo ženě dosáhnout věku 55 let, nyní je věková hranice vyšší a pohyblivá, záleží na ročníku narození vdovy a počtu vychovaných dětí.

 

6) Vdovský důchod je možné obnovit

Po skončení nároku na vdovský důchod, např. po roce, protože není splněna některá ze zákonných podmínek, je možné vdovský důchod obnovit, když dojde ke splnění některé výše uvedené zákonné podmínky v obnovovací lhůtě. Pro nároky vzniklé od roku 2012 platí dvouletá obnovovací lhůta. Pro dřívější nároky platí pětiletá obnovovací lhůta. O případnou obnovu vdovského důchodu je nutné si opět písemně zažádat.

 

7) Základní výměra důchodu je pro všechny stejná

Vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra vdovského důchodu je vždy stejná a činí v letošním roce 2 440 Kč měsíčně.

 

8) Procentní výměra důchodu závisí na výši důchodu zemřelého

Procentní míra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral zemřelý nebo 50 % procentní výměry důchodu, na který by měl zemřelý nárok. Čím vyšší příjmy zemřelý měl, tím vyšší vdovský důchodu bude vdova pobírat.

 

9) Výše vdovského důchodu se může změnit

Během let se vdovský důchod může změnit. Každoročně se všechny důchody valorizují, tedy i vdovské důchody. Např. od lednové splátky důchodu se všechny důchody v Česku bez rozdílu zvýšily o 40 Kč. K valorizaci dochází automaticky, není potřeba si nikde žádat. Ke změně výše vdovského důchodu dochází i v případě, že vdově vznikne nárok na vlastní starobní nebo invalidní důchod. V případě nároků na dva státní důchody totiž platí pravidla pro souběh důchodů. V takovém případě se vyplácí vyšší z důchodů v plné výši a nižší z důchodů v poloviční výši, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

 

10) Uzavřením nového manželství nárok na důchod zaniká

Jestliže vdova uzavře nové manželství, tak nárok na vdovský důchod zaniká. V minulosti měly vdovy nárok na roční výplatu důchodu, tzv. „věno“. Tato legislativní úprava však již neplatí.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdNehodnoceno
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře